Vanvid med vindmøller ved indflyvningen til Danmarks bedste fugletræksted

mandag 4. februar 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland er stærkt bekymret over Frederikshavns Kommunes planer om at bygge foreløbig 11 store vindmøller i den tørlagte Gårdbo Sø syd for Skagen Odde. Møllerne risikerer at dræbe trækfugle og store rovfugle som havørne. I stedet for at huse en vindmøllepark bør området genoprettes som en af Nordjyllands største søer, mener DOF-Nordjylland
Jan Skriver
Det er ikke vindmøllerne og vindkraften som sådan, der er problemet. Det er placeringen af møllerne. 140 meter høje vindmøller umiddelbart syd for Skagen Odde risikerer at blive fælder for fugletrækket.

- Man kan næppe foreslå et mere uheldigt sted end Gårdbo Sø at sætte store vindmøller op i Danmark, for møllerne skal stå lige ved trækfuglenes indflyvning til Skagen Halvøen, der om foråret er scene for et af Nordeuropas største og mest koncentrerede fugletræk mod nord. Mellem 10.000 og 15.000 rovfugle trækker hvert år mod Skagen. Dertil kommer 100.000’er af andre mindre fugle, siger Thorkild Lund, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland.

- Fra Norge har vi dokumentation for, at store vindmøller er livsfarlige for eksempelvis havørne. I løbet af syv år fra 2005 har de 68 vindmøller i Smöla Vindpark på vestkysten af det mellemste Norge krævet 49 døde havørne, der er kollideret med de snurrende møllevinger. Sandsynligheden taler for, at vi risikerer et tilsvarende mønster i Gårdbo Sø, hvis planerne om en vindmøllepark her bliver realiseret, siger DOF-formanden i Nordjylland.

Ved foden af Skagen Odde, hvor de 140 meter høje møller er planlagt, stimler titusinder af trækfugle hvert forår sammen og flyver i større eller mindre flokke nordpå med Skagenhalvøen som ledelinie, inden de trækker ud over havet for at nå deres skandinaviske ynglepladser.
- En vindmøllepark ved Gårdbo Sø kan sammenlignes med en række spærreballoner sat op for uønsket flytrafik. De turbulente vinde, der opstår omkring møllerne, kan ikke undgå at medføre kollisioner med fugle, siger Thorkild Lund.

Det er ekstra uheldigt med en vindmøllepark i Gårdbo Sø, fordi området er en potentiel lokalitet for naturgenopretning, påpeger DOF-Nordjylland.
Gårdbo Sø blev helt tørlagt og opdyrket i 1880-82. I sin storhedstid var søen en af de største og mest fuglerige søer i den nordlige del af Jylland.
I dag er Vendsyssel et af Danmarks mest søfattige områder, og en genopretning af Gårdbo Sø bør prioriteres højt, mener Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland.

- DOF går afgjort ind for vindkraft, men vi må protestere, når der er planer om at placere kæmpemøller i meget fuglerige og værdifulde naturområder. Det er uforståeligt, at man i sammenhæng med vindmøller vælger terræner med mange fugle, når man tænker på, at mere end halvdelen af Danmarks areal består af intensivt dyrket landbrugsland, som er rene ørkener for fugle- og dyreliv. Her burde vindmøllerne høre til og ikke i et konfliktområde med trækkende fugleflokke, siger Thorkild Lund.

Tirsdag 6. februar slutter den såkaldte foroffentlighedsfase om projektet med de 11 vindmøller i Gårdbo Sø. Derpå skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, der ridser konsekvenserne op for miljøet og faunaen, hvis møllerne etableres. Efter sommerferien skal der så tages politisk stilling til en lokalplan for vindmølleparken.
Med mindre altså at Frederikshavn Kommune dropper mølleplanerne, der indtil nu har mødt massiv lokal modstand.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 28 38 00.

Thorkild Lund, formand DOF-Nordjylland.
Tlf. 98 58 77 54 – 51 26 36 79