Vandfugle skal tælles fra fly og fra land

mandag 7. januar 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Alle arter af vandfugle skal skrives i mandtal over hele den nordlige halvkugle i løbet af januar 2013. Den storstilede internationale vandfugletælling vil i Danmark blive koordineret af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, mens cirka 300 ornitologer fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil bidrage
Jan Skriver
Hundrede tusinder af havlitter i Østersøen og sortænder i Kattegat vil blive talt og bogført. Fra fly vel at mærke, for dykænderne ligger derude på havet langt fra landkrabbers synsvidde.

Knopsvanerne i de danske fjorde og de overvintrende grågæs vil blive registreret fra land. Og alle midvinterens skarver skal tælles, ligesom hvinænderne og skalleslugerne i fjordene og lommerne, lappedykkerne og alkefuglene på havet.

- Vi sender den landbaserede optælling af
vandfuglene af sted i weekenden 12-13. januar, men vi kan ikke i løbet af bare én weekend nå at dække alle danske vandområder i kraft af flytællinger, for de kræver roligt og stabilt vejr med god sigt. Derfor vil vi januar ud foretage de cirka 25 flyvninger, det kræves at dække Danmarks fjorde, bælter, sunde og havområder fra Skagen til Gedser og fra Blåvand til Bornholm, siger Stefan Pihl, der på vegne af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet koordinerer den danske del af den internationale tælling af den nordlige halvkugles vandfugle.

Og det er faktisk stort set halvdelen af planetens vandfugle, som i løbet af den næste måneds tid vil blive talt og vurderet i runde tal.

Alle lande i Europa, Nordafrika og Asien vil bidrage i optællingerne på samme tid. USA og Canada vil foretage deres egne optællinger, men alle tallene for flere hundrede arter af vandfugle, der yngler og overvintrer på den nordlige halvkugle, vil til sidst blive samlet til et aktuelt billede af bestandenes størrelser.

- Øvelsen handler kort fortalt om at finde ud af, hvor store bestande, der findes af alle arter af vandfugle fra de største svaner til de mindste alkefugle. Når vi kender en bestands størrelse, kan vi bedre udpege den pågældende arts vigtigste vandområder, så vi målrettet kan beskytte fuglene. Hvis 1 procent af en arts bestand, eksempelvis knopsvaner, opholder sig i et vandområde på samme tid, er lokaliteten for eksempel værdig til at blive udpeget som Ramsar-område, altså et vådområde af særlig betydning for vandfugle. Den internationale vandfugletælling er dermed et redskab til at føre vores indsatser for at sikre fremtidens vandfuglebestande ajour, siger Stefan Pihl.

Organisationen Wetlands International, der siden 1964 har stået bag de officielle opgørelser over en lang række af verdens vandfuglebestande, koordinerer den internationale indsats.

På organisationens hjemmeside kan man for eksempel klikke sig ind for at se, hvor mange små lappedykkere, der opholder sig i Nordafrika ved vintertide, eller hvor mange lomvier, der overvintrer i Nordsøen. Wetlands International råder over det nærmeste, man kan komme et bestandsoverblik over verdens vandfugle.

På den danske vandfuglefront vil den kommende weekends midvintertælling for eksempel kunne afsløre, hvordan grågåsen har det i Danmark efter et par hårde og langvarige vintre.

- De seneste årtiers milde, grønne vintre fik titusinder af grågæs til at droppe deres træk mod sydvest til vinterkvarterer sydpå og i stedet blive i Danmark. Men de seneste vintre har fået mange af gæssene til at flyve til primært Holland. Det er spændende, om grågæssene her i den milde januar har de kolde vintre med stort snedække så meget i erindring, at de er fløjet ud af landet. De skal dog nok komme tilbage, hvis vintrene igen i en årrække bliver milde, siger Stefan Pihl.

Cirka 300 ornitologer med tilknytning til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil den kommende weekend bidrage med tal på vandfugle fra de bedste danske fuglelokaliteter.

- Hele DOF’s netværk af caretakere er inddraget i midvintertællingen, så vi kommer så at sige ud i alle afkroge af landet. Efter weekendens tællinger kan vi hente værdifulde data i DOFbasen, hvor ornitologer indtaster deres observationer fra hele landet. Om alt går vel, vil vi i løbet af marts have noget, der ligner et overblik over de forskellige vinterbestande af vandfugle i Danmark. Men først om cirka halvandet år kommer den tekniske rapport, der i detaljer vil fortælle om vandfuglenes bestandsstørrelser, siger Stefan Pihl.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet,
Stefan Pihl, tlf. 87 15 88 48.

Se vandfuglenes bestandenes størrelse på:
http://wpe.wetlands.org/