Vejrtrækfugle vender Danmark ryggen

tirsdag 4. december 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Viber, stære og sanglærker lader vejret bestemme deres rejseplaner, og det aktuelle decembervejr med sne og hård frost vil sende tusindtallige flokke mod sydvest den næste tid
Jan Skriver
Titusinder af viber, stære og sanglærker fulgte med den milde og våde, grå november ind i december, men nu er der udsigt til fugleflugt mod sydvest de kommende dage, hvis kulden varer ved, mens sneen dækker fuglenes føderige kyster, enge og marker.

Særligt flokke af viber vil haste ud af landet, hvis frosten lukker deres spisekamre på vadeflader langs de danske kyster eller på de fugtige, lave enge og i ådalene, hvor vadefuglene søger deres føde.

- Viben er en udpræget vejrtrækfugl, der i reglen først forlader Danmark og flyver mod vinterkvarterer i det sydvestlige Europa eller på De britiske Øer, når de vejrmæssige omstændigheder tvinger den til det, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Stære og sanglærker tager samme kurs mod sydvest som viben. Ofte nøjes disse fugle med at slå sig ned på de første marker, de møder på deres træk, hvor der er stubarealer eller græs, som er fri for større mængder af sne. Mange stære og sanglærker tilbringer vinterperioder i de som regel milde egne omkring Den engelske Kanal. Hvis vejret på ny mildnes i Danmark, er fuglene hurtigt klar til at rykke tilbage mod nord, siger biologen.

For det handler om at være så tæt på ynglepladserne, når foråret bryder igennem, så chancerne for at få de bedste ynglesteder er størst.

De næste måneder kan vejrtrækfuglene så at sige bølge frem og tilbage mellem deres vinterkvarterer og de danske yngleområder. Det er sjældent, at vejrliget kræver de store ofre blandt stære, viber og sanglærker, for disse arter er tilpasset livet som nomader mellem vinter og forår.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog, DOF.
Tlf. 33 28 38 33 (direkte) – mobil: 21 24 22 75.