Lav flyvning forbudt over følsomme fugleområder

mandag 26. november 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En ny bestemmelse om flyvning over nogle af Danmarks bedste fugleområder vil sikre rastende fugleflokke mere fred og ro til at fouragere og yngle
Jan Skriver
”BL 7-15” hedder en ny bestemmelse om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark, som nu er trådt i kraft efter at Trafikstyrelsen har haft de skærpede regler i høring.
Bag den tørre titel gemmer sig klare forbedringer for fuglelivet på 70 lokaliteter, hvor det er vurderet, at flyvning i lav højde kan medføre betydelige forstyrrelser blandt både fugle og dyr på grund af støjen.

Bestemmelsen slår fast, at alle støjende fly, også små helikoptere, modelfly og motorsvævefly, ikke må flyve lavere end 300 meter over de udpegede støjfølsomme naturområder.

- Særligt i et område som Vadehavet, hvor flokke på titusinder af gæs og vadefugle i perioder er koncentreret, er de skærpede regler for lav og støjende flytrafik en stor gevinst. Når det er sagt, havde vi gerne set, at bestemmelsen var blevet skærpet yderligere, så flyene for eksempel skulle op i mindst 500 meters højde over Vadehavet, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Foreningen havde også gerne set, at Møns Klint var blevet en af de lokaliteter, som var kommet med i puljen af støjfølsomme naturområder, hvor lavtgående flyvende støjkilder var bandlyst.

- Det havde været logisk, om alle 113 EU-fuglebeskyttelsesområder i Danmark var omfattet af 300 meter-reglen, der i øvrigt også gælder over bymæssig bebyggelse. Alt i alt er det dog glædeligt og en stor forbedring for fuglelivet, at reglerne nu gælder for 70 lokaliteter, hvor lav flyvning er forbudt. Tidligere omfattede reglerne kun 28 områder siger Knud Flensted.

De lydløse paraglidere er ikke omfattet af den nye bestemmelse, når de flyver uden motorhjælp.

Læs bestemmelsen her

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog, DOF,
tlf. 33 28 38 33 – mobil: 21 24 22 75.