Klimaet og miljøet skal ikke betale for krisen i EU

torsdag 22. november 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Besparelser på EU’s budget rammer ensidigt den grønne omstilling. Dansk Ornitologisk Forening og Det Økologiske Råd har sendt et åbent brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt forud for Ministerrådsmødet torsdag-fredag i denne uge.
Anledningen er, at EU’s præsident Van Rompuy i slutningen af sidste uge har fremlagt et forslag til et nyt flerårigt budget for den kommende periode 2014-2020. Forslaget indeholder en beskæring af EU’s budgetter på godt 7 % - dette er ikke så overraskende set på baggrund af et stort pres fra en række europæiske lande med Tyskland i spidsen for en reduktion af EU’s samlede udgifter. Det, der får de grønne organisationer op i det røde felt, er, at den største reduktion foreslås at skulle ramme den del af den europæiske landbrugsstøtte, som mest direkte og målrettet går til miljø, klima og natur, nemlig landdistriktsmidlerne.

”Vi er dybt bekymrede over de seneste meldinger fra Præsident Van Rompuy, hvor budgettet for Udvikling af Landdistrikterne (søjle 2) under den fælles landbrugspolitik CAP vil være et af de steder, som rammes hårdest på grund af medlemsstaternes pres for at reducere størrelsen af EU budgettet. Van Rompuy foreslår nedskæringer på 9,1% af Landdistriktsmidlerne, mens den direkte støtte (Søjle 1), som er tre gange større end landdistriktsmidlerne, kun beskæres med 5,8%. Og for at gøre det endnu værre, vil samtlige medlemsstater få mulighed for at overføre op til 15% af allerede utilstrækkelige søjle 2-midler til søjle 1. Hvis alle medlemsstater vælger at gøre dette, vil det resultere i en 26% nedskæring i forhold til budgettet for perioden 2007-2013. Det vil medføre en total underminering af den mest progressive og fremadrettede del af den fælles landbrugspolitik”, udtaler organisationerne i brevet.

De grønne organisationer siger, at dette vil sætte miljøindsatsen 30 år tilbage i tiden – og dette sker netop på et tidspunkt, hvor der skal handles aktivt i forhold til en række vigtige målsætninger for en forbedring af miljø, klima og natur. I Danmark betyder opfyldelsen af målsætningerne i de nye Vandplaner, at vi har en kæmpe opgave foran os – denne opgave kan kun løses ved at en langt større del at landbrugsstøtten kanaliseres over til en støtte til en nødvendig bæredygtig omstrukturering af dansk landbrug.

Tidligere udspil til reformen havde varslet en grøn reform og en grønnere landbrugspolitik i den kommende periode. ”Public money for public goods”, var budskabet – landbrugsstøtten skulle i højere grad anvendes til en sikring af offentlige goder som rent vand, en bedre natur og en reduceret belastning af klimaet. Dette skulle samtidigt medvirke til at give landbrugsstøtten en øget legitimitet på et tidspunkt, hvor mange kritiske borgere i EU skælder ud over støtten til et forurenende og miljøskadelig landbrugsproduktion. Det nye udspil, som ligger til beslutning blandt EU’s regeringsledere senere på ugen, går i den modsatte retning. Det varsler en direkte tilbagegang for det grønne islæt i landbrugspolitikken.

”Vi er glade for, at Van Rompuy har fastholdt, at 20% af budgettet skal øremærkes som en del af EU’s klimaindsats. Men netop derfor er det desto mere uforståeligt, at det foreslås at skære drastisk i den del af den fælles landbrugspolitik, der er specifikt målrettet mod at gavne klima, natur og miljø” udtaler organisationerne.

De grønne organisationer appellerer til Helle Thorning-Schmidt om at kæmpe på ministerrådsmødet 22.-23. november for at holde EU-budgettet fokuseret på EU-borgernes behov og ikke at skære i midlerne til Landdistriktsudvikling og miljø. Miljøet og klimaet skal IKKE betale for den økonomiske krise i Europa!

For yderligere information – kontakt:
Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard, tlf. 31 16 20 30

Det Økologiske Råd, sekretariatsleder Christian Ege, tlf. 33 18 19 33