Amerikansk tårnfalk på fri fod i København

onsdag 22. august 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fang falken, lyder opfordringen fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), fordi en undsluppet nordamerikansk rovfugl jager i Botanisk Have i hjertet af hovedstaden
Jan Skriver
Den er lille og vågen og yderst tillidsfuld, for den stammer fra fangenskab og er vant til at blive håndteret. Det viser de ”lædersko”, som den adrætte rovfugl bærer.
Men den amerikanske tårnfalk, som de seneste dage er set i Botanisk Have midt i København, hører slet ikke hjemme i den danske natur, og den bør indfanges, hvis det kan lade sig gøre.
Sådan siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som finder det uheldigt, at et stigende antal eksotiske, undslupne fuglearter færdes i det fri.
- Det vil være ulykkeligt, hvis en art som den amerikanske tårnfalk etablerer sig i den vilde danske natur. I yderste konsekvens er den måske i stand til at udkonkurrere naturligt hjemmehørende og nærtbeslægtede arter i Danmark, siger biologen.
I Dansk Ornitologisk Forening vækker det stigende antal fremmedartede rovfugle i fangenskab bekymring. Foreningen har i det aktuelle tilfælde kontaktet Dansk Falkejagtklub for at høre, om nogen af de danske falkeholdere savner en amerikansk tårnfalk, men i klubben kender man ikke til savnede eksemplarer af arten.
- Det tyder på, at den måske stammer fra en i rækken af uerfarne fugleholdere. I dag er det desværre alt for let at blive falkeholder, og det er ikke sikkert, at Naturstyrelsen kender alle danske falkeholdere. Det er kommet så vidt, at man i den Blå Avis kan finde arter som amerikansk tårnfalk sat til salg. I DOF arbejder vi for at forbyde rovfuglehold, for jagende rovfugle skal ikke sidde i bur, men have luft under vingerne i de naturområder, hvor de hører hjemme. Set fra et dyreværnsmæssigt synspunkt er det uetisk at holde rovfugle i fangenskab, siger Knud Flensted.
Den amerikanske tårnfalk i Botanisk Have er til denne artikel fotograferet af biolog Uffe Gjøl Sørensen, der så den jage insekter, som den fangede på jorden.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog, DOF,
tlf. 33 28 38 33 – mobil: 21 24 22 75.