En halv milliard fugle dræbes ulovligt i Sydeuropa

mandag 6. august 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Omkring 500 millioner fugle bliver hvert år ofre for illegal forfølgelse i Middelhavsområdet. De fleste af dem er trækfugle, så det er hele Europas og Afrikas natur, der bliver ramt. Det skriver bladet Fugle og Natur på baggrund af en undersøgelse fra organisationen BirdLife International.
På Cypern blev der sidste år dræbt 2,8 millioner trækfugle, primært for at blive spist som ambelopoulia – en ulovlig lokal ret med grillede eller kogte sangfugle.

På Malta, et land halvt så stort som Bornholm, anslår BirdLife International, at fire millioner fugle om året bliver dræbt af Maltas 15.000 jægere og fældefangere, ikke alle illegalt, men heriblandt 80.000 totalfredede piroler, en halv million svaler og hundredvis af rovfugle.

Rapporter fra 38 lande
Det er et par af de grelleste eksempler på den omfattende ulovlige forfølgelse af fugle i Middelhavsområdet. De fleste forbinder ulovlig jagt, fældefangst, limpinde og giftdrab med landene ved Middelhavet, men ingen lande er i stand til at leve op til deres egne love, når det gælder beskyttelsen af fugle. Det viser BirdLife Internationals undersøgelse, som bygger på oplysninger fra ornitologiske foreninger i 38 europæiske lande.

Undersøgelsen konkluderer, at ”ulovlige drab og fangster af fugle er et vidt udbredt fænomen, der ikke er begrænset til landene omkring Middelhavet, som det ofte bliver antaget. Vores undersøgelse har vist, at den slags aktiviteter foregår helt almindeligt i de fleste europæiske lande, selv om omfanget ganske vist er større i middelhavslandene og Sydøsteuropa”.

Forgiftninger i Danmark
BirdLife arbejder nu med 12 kategorier af ulovlig forfølgelse af fugle. De fleste er forskellige former for drab som krybskytteri og forgiftning.

Desuden tæller indsamling af æg, fangst af fugle til brug som kæledyr og plyndring af rovfuglereder med som kategorier hos BirdLife, som derfor taler om ”illegale aktiviteter som drab og fangst af fugle”. I BirdLife-kategorierne er også uorganiseret og dermed ukontrolleret jagt. Der er for eksempel 85.000 registrerede jægere i Tyrkiet, men mindst en million jagtgeværer.

Nogle medlemsorganisationer har problemer med op til 11 af de 12 kategorier i BirdLifes opgørelse. I afsnittet om Danmark peger Dansk Ornitologisk Forening på forgiftning af rovfugle og uforståeligt fravær af duehøge som de største danske problemer.

Yderligere oplysninger:
Ole Friis Larsen, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening
40918071