Sangfugl østfra har i år ynglet i Danmark for første gang

torsdag 2. august 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dens fjerdragt er beskeden, men dens sangpragt er uovertruffen som nattergalens. Denne sommer har buskrørsangeren, der normalt lever i lande langt mod øst, ynglet for første gang i det danske landskab. Arten spås at brede sig mod vest og nordvest de kommende årtier som følge af klimaændringerne
Jan Skriver
For første gang nogensinde har den i Danmark meget sjældne buskrørsanger, der normalt kun ses få gange i løbet af et år, ynglet i Danmark.

Det er sket nær Vestvolden ved København, hvor ornitologen Tim Andersen fandt yngleparret, og sammen med sin ornitologkollega Rene Rantzau fulgte fuglene fra hannens smukke, højlydte sang i juni, til der var unger at fodre i juli.

www.netfugl.dk kan man læse en udførlig beskrivelse af ynglefundet af buskrørsanger, som de senere år også har ynglet enkelte gange i Holland.

I det hele taget ventes buskrørsangeren, der har sin hovedudbredelse i det sydlige Finland, De baltiske Lande, Hviderusland og Rusland at brede sig de kommende årtier.

De små bestande i udkanten af artens nuværende udbredelsesområde er i fremgang, hvilket vil sige, at lande som Sverige, Polen og Ukraine vil have udsigt til et stigende antal ynglende buskrørsangere.

I ”A Climatic Atlas of European Breeding Birds”, der er udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation BirdLife International, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en del af, spås arten at tage nyt land i besiddelse frem mod 2080. Klimaatlasset giver et bud på udviklingen i fuglelivet set i lyset af de globale ændringer af klimaet i retning af lunere og vådere vejr i vores del af verden.

- Klimaatlasset forudser, at bestanden af buskrørsangere vil flytte mod nordvest til den nordlige del af Finland, den nordlige og centrale del af Sverige og til dels etablere sig i Norge.

Det er nærliggende at spå, at også Danmark vil kunne få en bestand af buskrørsangere ikke mindst set i lyset af artens ekspansion mod sydøst til Polen, siger Timme Nyegaard, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Buskrørsangeren ligner vores hjemlige rørsanger og kærsanger, og den er ligesom sidstnævnte knyttet til krat og buskadser. Dens sang, som består af melodiske drosselagtige strofer, der veksler med efterligninger af andre fuglearters sang, har ry for at høre til i sangfuglenes elite.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Timme Nyegaard, tlf. 33 28 38 23 (direkte).