Danmarks sjældneste fisk genfundet i Sølsted Mose

onsdag 27. juni 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ikke siden 2008 er den truede fisk, dyndsmerlingen, blevet set herhjemme. Men onsdag den 20. juni dukkede den pludselig igen op til overfladen, oplyser Fugleværnsfonden.
Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden
Det skete da miljømedarbejder og naturvejleder Hans Tonnesen rygtede en af de rejeruser, som siden maj er blevet sat op i Sølsted Mose, i håb om at genfange den sjældne fisk. Ruserne havde indtil i onsdags fisket forgæves, og man frygtede, at fisken var forsvundet fra sit sidst kendte tilholdssted. Fisken nåede at smutte fra Hans, inden den blev fotograferet, men siden er endnu et eksemplar blevet fanget i mosen og fotograferet.

Det er en fantastisk fangst, og nu er der i elvte time igen håb for, at den truede fisk kan blive reddet. Fugleværnsfonden deltager i et stort EU-LIFE projekt, hvis formål er at genskabe dele af Sølsted Mose til højmose. En del af projektet har også til formål at forbedre levebetingelserne for dyndsmerlingen i mosen.

Fakta:

I Danmark kendes dyndsmerlingen kun fra den nederste del af Vidå-systemet. Fisken har været i stærk tilbagegang, og artens sidst kendte levested herhjemme er Sølsted Mose. Her er fisken blevet fanget med års mellemrum siden 2000. Blandt andet var en skoleklasse fra Bredebro Skole i april 2006 med til at fange to flotte eksemplarer i mosen. Se billeder fra den spændende dag på www.fugleværnsfonden.dk. – skriv dyndsmerling i søgefeltet.

Dyndsmerligen ligner lidt en ålekvabbe og lever i lavvandede småsøer og vandløb. Fisken kan overleve i områder med selv meget lavt iltindhold, da den kan svømme til overfladen og sluge luft, hvorefter ilten optages via tarmen. Resten ”pruttes” ud gennem gattet, hvilket kan frembringe en pibende lyd, hvis man holder om fisken. Derfor kaldes dyndsmerlingen også lokalt for ”pibeål”. Om dagen er fisken nedgravet i dyndet på bunden og søger om natten efter føde med de karakteristiske skægtråde.