Trækfuglene ankommer tre uger tidligere

torsdag 14. juni 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
80 års standardiserede studier af trækfuglenes ankomst om foråret til reservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord giver en enestående dokumentation af trækfugles tidligere og tidligere ankomst fra vinterkvartererne i takt med klimaændringerne.
Jan Skriver
Tidligere tiders tommelfingerregler for trækfugles ankomst om foråret gælder ikke længere.
I gennemsnit ankommer trækfuglene i disse forår tre uger tidligere, end de gjorde omkring 1930, altså for cirka 80 år siden.

Det viser en analyse, som biologerne Troels Leuenhagen Petersen, Hans Meltofte og Anders P. Tøttrup har foretaget på baggrund af de mange års standardiserede observationer på fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord.

De tre præsenterer i Dansk Ornitologisk Tidsskrift (DOFT) resultaterne af deres analyse, som viser, at kortdistancetrækkerne, der primært holder vinter i landene omkring Middelhavet, ankommer gennemsnitligt hele 38 dage tidligere i disse år sammenlignet med for godt 80 år siden.
Det er arter som klyde, hvid vipstjert, gransanger og rørhøg. Dem ser og hører vi nu om dage allerede i begyndelsen af marts, hvor vi tidligere skulle hen mod slutningen af april, før de ankom.

Langdistancetrækkerne, der holder vinter syd for Sahara, ankommer i gennemsnit 17 dage tidligere i disse år sammenlignet med omkring 1930, viser analysen af ankomsterne af Tippernes trækfugle.
Det er for eksempel arterne af svaler og de fleste sangere samt stenpikker, hvoraf de fleste nu ankommer i april eller maj.

43 arter af ynglefugle er med i analysen, der tager udgangspunkt i det enestående materiale, som er samlet i Tippernes årlige fugletællinger og analyseret i et samarbejde mellem Københavns og Aarhus Universiteter.

Hvert år siden 1928 har trænede ornitologer talt og registreret fugle på reservatet, hvilket har bidraget til den meget lange optællingsperiode, der kun kendes tilsvarende fra ganske få andre steder i verden.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00.