Kun ét par skarver på Fugleøen

torsdag 19. maj 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Eksperimenter med radiopejling af gedder nær skarvkolonien på Fugleøen har forstyrret de ynglende skarver så der i år kun er ét ynglepar tilbage. Københavns Kommune har givet tilladelse til eksperimenterne og har ikke sikret sig at der er ynglefred på Fugleøen. Derfor har DOF skrevet til Københavns Kommune
Knud Flensted
DOF henvendte sig således til Københavns Kommune den 4. maj 2005:

"I år har skarverne tilsyneladende næsten opgivet at yngle på Fugleøen i Sortedamssøen. Der er dog stadig mindst 1 par!

Muligvis er fødegrundlaget for en skarvkoloni i Sortedamssøen i år ringere end i de foregående år. Men da en del af føden hentes uden for Søerne, og da et normalt antal skarver har været på lokaliteten i februar-marts (fx 29 rastende skarver den 24. februar 2005), er det min klare overbevisning at skarverne er skræmt væk i forbindelse med de undersøgelser der foregår i søen dette forår. Siden starten af april har der ifølge det oplyste næsten dagligt været bådtrafik på søen, og ofte meget tæt på Fugleøen. I går eftermiddags den 3. maj lå båden med en mand om bord således i over en time under 10 meter fra bredden af Fugleøen. Det er oplyst over for DOF at det er sporing af radiomærkede gedder, og at dette skal foregå i endnu en måneds tid. DOF har således noteret sig at det ikke vedrører sejlads i forbindelse med lovpligtige natur- og miljøtilsyn, men "privat" sejlads i forbindelse med en biologistudrendes specialeundersøgelser.

DOF skal beklage at der i forbindelse med disse "private" undersøgelser ikke er givet klare instrukser om at holde minimum 50-100 meters afstand til ynglekolonien. Det er ganske uacceptabelt at dette ikke er sket, når Københavns Kommune udemærket er klar over de ynglende skarvers tilstedeværelse. Endvidere er kommunen bekendt med Naturklagenævnets afgørelse fra den 10. februar 2005 om at skarverne ikke må bortskræmmes fra Fugleøen i Sortedamssøen (http://www.nkn.dk/afg-2005/03-131-101-0002.pdf) . At Københavns Kommune alligevel giver tilladelse til langvarig sejlads så tæt på en ynglekoloni med sårbare fugle, anser DOF for yderst uheldigt og kritisabelt.

Jeg skal anmode om at Københavns Kommune straks giver instruks om at der i forbindelse med sejlads på Sortedamssøen skal holdes en generel sikkerhedsafstand til Fugleøen på 50 meter. Sejlads inden for 50-100 meter bør være så kortvarigt som muligt. Sejlads mellem solnedgang og solopgang bør slet ikke tillades inden for 100 meter fra ynglekolonien."

Miljøkontrollen har efterfølgende bedt fiskebiologen om at undgå at sejle i nærheden af fugleøen. Dermed håber vi, at de tilbageværende skarver får fred og ro til at yngle, og at skarvkolonien vender tilbage til næste år.