Naturstyrelsen ødelægger fuglereder

fredag 11. maj 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Stadigt flere fuglereder ødelægges i skovene. Også i statsskovene destrueres fuglereder, og det sker endda i de særligt beskyttede Natura 2000-områder. Dansk Ornitologisk Forening betegner skovning i fuglenes yngletid som både uetisk og i klar strid med EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv, skriver bladet Fugle og Natur.
I ynglesæsonen 2011 blev 11 reder af rødrygget tornskade ødelagt ved Naturstyrelsens skovning og flisproduktion i Gribskov i Nordsjælland. I alle tilfælde er ødelæggelserne registreret og dokumenteret af aktive fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Gribskov er et Natura 2000-område, og rødrygget tornskade er en af de fuglearter, som Natura 2000-området gerne skulle beskytte. Alligevel ødelægges fuglenes reder, og bestanden af rødryggede tornskader i Gribskov er gået tilbage fra 133 par til 99 par. Også redesteder for sortspætte, hvepsevåge, duehøg, svaleklire og krikand bliver påvirket af sommerskovning, der i flere tilfælde har fået de sjældne ynglefugle til at forlade redestederne.

Det er mekaniseringen af skovbruget, som har gjort sommerskovning mere udbredt de senere år. Mange skovejere er i dag nødt til at benytte sig af hyrede skoventreprenører, som med avancerede skovningsmaskiner på få dage kan klare, hvad der tidligere udgjorde måneders skovningsarbejde. Men sådanne maskiner er kostbare, og derfor er det blevet mere og mere udbredt at skove også i sommermånederne, hvor fremmede entreprenører uden lokalkendskab på det nærmeste i blinde tygger sig gennem skovparti efter skovparti uden chancer for at se, hvornår der går fuglereder og yngel med i købet.

DOF har både i Skovrådet og Vildtforvaltningsrådet protesteret mod skovning i fuglenes yngletid. Ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivet og Vildtforvaltningsloven er det forbudt forsætligt at ødelægge eller beskadige vilde fugles reder og æg eller at fjerne reder. Men myndighederne og skovejerne mener, at når man ikke kan se en rede i en trækrone, så er det ikke en forsætlig handling, når reden ødelægges ved fældning. Så enkel er juraen set gennem myndighedernes og skovejernes briller.

Men DOF fastholder, at skovningsarbejde i fuglenes yngletid, foruden at være meget uetisk, også er i klar strid med bestemmelserne i EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. ”Naturstyrelsen og andre offentlige myndigheder bør under alle omstændigheder gå foran med et godt eksempel og undlade skovningsarbejde i fuglenes yngletid”, siger Henrik Wejdling fra DOF’s hovedbestyrelse, som også er foreningens repræsentant i Skovrådet.
Der er et stort behov for en tydeliggørelse af dette i lovgivningen og i Naturstyrelsens vejledning om gældende lovgivning.

Yderligere oplysninger: Henrik Wejdling 51269056