Nationalparker i krise

fredag 11. maj 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En nationalpark er droppet, en anden hænger i en tynd tråd. I de tre eksisterende nationalparker skal der kæmpes hårdt for at opnå forbedringer for naturen rapporterer Dansk Ornitologisk Forening i bladet Fugle og Natur.
”Nationalparkerne har ikke givet det bidrag til bevarelse af den truede biodiversitet, som man kunne have håbet på”, siger Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard. ”Selve loven er simpelthen for svag og udvandet. Det kritiserede vi allerede, før den blev vedtaget”, siger DOF’s formand Egon Østergaard.

”Der er otte formål med loven, men de er ikke prioriteret. Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at man lokalt prioriterer økonomiske interesser over naturbeskyttelsen. Ikke mindst i landets yderområder i en krisetid. Men det betyder jo, at de danske nationalparker ikke giver det bidrag til bevarelse af den truede biodiversitet, som man kunne have håbet på”, siger formanden.

”Vi skal selvfølgelig fortsætte arbejdet med at få mest muligt ud af de eksisterende nationalparker og derudover sætte vores lid til, at politikerne leverer bedre resultater med den kommende Naturplan Danmark og de mange handleplaner for Natura 2000-områderne. Der skal skaffes mere plads til naturen i Danmark, hvis vi skal nå målet om at stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed i 2020”, siger Egon Østergaard.

Eksempler over hele landet
Vandet Sø i Thy er en del af Danmarks første nationalpark, endda udpeget i nationalpark-planen som zone for stille naturbrugere. Men det har ikke været nok til at forhindre windsurfing på søen, en fritidsaktivitet som potentielt kan være stærkt forstyrrende for søens rige fugleliv. Historien om surfing på Vandet Sø er et eksempel på, at nationalparker i Danmark ikke automatisk betyder bedre naturbeskyttelse - eller mere natur for den sags skyld. Ikke endnu i hvert fald.

I landets næste nationalpark Mols Bjerge har det også været småt med gevinster for naturen indtil videre: ”Naturen har overhovedet ikke været prioriteret i forløbet omkring Nationalpark Mols Bjerge. Det hele er gået op i friluftsliv, erhvervsliv og turisme tilsat en masse interne magtkampe mellem bestyrelsesmedlemmerne”, siger Kent Olsen, som er biolog og Dansk Ornitologisk Forenings repræsentant i Nationalparkrådet. ”Der er vedtaget en Nationalparkplan, som er blottet for visioner og konkrete fremstød for naturen. Vi kan derfor kun glæde os over, at der i Mols Bjerge i forvejen er udpeget en del Natura 2000-områder, som skal sikrer en vis beskyttelse af arterne og naturtyperne. Nationalparken gør det ikke dårligere, men det er trist, at det ikke bliver bedre”, siger Kent Olsen.

På det seneste er der dog kommet mere natur på dagsordenen både på Mols og i Thy. Og i landets yngste nationalpark i Vadehavet er der sendt en nationalparkplan i høring, som indeholder en del ambitiøse naturprojekter. De seneste positive meldinger fra de eksisterende nationalparker ændrer dog ikke ved, at Folketingets store plan for fem danske nationalparker reelt er i krise. Forligspartierne valgte i marts at droppe Nationalpark Skjern Å på grund af en strid om landbrugsjord. Det er også forholdet til landbruget, der giver problemer i Kongernes Nordsjælland, som dog har fået en ekstra chance.

Yderligere oplysninger: Egon Østergaard 97448520 el. 31162030, Kent Olsen 4027 2030