Seks år med vandrefalke på Skærbækværket

torsdag 19. april 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ornitologen Torben Skytte Hvass arbejder i det daglige på Skærbækværket. Han har i flere år fulgt falkene
Torben Skytte Hvass
I 2005/2006 blev der første gang observeret en stationær vandrefalk på Skærbækværket.
Der var her tale om en overvintrende hun, som havde fast overnatningsplads på den østlige skorsten.
Håbet var selvfølgelig, at der ville komme en han til, så vi kunne få et ynglepar på værket. Sådan gik det imidlertid ikke, idet fuglen forlod værket i foråret 2007.
Imidlertid kom hun tilbage i vinteren 2007/8 og tog igen fast ophold på værket.
Fuglen blev desværre fundet død i foråret 2008. Årsagen til fuglens død blev klarlagt. Der viste sig at sidde et næb fra en byttefugl i brystet på falken. Der var gået betændelse i såret, hvilket medførte falkens død.
I foråret 2006 opsatte DOF Sydøstjylland i et samarbejde med Skærbækværket en falkekasse på Kedelhus blok 2. Der har dog aldrig været vandrefalke i kassen, men tårnfalkene er meget glade for den.
I sommeren 2008, hvor vi inspicerede røggaskanaler på blok 3’s kedel, fandt vi en død vandrefalk i bunden af den 120 meter høje skorsten. Dødsårsagen var her formodentlig kulilteforgiftning. Denne fugl var ringmærket, og stammede fra Sverige, nærmere bestemt Trollhättan i Västergötland, hvor den kom til verden i 2004.
I vinteren 2010/11 var der atter vandrefalk på Skærbækværket. Denne gang et par.
6. februar 2011 blev der sat en ny falkekasse op på værket. DOF havde indhentet vejledning til bygning af en bedre kasse, som havde været succesfuld andre steder i verden.
Alt tegnede fint, idet parret opførte sig, som om det ville gøre yngleforsøg på værket.
Alle drømmene brast imidlertid, da hannen pludselig ikke længere viste sig. Den blev senere fundet død på en kirkegård i Kolding; formodentlig omkommet under jagt på bytte. Hunnen forlod værket kort tid efter.
I januar 2012 kom der så atter et par vandrefalke på Skærbækværket.
Parret forsvandt imidlertid igen i midten af marts, først den ene fugl og kort efter den anden.
I starten af april kom så et nyt par falke. Hunnen er i hvert fald en ny, idet hun er tydeligt lysere end den, der forlod værket.
Denne gang ser det meget lovende ud. Parret har taget den nye kasse i brug, og de er set parre sig. Første parring blev set 12. april og igen den 15. april, og begge fugle er i kassen denne dag.
Hunnen opholder sig meget i redekassen, og hannen opfører luftakrobatik.