LIFE genopretter og åbner naturen i Holmegaard Mose

onsdag 4. april 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
EU behøver ikke altid at handle om Euro-krise eller arbejdsløshed i Spanien. EU-midler kan også være med til at garantere vores naturværdier – som nu f.eks. i Holmegaards Mose, hvor et igangværende LIFE-projekt genopretter den aktive højmose, der ellers gennem de seneste 200 år har lidt under tørvegravning, dræning og tilgroning.
Projektet, der støttes med 3,5 mio. DKK fra LIFE, understøtter dermed det store, frivillige Sisyfos-arbejde fra lokal side, der gennem årene har været lagt for at beskytte højmosen mod tilgroning.


Nu er et kæmpeareal blevet ryddet, og vandstanden hævet, så træernes genindvandring hindres.


EU’s LIFE Nature-program rummer få og målrettede midler, der giver væsentlige gevinster for naturen og fuglene, og som går direkte til naturgenopretning. Dem skal vi have sikret nogle flere af i de igangværende forhandlinger om EU’s budget for de næste 7 år, hvor Kommissionen nu foreslår sølle 0,25 % af budgettet afsat til naturen, mens næsten 40 % går til landbruget. Naturstøtten svarer til sølle 41 øre pr. EU-borger pr. måned!


Holmegaard-projektet skal først og fremmest beskytte den helt unikke flora, som findes på højmosen, men også for os fuglekiggere har det dryppet på degnen at få området åbnet og gjort mere vådt. F.eks. kan man lige nu se både blå kærhøg, rørhøg, fjeldvåge, musvåge og tårnfalk patruljere i højmosen og de ny-ryddede naboarealer, og også den ellers så sjældne duehøg pisker af og til over det åbne terræn, akkompagneret af store mandskor af spidssnudede frøer, humrende bekkasiner og skrål fra rørpartiernes vandrikser.


De 3,5 mio. EU-kroner – suppleret med yderligere 3,5 mio. danske kroner- er også for fuglene givet rigtig, rigtig godt ud, og eftersom LIFE-midlerne er stort set de eneste, som bidrager til at genskabe store naturområder i Danmark, mener vi i DOF, at det er helt utilstrækkeligt, at det nuværende budgetforslag er så pauvert på naturens vegne. Vi skal mindst op på 1 % af budgettet, hvis tilbagegangen i naturens mangfoldighed skal stoppes.


Naturperlen Holmegaards Mose er et lysende eksempel på vigtigheden heraf, og det er da tankevækkende, at såfremt den ca. 600 ha store mose i stedet havde været landbrugsjord, så ville EU have punget 1,4 mio. DKK ud om året i landbrugsstøtte til ejerne.Mere information:
Henrik Wejdling
Medlem af DOFs hovedbestyrelse
Ålehusvej 20, Ravnstrup, 4160 Herlufmagle
Telefon: 51 26 90 56