Kongefasaner og rødhøns forurener fuglefaunaen

torsdag 3. november 2016
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) oplever et stigende problem med fremmedartede hønsefugle, der lever frit i den danske natur, selv om det er forbudt at udsætte eksotiske fugle som kongefasaner, rødhøns og chukarhøns som jagtobjekter. Det får nu foreningen til at advare mod en øget risiko for faunaforurening.
Jan Skriver
Et stigende antal hønsefugle som kongefasaner, rødhøns og chukarhøns bliver rapporteret til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og i DOFbasen.

Det får nu foreningen til at advare mod en øget risiko for faunaforurening.

Kongefasanen, der hører naturligt hjemme i Kina, samt rødhøns og chukarhøns, som er Syd- og Mellemeuropas svar på agerhønen, kan nemlig true indfødte arter i den danske natur.

- Ifølge jagt og vildtforvaltningsloven er det ulovligt at sætte en lang række arter af eksotiske hønsefugle ud i naturen, men vi har en begrundet mistanke om, at det sker i stigende omfang, måske som følge af fejl og misforståelser ved udsætning af almindelige jagtfasaner og agerhøns, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Frie burfugle over hele landet
Flere privatpersoner har landet over sendt fotos til foreningen, fordi de har observeret farvestrålende kongefasaner i det fri og har været i tvivl om artsbestemmelsen.

Den spraglede og farveprangende kongefasan er det seneste års tid konstateret frit levende på lokaliteter i Mols Bjerge på Djursland, på Venø i Limfjorden, nord for Tissø på Vestsjælland og nær Vojens i Sydjylland.

På tilsvarende vis er der rapporteret om rødhøns og chukarhøns fra blandt andet Himmerland, Ans ved Viborg, Aarhusegnen, Vestsjælland, Faxe på Sydsjælland, Roskilde, Langeland og Sydfyn.

Rødhønen hører naturligt hjemme i Spanien, Portugal og Italien. Den er dog indført mange steder, blandt andet i Storbritannien og på øgrupperne Azorerne og De kanariske Øer i Atlanterhavet. Chukarhønen hører hjemme i Sydøsteuropa og Mellemøsten.

Flotte farver fascinerer
- Mange hønsefugle er flotte, og de fascinerer mange mennesker med deres farvepragt, men når de lever i vores natur risikerer vi, at de etablerer sig for alvor og forrykker balancen for de naturligt hjemmehørende arter. Agerhønen er for eksempel meget hårdt trængt i det dyrkede danske landskab. Den risikerer at miste yderligere terræn, hvis fremmede arter, som slippes ud fra fasanerier og hønserier, giver den øget konkurrence, siger biologen.

- Kongefasaner fra Kina samt rødhøns og chukarhøns fra egnene omkring Middelhavet kan i værste fald blive skadelige for vores oprindelige natur på samme måde som den række af invasive arter, der med en ny EU-bestemmelse skal bekæmpes i alle EU-lande. Derfor kan vi kun opfordre burfugleholdere og fasanopdrættere til at sørge for, at disse eksotiske hønsefugle ikke slipper ud i det fri, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger:
Knud Flensted, biolog
Tlf 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF)
Tlf. 33 28 38 00