På kortet nedenfor kan du se ørnenes bevægelser de sidste dage. Du kan også få animeret ørnens rute fra det sidste døgn ved at trykke på "play"-ikonet under kortet.

Det er vigtigt, at ørnene ikke forstyrres. DOF opfordrer derfor selvfølgelig til, at man ikke opsøger ørnene. 

Ønsker man at se havørne anbefaler DOF at man f.eks. besøger Præstø Fed eller Mariobosøerne, hvor man kan få nogle fantastisk oplevelser med havørne.

Seneste update:

11-09-2017

De to ørne pendler dagligt frem og tilbage mellem redeskoven og skovene nord for Præstø Fjord.

Læs flere blog-indlæg her. Eller læs mere om projektet
   Vis animation for ørnene:
   Gps-data fra
   Klik på for at starte animation for valgt havørn
   Solen oppe fra kl. til kl.

   Ørne-bloggen

   10-09-2017

   Begge unge ørne fløj midt på dagen d. 10 september tilsyneladende sammen mod nord til skovene omkring Bækkeskov Gods. Undervejs måltes hhv. 62 km/t og 64 km/t. Se ruten på billedet nedenfor. 

   flyvetur 10092017

   04-09-2017

   Den yngste ørn Gunhild har nu været på en længere ekskursion. Omkring middag d. 3. september, tog Gunhild højde og fløj mod nord indtil den nåede Hesede Skov ved Holmegårds Mose. Her er den måske støt på det lokale ynglepar af havørne, der yngler nær Gødstrup Sø. Efter et tilsyneladende kort visit fløj den igen mod sydøst til Bækkeskov, hvor den har tilbragt et par dage i området omkring skoven. 

   Elna, der ellers var den modigste af de to ørne førhen tilbringer det mest af sin tid ved Evensø, men den er dagligt ude og få godt med luft under vingerne. 

   29-08-2017

   Begge ørne opholder sig stadig mest ved skoven, men de rører mere og mere på sig.

   27-08-2017

   Spændende nyt fra projektet: Havørnen Elna var om eftermiddagen d. 27. august for første gang mere end et par kilometer væk fra skoven, hvor hun er opvokset. Undervejs passerede hun igennem en af projektets særligt udlagte zoner på landkortet, som kaldes et geofence. 

   Når GPS-senderen registrerer, at den har krydset ind i denne zone, øges antallet af positioner til en gang hvert 6. sekund, indtil den igen er ude af zonen. Derfor kan man se Elnas helt præcise rute i ca 45 minutter.

   På turen har Elna for første gang bl.a. passeret over tre vindmøller, dog adskillige hundrede meter over. Som man kan se på de mange prikker, har hun også rundet Præstø og Skibinge, inden hun fløj tilbage til skoven, hvor hun er vokset op. 

   Det er super interessant fordi vi netop er interesserede i at undersøge, hvordan havørne navigerer, når de nærmer sig vindmøller. De meget nøjagtige positioner omkring møllerne giver et helt unikt indblik i dette.

   På billedet nedenfor kan man se en lille bid af Elnas flyvetur d. 27. august 2017. Pindenes højde og prikkernes farve angiver hvor højt Elna fløj. Der er ca. 6 sekunder mellem hver prik. På billedet ses også det såkaldte geofence, som omkredser tre mellemstore vindmøller (hvide prikker). 

   flyvetur m geofence

   24-08-2017

   Ørnene opholder sig stadig mest ved yngleområdet. Her fodres de af forældrefuglene. 

   23-08-2017

   Begge unge ørne er på vingerne. Elna er den mest modige af de to ørne, og hun har ved flere lejligheder krydset Evensø.