Kongelunden og Sydvestpynten

DOF København, Stefan Stürup, Dragør Kommune
LøRDAG 18. FEBRUAR 2017
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Begyndertur

Vi ser efter skovens fugle; måske er der invasionsarter og måske er Høgeuglen stadig på plads. På Sydvestpynten og kysten, hvis der ikke er for mange løse hunde, mulighed for snespurv, bjergirisk på stranden samt evt. overvintrende vadefugle. Måske blåkærhøg og fjeldvåge. På vandet forskellige andefugle og måger.

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Stefan Stürup, 30828192 (ssturup@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen midt i Skoven.