Udskriv

Nummer 1

Svømmefuglene på Tipperne 1929-2007
HANS MELTOFTE og PREBEN CLAUSEN
Side 1-120

pressemeddelelse fra DMU

Nummer 2

Aktuelt
Side 121-126

Forstyrrelser af fugle ved menneskelig færdsel – en oversigtsartikel
KARSTEN LAURSEN og THOMAS ESKE HOLM
Side 127-138

The occurrence and reestablishment of White-tailed Eagle and Golden Eagle as breeding birds in Denmark
ERIK EHMSEN, LENNART PEDERSEN, HANS MELTOFTE, TSCHERNING CLAUSEN and TIMME NYEGAARD
Side 139-150

Anmeldelser
Side 151-152

Nummer 3

Aktuelt
Side 153-158

Etablering og udvikling af ynglebestanden af Bramgås på Saltholm, 1992-2010
CHRISTIAN EBBE MORTENSEN
Side 159-166

Duehøge Accipiter gentilis og fasanudsætning: et forsøg med fangst og flytning af Duehøge ved fasanudsætningspladser i Vendsyssel 1998-2009
JAN TØTTRUP NIELSEN
Side 167-178

Mindre meddelelser: The breeding population of Red-backed Shrike Lanius collurio in Gribskov, Denmark
PER EKBERG PEDERSEN, TROELS LEUENHAGEN PETERSEN, PETER SØGAARD JØRGENSEN & ANDERS P. TØTTRUP
Side 179-182

Anmeldelser
Side 183-184

Nummer 4

Aktuelt
Side 185-193


Gylp fra Lille Kjove og Sneugle i relation til lemmingbestanden ved Zackenberg i Nordøstgrønland.
BERG, THOMAS BJØRNBOE & HANS PEDERSEN
Side 206-210

Status of the Danish breeding population of Eiders Somateria mollissima 2010
CHRISTENSEN, THOMAS KJÆR & THOMAS BREGNBALLE
Side 195-205

A Red List Index for breeding birds in Denmark in the period 1991-2009
PIHL, STEFAN & KNUD N. FLENSTED
Side 211-218

Nekrolog
Side 194

Mindre meddelelser: Grågås ynglende i bøg
FRIBERG, JØRGEN & LARS DINESEN