Udskriv

DOF’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. 

Her kan du læse foreningens rammestrategi for 2017-2020:

 

Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.
Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er
indbyrdes afhængige og forbundne:

DOF kan ikke nå de visionære mål alene. Men DOF har defineret sin egen unikke rolle, som vi kan udfylde, og som vil gøre en betydelig forskel for realisering af visionen. DOF’s rolle er at: