Nedenstående oversigt viser bøger, artikler, rapporter og foldere udgivet af DOF samt udvalgte udgivelser om naturpolitiske emner og DOF’s faglige projekter i interne såvel som eksterne faglige publikationer. Listen er således ikke fuldstændig. 2019

Ynglefugle i Østdanmark 1970-2010. Del 3: Rovfugle, Hans Erik Jørgensen, 2019
Link

Årsberetning DOF 2018, DOF, 2019
Link

Svendborgs råger, opdatering 2019, Niels Andersen, 2019
Link

Nordisk Kongeørnesymposium 2018, DOF Projekt Ørn, 2019
Link

Omslag, Flere forfattere, 2019, DOFT, 113, nr. 1
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 1-14
Link

Perleuglens status som ynglefugl i Danmark, Egon Østergaard, Ole Olesen, Klaus Dichmann, David Nestved og Hanne Tøttrup, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 15-22
Link

Appendiks 1, Perleuglens status som ynglefugl i Danmark, Egon Østergaard, Ole Olesen, Klaus Dichmann, David Nestved og Hanne Tøttrup, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 15-22
Link

Appendiks 2, Perleuglens status som ynglefugl i Danmark, Egon Østergaard, Ole Olesen, Klaus Dichmann, David Nestved og Hanne Tøttrup, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 15-22
Link

Dominance and calibration of magnetic, sunset and stellar compasses in cue conflict experiments with night-migrating passerines, J. Rabøl, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 23-35
Link

Appendix 1, Dominance and calibration of magnetic, sunset and stellar compasses in cue conflict experiments with night-migrating passerines, J. Rabøl, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 23-35
Link

Nekrolog Henning Noer, af Thomas Kiørboe, Ellen Schou og Jørgen Rabøl, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 36-37
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2019, DOFT, 113, nr. 1: 37-40
Link

Omslag, Flere forfattere, 2019, DOFT 113, nr. 2
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2019, DOFT 113, nr. 2: 41-54
Link

Strandskadetrækkets dagsrytmer ved Blåvandshuk og Revtangen i Norge, Henning Noer, 2019, DOFT 113, nr. 2: 55-64
Link

Why do afternoon copulations mainly occur after the egg-laying peak date in a colony of Great Skuas on Skúvoy, Faroe Islands, Kees H.T. Schreven & Sjúrður Hammer, 2019, DOFT 113 nr. 2: 65-70
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2019, DOFT 113 nr. 2: 71-72
Link

Omslag, Flere forfatter, 2019, DOFT 113, nr. 3
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2019, DOFT 113, nr. 3: 73-80
Link

Mosehornuglens vinterføde i Danmark, Jørgen Terp Laursen, 2019, DOFT 113, nr. 3: 81-85
Link

Offshore wind farms and their effects on birds, Anthony D. Fox & Ib Krag Petersen, 2019, DOFT 113, nr. 3: 86-101
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2019, DOFT 113, nr. 3: 102-104
Link

2018

Høringssvar fra DOF vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets forslag om ophævelse af beskyttelse af Natura 2000-områder, DOF, 2018, Dansk Ornitologisk Forening vender sig kraftigt imod Miljø- og Fødevareministeriets forslag om afbeskyttelse af en lang række Natura 2000-områder, herunder ikke mindst en række EU-fuglebeskyttelsesområder.
Link

DOF motivationsundersøgelse af aktive fuglekiggere Atlas III og Punkttællingsprogrammet, Charlotte Mathiassen, Charlotte Moshøj og Thomas Vikstrøm, 2018, DOF gennemførte i 2017 en undersøgelse af, hvad der motiverer DOF’s aktive fuglekiggere i deres frivillige arbejde. Denne rapport indeholder en detaljeret præsentation af resultaterne.
Link

GRIBSKOVOMRÅDETS YNGLEFUGLE 2004-2017, Per Ekberg Caretakeransvarlig for Gribskov, 2018
Link

Projekt Ørn - Årsrapport 2017, Skelmose, K., Ehmsen, E. & Larsen, O. F.,, 2018
Link

Hedehøg i Danmark 2017. DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. Dansk Ornitologisk Forening., Rasmussen, L.M., I.H. Sørensen, Å. Mathiesen, K.B. Christensen, S.A. Schwebs, S.O. Petersen & T. Nyegaard, 2018
Link

Landerapport Danmark, BirdLife, 2018
Link

Danmarks ynglebestand af skarver 2018, Thomas Bregnballe og Jacob Sterup , DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2018
Link

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening om afbeskyttelser i Natura 2000-områder, Dansk Ornitologisk Forening, 2018, Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets udkast til ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).
Link

Årsrapport for Punkttællingsprogrammet, Charlotte M. Moshøj, Daniel Palm Eskildsen, Michael Fink Jørgensen & Thomas Vikstrøm, 2018, Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2017.
Link

DOF klage til EU-Kommissionen, Egon Østergaard og Knud Flensted, 2018, DOF klager til EU-Kommissionen over regeringens ophævelse af beskyttelsen af et stort areal Natura 2000-områder.
Link

Ynglefugle i Østdanmark 1970-2010. Del 2: Andefugle, Hans Erik Jørgensen, 2018
Link

Hedehøg i Danmark 2018, Lars Maltha Rasmussen, Iben Hove Sørensen, Aage Matthiesen, Jesper Leegaard, Kurt Bredal Christensen, Svend Anker Schwebs & Timme Nyegaard, 2018
Link

Årsberetning DOF 2017, DOF, 2018
Link

Omslag, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 1
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 1: 1-10
Link

De danske Kongeørnes fødevalg i yngletiden 2005-16, Jan Tøttrup Nielsen, 2018, DOFT 112, nr. 1: 11-18
Link

Appendiks 1, De danske Kongeørnes fødevalg i yngletiden 2005-16., Jan Tøttrup Nielsen, 2018, DOFT 112, nr. 1: 11-18.
Link

Forbedret vurdering af ynglebestande af Vendehals, Esben Sloth Andersen, 2018, DOFT 112, nr. 1: 19-28
Link

Appendiks 1, Forbedret vurdering af ynglebestande af Vendehals., Esben Sloth Andersen, 2018, DOFT 112, nr. 1: 19-28
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 1: 30-32
Link

Omslag, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 2
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 2: 33-39
Link

Vejrets indflydelse på efterårstrækket af vadefugle ved Blåvandshuk 1963-2017, Hans Meltofte, Jan Durinck, Bent Jakobsen, Claus Nordstrøm & Frank F. Rigét, 2018, DOFT 112, nr. 2: 40-52
Link

Bird observations in Siriuspasset, North Greenland, 2016 and 2017, Won Young Lee, 2018, DOFT 112, nr. 2: 53-58
Link

Mindre meddelelse, Leif Novrup, 2018, DOFT 112, nr. 2: 59-60
Link

Kommentar, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 2: 60-62
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 2: 63-64
Link

Omslag, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 3
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 3: 65-78
Link

En metode til undersøgelse af Vendehalsens fødevalg til redeungerne, Esben Sloth Andersen, Einar Flensted-Jensen og Mogens Gissel Nielsen, 2018, DOFT 112, nr. 3: 79-89
Link

Appendiks 1, En metode til undersøgelse af Vendehalsens fødevalg til redeungerne, Esben Sloth Andersen, Einar Flensted-Jensen og Mogens Gissel Nielsen, 2018, DOFT 112, nr. 3: 79-89
Link

How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104
Link

Appendix 1, How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104
Link

Appendix 2, How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104
Link

Appendix 3, How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104
Link

Debat Ringmærkningens fremtid, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 3: 105-107
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 3: 108-112
Link

Årsindhold, Flere forfattere, 2018, DOFT 112
Link

Omslag, Flere forfattere, 2018, DOFT 112, nr. 4
Link

Småfugle flyver til Afrika i 4000 m’s højde, Peter Teglhøj, 2018, DOFT, 112, nr. 4: 113-124
Link

Birds killed on roads in Southern Jutland, Denmark, 2001-2008, Johannes Erritzøe, Helga Erritzøe & Marius Nørgaard, 2018, DOFT, 112, nr. 4: 125-138
Link

Appendix 1: for Erritzøe et al. 2018: Birds killed on roads in Southern Jutland, Denmark, 2001-2008., Erritzøe et al., 2018, Appendiks 1 til DOFT 112, nr. 4 2018
Link

Appendix 2: for Erritzøe et al. 2018: Birds killed on roads in Southern Jutland, Denmark, 2001-2008., Erritzøe et al., 2018, Appendiks 2 til DOFT 112, nr. 4 2018
Link

Appendix 3: for Erritzøe et al. 2018: Birds killed on roads in Southern Jutland, Denmark, 2001-2008., Erritzøe et al., 2018, Appendiks 3 til DOFT 112, nr. 4 2018
Link

Anmeldelser, Jørgen Peter Kjeldsen, 2018, DOFT, 112, nr. 4: 139-140
Link

2017

Hedehøg i Danmark 2016, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg, Michael Bødker Clausen, Lars Maltha Rasmussen & Iben Hove Sørensen, 2017
Link

Projekt Hedehoeg 2016., Michael Bødker Clausen, Lars Maltha Rasmussen & Iben Hove Sørensen, 2017, Hedehøg i Danmark 2016, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg
Link

DOFs anbefalede svar til EU, BirdLife, 2017
Link

The Truth behind the CAP: 13 reasons for green reform, BirdLife ECA, 2017

The Truth behind the CAP: 13 reasons for green reform, BirdLife ECA, 2017

The Truth behind the CAP: 13 reasons for green reform, BirdLife ECA, 2017

EU’s landbrugsstøtte: Det er nu Danmark bør vælge fuld fleksibilitet, 13 grønner danske NGO'er, 2017, Åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Link

Letter to Prime Minister Beata Szydło, Sigrid Andersen, 2017
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet, Moshøj, C.M., D.P. Eskildsen, T. Nyegaard, M.F. Jørgensen, T. Vikstrøm, 2017, Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2016.
Link

Ynglefugle i Østdanmark 1970-2010. Del 1: Lappedykkere, skarver, hejrer, svaner og gæs., Hans Erik Jørgensen, 2017
Link

Antal sager om giftdrab på rovfugle, Knud Flensted/DOF, 2017, Opgørelse over sager om fugle dræbt med ulovlige giftstoffer
Link

Rammestrategi, DOF, 2017
Link

Årsindhold, Flere forfattere, 2017, DOFT 111
Link

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2018-2020, DOF/Miljøministeriet, 2017, Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen skal bidrage til, at der skal ske en målrettet og fokuseret indsats for at forbedre levevilkårene for fuglene. Dette gælder fuglearter, der er truede og sjældne eller i fare for at forsvinde fra Danmark.
Link

Citizen Science Based Bird Population Studies. PhD thesis., Henning Heldbjerg, 2017
Link

Årsberetning DOF 2016 - Fyrtårne viser vejen, DOF, 2017
Link

Omslag, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 1
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 1: 1-14
Link

Rastende Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2014, Lars Maltha Rasmussen, 2017, DOFT 111, nr. 1: 15-22
Link

Tinksmedens ynglehabitatpræferencer i danske fuglebeskyttelsesområder, Steffen Larni Nielsen, Bjarke Madsen, Thomas Eske Holm & Peter Sunde, 2017, DOFT 111, nr. 1: 23-30
Link

Appendix 1, Tinksmedens ynglehabitatpræferencer i danske fuglebeskyttelsesområder, Steffen Larni Nielsen, Bjarke Madsen, Thomas Eske Holm & Peter Sunde, 2017, DOFT 111, nr. 1
Link

Appendix 2, Tinksmedens ynglehabitatpræferencer i danske fuglebeskyttelsesområder, Steffen Larni Nielsen, Bjarke Madsen, Thomas Eske Holm & Peter Sunde, 2017, DOFT 111, nr. 1
Link

Appendix 3, Tinksmedens ynglehabitatpræferencer i danske fuglebeskyttelsesområder, Steffen Larni Nielsen, Bjarke Madsen, Thomas Eske Holm & Peter Sunde, 2017, DOFT 111, nr. 1
Link

Rastende måger og terner på Tipperne 1929-2015, Hans Meltofte & Ole Amstrup, 2017, DOFT 111, nr. 1: 31-44
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 1: 45-48
Link

Omslag, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 2
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 2: 49-58
Link

Yngleforekomsten af Spidsand i Østdanmark 1970-2010, Hans Erik Jørgensen, 2017, DOFT 111, nr. 2: 59-65
Link

Træk og stedtrohed hos danske Vendehalse, Egon Østergaard, 2017, DOFT 111, nr. 2: 66-70
Link

False decline in bird populations due to bird counters’ hearing loss?, Bo Kayser, 2017, DOFT 111, nr. 2: 71-75
Link

Appendix 1, False decline in bird populations due to bird counter’s hearing loss?, Bo Kayser, 2017, DOFT 111, nr. 2: 71-75
Link

Mindre Meddelelse, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 2: 76-78
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 2: 78-80
Link

Omslag, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 3
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 3: 81-86
Link

Kuldstørrelse og yngletidspunkt hos Stær i Sydvestjylland 1971-2015, Peder V. Thellesen, 2017, DOFT 111, nr. 3: 87-95
Link

Forstyrrelser af vandfugle ved friluftsaktiviteter tilknyttet marine og ferske vande – en oversigt, Karsten Laursen, Thomas Bregnballe, Ole Roland Therkildsen, Thomas Eske Holm og Rasmus Due Nielsen, 2017, DOFT 111, nr. 3: 96-112
Link

Fuglebeskyttelse, Henrik Wejdling, 2017, DOFT 111, nr. 3: 113-116
Link

Appendix 1, Ny BLI-publikation udvider fokus for forvaltning af beskyttelseskrævende fuglearter i Danmark, Henrik Wejdling, 2017, DOFT 111, nr. 3: 114-116
Link

Appendix 2, Ny BLI-publikation udvider fokus for forvaltning af beskyttelseskrævende fuglearter i Danmark, Henrik Wejdling, 2017, DOFT 111, nr. 3: 114-116
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 3: 116-120
Link

Omslag, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 4
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 4: 121-129
Link

Ynglende Sortterner i Tøndermarsken 2000-16, Jesper Tofft, 2017, DOFT 111, nr. 4: 130-137
Link

Recent status and changes in abundance of Taiga Bean Geese wintering in NE Jutland, Thorkil Brandt, Thorkild Lund, Dorte Sørensen, Flemming Sørensen, Ulf Skylleberg, Ole R. Therkildsen & Anthony D. Fox, 2017, DOFT 111, nr. 4: 138-146
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2017, DOFT 111, nr. 4: 147-148
Link

2016

Imminent risk of extinction of more murre colonies in Greenland, DOF, 2016, Brev fra Dansk Ornitologisk Forening, BirdLife Denmark, BirdLife International, Fuglavernd, BirdLife Iceland, Norsk Ornitologisk Forening, BirdLife Norway, National Audubon Society, BirdLife USA, til Grønlands Landsstyre om trussel mod polarlomvie
Link

Projekt Ørn - Årsrapport 2015, Ehmsen, E., K. Skelmose & T. Nyegaard, 2016
Link

Årsrapport for Punkttællingsprogrammet, Fenger, M., Nyegaard, T. & M.F. Jørgensen, 2016, Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015
Link

Årsberetning DOF 2015 - Ny luft under vingerne, DOF, 2016
Link

The decline of the Starling Sturnus vulgaris in Denmark is related to changes in grassland extent and intensity of cattle grazing., Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox, Gregor Levin and Timme Nyegaard., 2016, Agriculture, Ecosystems and Environment (2016), pp. 24-31 DOI information: 10.1016/j.agee.2016.05.
Link

Vestpalæarktiske Fugle, Fjeldså, J., Rønnest, S., & M. Behnke-Pedersen, 2016
Link

Duehøgen, Accipiter gentilis- Sydøstjylland /2. 2011-2015 (2008-2015). En unge. En undersøgelse af bestandsudvikling, ungeproduktion m.m. i et 3000 km2 stort censusområde., Kurt Storgård, 2016
Link

The broad footprint of climate change from genes to biomes to people, Scheffers m.fl., 2016
Link

BirdLife International's Position on Climate Change, BirdLife International, 2016
Link

The broad footprint of climate change from genes to biomes to people, Scheffers m.fl., 2016
Link

Årsoversigt, Flere forfattere, 2016, DOFT 110,
Link

Aktivitetskatalog - Fugle for børn, Marie Staun og Nathia Brandtberg, 2016, Idékatalog med forslag til aktiviteter om fugle for børn og unge.
Link

Ynglende rovfugle m.fl. og forstyrrelser i Store Dyrehave – er der en sammenhæng?, Luise og Per Ekberg, 2016
Link

Trends in staging waders on Tipperne 1929-2014, Hans Meltofte & Preben Clausen, 2016, DOFT, 110, nr. 1: 1-72
Link

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-2014 med en diskussion af danske skovfugles trivsel, Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen, 2016, DOFT 110, nr. 2: 73-112
Link

Appendiks 1: Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-2014 med en diskussion af danske skovfugles trivsel, Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen, 2016, DOFT 110, nr. 2: 73-112
Link

Appendiks 2a: Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-2014 med en diskussion af danske skovfugles trivsel, Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen, 2016, DOFT 110, nr. 2: 73-112
Link

Appendiks 2b: Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-2014 med en diskussion af danske skovfugles trivsel, Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen, 2016, DOFT 110, nr. 2: 73-112
Link

Omslag. DOFT, 110, nr. 3, Flere forfattere, 2016, DOFT, 110, nr. 3.
Link

Forord. DOFT, 110, nr. 3., Egon Østergaard, 2016, DOFT, 110, nr. 3.
Link

Fugle, naturpleje og overvågning i reservaterne. DOFT, 110, nr. 3: 116-137, Erik Mandrup Jakobsen, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 116-137
Link

Appendiks 1: Ynglefugle på FVF reservater t.o.m. 2015, Erik Mandrup Jakobsen, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 116-137
Link

Appendiks 2: Rastefugle på FVF reservater t.o.m. 2015, Erik Mandrup Jakobsen, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 116-137
Link

Appendiks 3 - SU arter på FVF reservater t.o.m. 12-03-2016, Erik Mandrup Jakobsen, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 116-137
Link

Ej blot til fugl. DOFT, 110, nr. 3: 138-141, Allan Gudio Nielsen, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 138-141
Link

Formidling på reservaterne. DOFT, 110, nr. 3: 142- 146, Allan Gudio Nielsen, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 142- 146
Link

Fugleværnsfonden som pionér. DOFT, 110, nr. 3: 147-152, Peter Ilsøe, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 147-152
Link

En uundværlig aktør i dansk naturforvaltning. DOFT, 110, nr. 3: 153-154, Peter Ilsøe, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 153-154
Link

Fugleværnsfondens start og udvikling. DOFT, 110, nr. 3: 155-161, Henrik Knuth-Winterfeldt & Martin Iversen., 2016, DOFT, 110, nr. 3: 155-161
Link

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige. DOFT, 110, nr. 3: 162-166, Jonna Odgaard, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 162-166
Link

Fugle og folk i landet under Ravnebanneret. DOFT, 110, nr. 3: 167-177, Hans Meltofte, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 167-177
Link

Fremtidens tilbageblik – Fugleværnsfonden 2030. DOFT, 110, nr. 3: 178-183, Martin Iversen & Egon Østergaard, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 178-183
Link

Anmeldelser. DOFT, 110, nr. 3: 184, Bent Bardtrum, 2016, DOFT, 110, nr. 3: 184
Link

Omslag, Flere forfattere, 2016, DOFT, 110, nr. 4
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2016, DOFT, 110, nr. 4: 185-200
Link

Udviklingen i antallet af ynglefugle i Danmark 1800-2012 II, Lars Dinesen, Tom S. Romdal, Michael B. Grell & Erik Buchwald, 2016, DOFT, 110, nr. 4: 201-206
Link

Iagttagelser over Lærkefalkens ynglebiologi ved reder i sønderjyske elmaster, Jesper Tofft, 2016, DOFT, 110, nr. 4: 207-213
Link

Regional trends amongst Danish specialist farmland breeding birds, Henning Heldbjerg & Anthony D. Fox, 2016, DOFT, 110, nr. 4: 214-222
Link

Mindre meddelelser, Dorte & Flemming Sørensen, 2016, DOFT, 110, nr. 4: 223-224
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2016, DOFT, 110, nr. 4: 224-228
Link

2015

Se på fugle med Dansk Ornitologisk Forening, Svendsen, E., 2015
Link

Projekt Ørn - årsrapport 2014, Pedersen, L., E. Ehmsen & I. H. Sørensen, 2015
Link

Årsberetning DOF 2014 - Vi passer på verdensarven, DOF, 2015
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet, Nyegaard, T., Larsen, J.D., Brandtberg, N. & Jørgensen, M.F., 2015, Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014.
Link

Manual til flere Viber på markerne, Niels Andersen, 2015, Manual med virkemidler, der kan forbedre forholdene for viberne i landbrugslandet. Tiltænkt naturinteresserede landmænd, som vil vide hvilken indsats der skal til, for at få viben tilbage på markerne.
Link

Høring over udkast til forslag til lov om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer., DOF, 2015, Dansk Ornitologisk Forenings bemærkninger til udkast til forslag til lov om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer.
Link

BEVAR DE DANSKE ENGE, Jens Gregersen, 2015, Jens Gregersens original-tegning.
Link

DOF's høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer., DOF, 2015, Høring over udkast til forslag til lov om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer.
Link

Et lille lys i mørket Opdatering november 2015, Niels Andersen, 2015
Link

Projekt Hedehøg 2015, Lars Maltha Rasmussen, Michael Bødker Clausen & Iben Hove Sørensen, 2015, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg.
Link

Projekt Fokuseret Fugleforvaltning 2012-2014, Larsen, J. Dyhrberg et. al., 2015
Link

Årsoversigt, DOFT 2015, Flere forfattere, 2015
Link

DOF's høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, DOF, 2015
Link

Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtige fugleområder (IBA’er), Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Malou Fenger, Nathia Brandtberg og Heidi Thomsen, 2015, Hvordan er tilstanden i Danmarks internationalt vigtige fugleområder, IBA'er? Landets 171 vigtigste fuglelokaliteter er igennem 10 år blevet overvåget af over 900 frivillige fugletællere i DOF’s Caretakerprojekt. Rapporten måler temperaturen på fuglelivet i de vigtigste fugleområder.
Link

Status og udviklingstendenser for Danmarks internationalt vigtige fugleområder (IBA’er). Appendiks, Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Malou Fenger, Nathia Brandtberg og Heidi Thomsen, 2015
Link

Aktuelt. DOFT, 109, nr. 1: 1-10, Flere forfattere, 2015, DOFT 109, nr. 1: 1-10
Link

Ynglebestanden af Toppet Lappedykker i Østdanmark 1970-2010., Hans Erik Jørgensen, 2015, DOFT, 109, nr. 1: 11-23
Link

Revision af den danske fugleliste pr. 2013., Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen & Michael Schwalbe, 2015, DOFT, 109, nr. 1: 24-35
Link

Appendiks. Revision af den danske fugleliste pr. 2013., Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen & Michael Schwalbe, 2015, DOFT, 109, nr. 1: 24-35
Link

Anmeldelser. DOFT, 109, nr. 1., Flere forfattere, 2015, DOFT, 109, nr. 1: 36-40
Link

Revideret status for sjældne fugle i Danmark., Jørgen Staarup Christensen og Palle Ambech Frænde Rasmussen, 2015, DOFT, 109 nr 2.: 41-112
Link

Appendiks 1: Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965, Jørgen S. Christensen og Palle A.F. Rasmussen, 2015, Appendiks 1 til DOFT 109, nr. 2 2015
Link

Appendiks 2: Sort Stork: Oversigt over ynglepladser og regional forekomst 1820-1929, Jørgen S. Christensen og Palle A.F. Rasmussen, 2015, Appendiks 2 til DOFT 109, nr. 2 2015.
Link

Aktuelt, DOFT 109, nr. 3: 113 - 120, Flere forfattere, 2015
Link

Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014, Thomas Bregnballe, Ole Thorup, Lars Bo Jacobsen, Jørgen Peter Kjeldsen & Mogens Hansen, 2015, DOFT 109, nr. 3: 121-133
Link

Appendiks 1: Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014, Thomas Bregnballe, Ole Thorup, Lars Bo Jacobsen, Jørgen Peter Kjeldsen & Mogens Hansen, 2015, DOFT 109, nr. 3: 121-133
Link

Appendiks 2, Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014, Thomas Bregnballe, Ole Thorup, Lars Bo Jacobsen, Jørgen Peter Kjeldsen & Mogens Hansen, 2015, DOFT 109, nr. 3: 121-133
Link

Appendiks 3, Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014, Thomas Bregnballe, Ole Thorup, Lars Bo Jacobsen, Jørgen Peter Kjeldsen & Mogens Hansen, 2015, DOFT 109, nr. 3: 121-133
Link

Appendiks 4, Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014, Thomas Bregnballe, Ole Thorup, Lars Bo Jacobsen, Jørgen Peter Kjeldsen & Mogens Hansen, 2015, DOFT 109, nr. 3: 121-133
Link

Pied Avocet conservation in Denmark – breeding conditions and proposed conservation measures, Ole Thorup and Thomas Bregnballe, 2015, DOFT 109, nr. 3: 134-144
Link

Mindre Meddelelse, Hans Meltofte, 2015, DOFT 109, nr. 3: 145-147 Bestemmelserne om at holde hunde i snor på strande og i skovene efterleves kun i begrænset omfang.
Link

Anmeldelser, Flere forfattere, 2015, DOFT 109, nr. 3: 148-152
Link

Omslag. DOFT 109, nr. 4:, Flere forfattere, 2015
Link

Aktuelt, Flere forfattere, 2015, DOFT 109, nr, 4: 153-160
Link

Video som metode til undersøgelser af fødebiologi hos Stor Hornugle, Jesper Stern Nielsen, Joachim Westergaard Lassen, Trine Bork Larsen, Helene Overgård, Iben Hove Sørensen, Klaus Dichmann og Peter Sunde, 2015
Link

Vinterfugle i danske haver, Hans Meltofte og Jørn Dyhrberg Larsen, 2015
Link

Vinterfugle i danske haver. Appendiks 1, DOFT 109, nr. 4: 167-178, Hans Meltofte og Jørn Dyhrberg Larsen, 2015
Link

Udviklingen i ynglebestanden af Hættemåger i Danmark 1970-2010, Thomas Bregnballe, Hans Erik Jørgensen, Hans Christensen og Jan Drachmann, 2015, DOFT 109, nr. 4: 179-192
Link

Appendiks 1, Udviklingen i ynglebestanden af Hættemåger i Danmark 1970-2010. DOFT 109, nr. 4: 179-192, Thomas Bregnballe, Hans Erik Jørgensen, Hans Christensen og Jan Drachmann, 2015
Link

Appendiks 2, Udviklingen i ynglebestanden af Hættemåger i Danmark 1970-2010. DOFT 109, nr. 4: 179-192, Thomas Bregnballe, Hans Erik Jørgensen, Hans Christensen og Jan Drachmann, 2015
Link

Appendiks 3, Udviklingen i ynglebestanden af Hættemåger i Danmark 1970-2010. DOFT 109, nr. 4: 179-192., Thomas Bregnballe, Hans Erik Jørgensen, Hans Christensen og Jan Drachmann, 2015
Link

Invasive alien birds in Denmark, Anthony D. Fox, Henning Heldbjerg and Timme Nyegaard, 2015
Link

Geese in Northeast and North Greenland as recorded, David Boertmann, Kent Olsen and Rasmus Due Nielsen, 2015
Link

Debat. DOFT 109, nr. 4: 218-223, Flere forfattere, 2015
Link

Anmeldelser, DOFT 109, nr. 4: 224-228, Flere forfattere, 2015
Link

2014

Årsberetning DOF 2013 - Større mangfoldighed, DOF, 2014
Link

Projekt Ørn 2013 - Årsrapport, Pedersen, L., E. Ehmsen & I. H. Sørensen: Projekt Ørn - Årsrapport 2013, 2014
Link

Projekt Hedehøg 2014, Lars Maltha Rasmussen, Michael B. Clausen & Iben H. Sørensen, 2014, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg 2014.
Link

Home range og habitatanvendelse for danske hedehøge i ynglesæsonen. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Sørensen, I. H., Clausen, M. B. & Heldbjerg, H., 2014
Link

Forskningsbaseret forvaltning af hedehøg (circus pygarus) gennem habitatpleje og beskyttelse. Flora & Fauna., Heldbjerg, H. & Sørensen, I. H., 2014
Link

Bestandsvurderinger for 2014 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Brandtberg, N. & Larsen, J. D., 2014
Link

Overvågning af Hvidbrystet Præstekrave 2014. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Brandtberg, N., Larsen, J. D., Frikke, J. & Thorup, O., 2014
Link

Fødeanalyse baseret på gylp fra hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Heldbjerg, H. & Sørensen, I. H., 2014
Link

Træk og overvintring for hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Heldbjerg, H. & Sørensen, I. H., 2014
Link

Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Perleugle. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Thomsen, H., Larsen, J. D. & Dichmann, K., 2014
Link

Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Stor Skallesluger. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Thomsen, H., Larsen, J. D., Thelander, M. & Blichert-Hansen, J., 2014
Link

Bestandsvurderinger for 2013 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Brandtberg, N., Thomsen, H., Larsen, J. D., 2014
Link

Den røde glente - Danmarks smukkeste skraldemand, Stampe, T., Grell, M.B., & U. Rasmussen, 2014
Link

Etablering af vildtstriber i hedehøgens kerneområde, Sørensen, I. H., 2014
Link

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013. Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening., Heldbjerg, H., Brandtberg, N. & Jørgensen, M.F., 2014
Link

Rød glentes ynglehabitat og udbredelse i Danmark, Iben Hove Sørensen, Irina Levinsky & Niklas Sundebo, 2014
Link

2013

Årsberetning DOF 2012 - Mere lærkesang, DOF, 2013
Link

Projekt Ørn Årsrapport 2012, Erik Ehmsen, Lennart Pedersen og Iben Hove Sørensen, 2013
Link

Projekt Hedehøg 2013, Lars Maltha Rasmussen og Michael Bødker Clausen, 2013
Link

Montagu's harriers Circus pygargus in Southwest Jutland. Movement patterns in the breeding season - videnskabelig poster, Biodiversitetssymposium 2013., Lerche-Jørgensen, M., Heldbjerg, H., Bouten, W., Schlaich, A., Koks, B. J., & Thorup, K., 2013
Link

Udpegning af egnede opsætningssteder til vandrefalkeredekasser. Under hensyntagen til beskyttelse af andre truede arter blandt vandrefalkens byttedyr - videnskabelig poster, Biodiversitetssymposium 2013., Thomsen, H., Larsen, J. D., Andreasen, N. P., Thorup, O. & Østergaard, E., 2013
Link

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2012. Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening., Heldbjerg, H., Lerche-Jørgensen, M. & Jørgensen, M.F., 2013
Link

2012

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2013-2017, DOF, 2012
Link

Årsberetning DOF 2011 - Investeringer i fremtiden, DOF, 2012
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet 2011. Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2011., Heldbjerg, H. & Lerche-Jørgensen, M., 2012
Link

Bestandsvurderinger for 2012 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Larsen, J. D., Schmedegaard, L. & Thomsen, H., 2012
Link

Udpegning af egnede opsætningssteder til vandrefalkeredekasser. Under hensyntagen til beskyttelse af andre truede arter blandt vandrefalkens byttedyr - arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning., Thomsen, H., Larsen, J. D., Andreasen, N. P., Thorup, O. & Østergaard, E., 2012
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011., Nyegaard, T., 2012
Link

Årsoversigt, Flere forfattere, 2012, DOFT, 106
Link

Projekt Hedehøg 2012, Lars Maltha Rasmussen og Michael Bødker Clausen, 2012
Link

Havets Natur - et oplæg til handleplan for Danmarks marine biodiversitet., Det Grønne Kontaktudvalg, 2012
Link

Projekt Ørn 2011 - Årsrapport, Pedersen, L. Ehmsen, E. & Nyegaard, T., 2012
Link

2011

Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2011 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg., Rasmussen, L.M. & Clausen., 2011
Link

Projekt Ørn - Årsrapport 2010., E. Ehmsen & L. Pedersen., 2011
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet 2010. Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2010., Heldbjerg, H. & A. Eskildsen, 2011
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010., Eskildsen, A. & T. Vikstrøm, 2011
Link

Årsberetning DOF 2010 - Natur er velfærd, DOF, 2011
Link

Sådan ligger landet - Tal om landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, 2011
Link

Improving national habitat specific biodiversity indicators using relative habitat use for common birds. Vol. 11, Issue 5 Ecological Indicators., Larsen, J.L., et al., 2011, Ved interesse for artiklen kan der rettes henvendelse til Henning Heldbjerg henning.heldbjerg@dof.dk

Årsoversigt, Flere forfattere, 2011, DOFT, 105
Link

2010

Projekt Ørn - Årsrapport 2009., Pedersen, P. & E. Ehmsen, 2010
Link

Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2010 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg., Rasmussen, L.M. & Clausen. M.B., 2010
Link

Danmarks natur 2010 – om tabet af biologisk mangfoldighed. – Det Grønne Kontaktudvalg., Meltofte, H. (red.), 2010
Link

Årsberetning DOF 2009 - Op ad bakke, DOF, 2010
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet 2009. Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2009., Heldbjerg, H. & A. Eskildsen, 2010
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009, Nyegaard, T. & M. Willemoes, 2010
Link

Årsoversigt, Flere forfattere, 2010, DOFT, 104
Link

2009

Projekt Ørn - Årsrapport 2008., Ehmsen, E. & L. Pedersen, 2009
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet 2008. Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2008, Heldbjerg, H. & A. Eskildsen, 2009
Link

The Wadden Sea - A vision for the conservation of a Natural Heritage 2010., Beusekom, R. van, Langley, N. & M. Tentij (red.), 2009
Link

Birdlife in Denmark 2010 - In a changing climate, DOF, 2009
Link

Velkommen til naturreservatet Gulstav Mose, Sydlangeland., Nielsen, A.G., 2009
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008., Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.), 2009
Link

Årsberetning DOF 2008 - Handling bag ordene, DOF, 2009
Link

Grøn Vækst 2.0, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet & WWF Verdensnaturfonden, 2009
Link

Årsoversigt, Flere forfattere, 2009, DOFT, 103
Link

2008

Projekt ørn 2007 - årsrapport, Ehmsen, E. & L. Pedersen, 2008
Link

Danske navne på alverdens fugle. – Dansk Ornitologisk Forening 2008., Behnke-Pedersen, M. & S. Rønnest, 2008
Link

Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2008 - arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. DOF., Clausen, M.B. & L.M. Rasmussen, 2008
Link

Naturen på dagsordenen - i nationalparkerne., Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening. Friluftsrådet & Verdensnaturfonden, 2008
Link

Which regional features of Danish agriculture favour the corn bunting in the contemporary farming landscape? Agriculture, Ecosystems & Environment 126: 261-269., Fox, A.D. & H. Heldbjerg, 2008
Link

Velkommen til Tryggelev Nor, Nørreballe og Salme Nor Sydlangeland, Fugleværnsfonden, 2008
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet 2007. Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007, Heldbjerg, H. & A. Eskildsen, 2008
Link

Long-term population declines in Danish trans-Saharan migrant birds. Bird Study 55: 267-279., Heldbjerg, H. & A.D. Fox, 2008
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2007. DOF., Nyegaard, T. & M.B. Grell, 2008
Link

The Danish Wadden Sea as Breeding Ground and Crossroad for Birds. DOF rapport 1., Rasmussen, L.M., 2008
Link

Årsberetning DOF 2007 - DOF ruster sig til fremtiden, DOF, 2008
Link

Årsoversigt, Flere forfattere, 2008, DOFT, 102
Link

2007

Punkttællingsprojektet - vejledning for punkttællere, DOF, 2007
Link

State of Europe’s Common Birds, 2007. CSO/RSPB, Prague, Czech Republic., PECBMS, 2007
Link

Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2007 - arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. DOF., Rasmussen, L.M., 2007
Link

Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi fremmer bestanden af rød glente i Danmark. DOF. (folder), Stampe, T. & M.B. Grell, 2007
Link

Voluntary-based Bird Monitoring in Denmark. Bird Census News 20(1): 9-29., Grell, M.B., Heldbjerg, H., Nyegaard, T. & T. Vikstrøm, 2007
Link

Årsberetning DOF 2006 - 100 år som fuglenes fagforening, DOF, 2007
Link

Årsrapport for Punkttællingsprojektet 2005. Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2005., Heldbjerg, H., 2007
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2006., Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.), 2007
Link

2006

Årsrapport for projekt ørn 2006., Ehmsen, E. & l. Pedersen, 2006
Link

TANZANIA Fattigdomsbekæmpelse - og biologisk mangfoldighed, Christensen, H.R. (red.), 2006
Link

Dansk Ornitologisk Forenings anbefalinger til den fremtidige forvaltning af havørnen i Danmark, Grell, M.B., 2006
Link

Udviklingstendenser for bestande af almindelige fuglearter i Danmark 1975-2004, Heldbjerg, H., 2006
Link

Nyt fra Fugleværnsfonden., Iversen, M., Frydensberg, E., Hansen, S.F., Rasmussen, S.A.,Nielsen, A.G. & J. Wikkelsø (red.), 2006
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005., Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.), 2006
Link

Hedehøg i Danmark - ynglesæsonen 2006, Rasmussen, L.M., 2006
Link

Årsberetning DOF 2005, DOF, 2006
Link

2005

Årsrapport for projekt ørn 2005., Ehmsen, E. & L. Pedersen, 2005
Link

De store vingesus – anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark., DOF, 2005
Link

De almindelige fugles bestandsudvikling i Danmark 1975-2004, DOFT, 99: 182-195, Henning Heldbjerg, 2005
Link

Kenya - naturforvaltning nær ækvator., Holm, M., Pedersen, A. & H.R. Christensen (red.), 2005
Link

Nyt fra Fugleværnsfonden., Iversen, M., Frydensberg, E., Hansen, S.F., Rasmussen, S.A.,Nielsen, A.G., Wikkelsø, J. & J. Skriver (red.), 2005
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004., Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.), 2005
Link

Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen 2005, Rasmussen, L.M., 2005
Link

Havørnen i Danmark - En analyse af danske havørnes habitatkrav, bestandsudvikling samt mulige fremtidige bestandsstørrelse., Stabell, M., 2005
Link

Danmarks fugleliv 2005 - fra viden til handling., Stampe, T., 2005
Link

Årsberetning DOF 2004, DOF, 2005
Link

2004

Årsrapport for projekt ørn 2004., Ehmsen, E., 2004
Link

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2003. Midtvejsrapport., Grell, M.B., Heldbjerg, H., Rasmussen, B., Stabell, M., Tofft, J. & T. Vikstrøm (red.), 2004
Link

Nyt fra Fugleværnsfonden., Iversen, M., Frydensberg, E., Hansen, S.F., Rasmussen, S.A., Nielsen, A.G. & J. Wikkelsø (red.), 2004
Link

Sumba - en ø i Indonesien., Pedersen, A. & H.R. Christensen (red.), 2004
Link

Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen 2004, Rasmussen, L.M., 2004
Link

Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark, Thorup, O., 2004
Link

2003

Naturens Grundlov - sådan skal naturen beskyttes - og sådan skal den benyttes., DN, Friluftsrådet, WWF., 2003
Link

Velkommen til Fugleværnsområdet Gulstav Mose, Fugleværnsfonden., 2003
Link

Forslag til Forvaltningsplan for bevarelsen af rød glente Milvus milvus i Danmark, Grell, M.B., 2003
Link

Nyt fra Fugleværnsfonden., Iversen, M., Frydensberg, E., Hansen, S.F., Rasmussen, S.A. & A.G. Nielsen (red.), 2003
Link

DOF gør en forskel - det internationale miljø- og udviklingsarbejde., Pedersen, A. & H.R. Christensen., 2003
Link

Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark., Thorup, O., 2003
Link

Naturens Grundlov, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet & WWF Verdensnaturfonden, 2003
Link

Truede engfugle, Ole Thorup, DOF, 2003
Link

Forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af rød glente (Milvus milvus) i Danmark, Michael Borch Grell, DOF, 2003
Link

2002

Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria., Heldbjerg, H. & Grell, M.B., 2002
Link

Malaysia - konflikter mellem naturbeskyttelse og udvikling., Pedersen, A., Jacobsen, E.M. & Christensen, H.R., 2002
Link

Vandrefalken er tilbage, Knud N. Flensted & Niels Peter Andreasen, 2002
Link

2001

Velkommen til Naturreservatet Vaserne ved Furesø - Sommer., Fugleværnsfonden ., 2001
Link

Velkommen til Naturreservatet Vaserne ved Furesø - Forår., Fugleværnsfonden ., 2001
Link

Velkommen til Naturreservatet Vaserne ved Furesø - Vinter., Fugleværnsfonden., 2001
Link

Velkommen til Naturreservatet Vaserne ved Furesø - Efterår, Fugleværnsfonden., 2001
Link

Millioner uden målsætning redder ikke Tøndermarskens natur, Kjeld Hansen, 2001
Link

2000

Overvågning og vurdering af den akut truede ynglefugl, Toplærken Galerida cristata., Grell, M.B., Hansen, J. & Rasmussen, B., 2000
Link

Forvaltningsplan for Hvid Stork (Ciconia ciconia) i Danmark, Michael Borch Grell, 2000
Link

Dansk Ornitologisk Forening og overvågningen af fugle i Danmark Ynglefugle., Ole Thorup, Erik Mandrup Jacobsen og Jon Fjeldså, 2000
Link

1999

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt., Bakken, K. & Nielsen, M., 1999
Link

Forvaltningsplan for Hvid Stork Ciconia ciconia i Danmark, Grell, M.B., 1999
Link

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt., Vikstrøm, T. & Nielsen, M., 1999
Link

Byens natur og fugleliv - ideer og erfaringer, Johansen, B.T., J. Frisenvænge, J.R. Jensen & A. Jørgensen, DOF, 1999
Link

Projektrapport - Bynaturprojektet, Bo T Johansen m fl., 1999
Link

1998

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt., Biledgaard, K. & Nielsen, M., 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1., Lange, P. & Nielsen, M., 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2., Lange, P. & Nielsen, M., 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Århus Amt , bind 3., Lange, P. & Nielsen, M., 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt., Pedersen, A. & Nielsen, M., 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1+2., Nielsen, T. & Nielsen, M, 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 2+3., Nielsen, T. & Nielsen, M, 1998
Link

Fuglelokaliteterne i Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg Kommuner, Thomas Vikstrøm & Morten Nielsen, 1998
Link

1997

Fuglelokaliteterne i Viborg Amt., Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt., Nielsen, M, 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Sønderjyllands Amt, Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Fyns Amt, bind 1., Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Fyns Amt, bind 2., Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Fyns Amt, bind 3., Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Bormholms Amt., Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Storstrøms Amt, bind 1., Nielsen, M., 1997
Link

Fuglelokaliteterne i Storstrøms Amt, bind 2., Nielsen, M., 1997
Link

1996

Fuglene kender ikke grænser, Morten Strange et al., 1996
Link

1995

Danmarks truede og sjældne ynglefugle 1976-81, Sørensen, U.G., 1995
Link

1993

Velkommen til Naturreservatet Tryggelev Nor - Sydlangeland. Forside., Fugleværnsfonden ., 1993
Link

Natur og kulturhistorie i Tryggelev, Salme og Nørreballe Nor., Fugleværnsfonden., 1993
Link

1920

Fugleliv i Kjøbenhavn. Iagttagelser fra Østre anlæg og botanisk have. DOFT, 14: 1-60, Anton Fløystrup, 1920
Link