Viben - en taber i det moderne kulturlandskab.

DOF København, DOF København, Københavns Kommune
ONSDAG 20. JANUAR 2021
 KL. 19:30 - 21:30
 Foredrag/møder

Foredraget gennemføres over nettet via Teams. Kontakt venligst Tue Brix for tilsendelse af link - se nedenfor. Husk at downloade Teams appen.

Hvordan kan viben genvinde fodfæstet i det danske bondeland? Henrik Wejdling fra DOFs Landbrugsgruppe har en enorm ballast i form af kilder i ind-og udland og en stor viden om det åbne lands fugle. Hør ham fortælle og vise billeder.

TILMELDING 

Tilmelding til (mail@tuebrix.dk) senest mandag den 18. januar 2021TURLEDER Henrik Wejdling, ()

KONTAKT Tue Brix, 40256585 (mail@tuebrix.dk)

MØDESTED 

Foredrag via Teams