Vestamager og Klydesøen

DOF København, Tårnby Kommune
LøRDAG 7. DECEMBER 2019
 KL. 10:00 - 12:30
 Fugletur/Begyndertur

Gåtur omkring Hejre- og Klydesøen. Mulighed for rastende rovfugle som fjeldvåger, musvåger , vandrefalk og havørn. Derudover ænder og gæs. 

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, 2681 3705

MØDESTED 

Enden af Frieslandsvej