Når du vælger at støtte Dansk Ornitologisk Forening med et fast månedligt beløb, er du med til at beskytte naturen og fuglene i Danmark og resten af verden.

Som månedlig bidragsyder modtager du vores medlemsblad Fugle & Natur fire gange om året. Du får også 20% på udvalgte varegrupper i Naturbutikken. Aftalen er bindingsfri.

DOF indberetter automatisk dit bidrag til SKAT, så du kan få skattefradrag. Det er derfor, vi beder dig oplyse dit CPR-nummer sammen med indbetalingen.

Hvis du ønsker at støtte DOF’s arbejde med et fast månedligt beløb så ring til os på 3328 3800.

Sådan fordelte vi Naturbeskyttelsesbidragene fra 2017

Nedenfor gennemgås kort hvilke aktiviteter DOF og Fugleværnsfonden har tænkt sig at gennemføre for de midler der indsamles gennem naturbeskyttelsesbidragene i 2017.

DOF benytter en del af naturbeskyttelsesbidraget som tilskud til at lave promovering og understøttelse af frivilligt naturbeskyttelsesarbejde. Vi tror på, at den lokale forankring er af stor betydning. Den er med til at sikre, at vi har øjne og ører åbne i hele Danmark. Arbejdet løftes derfor i DOFs 13 lokalafdelinger, der tilsammen dækker hele Danmarks areal.

Fugleværnsfonden modtager 15 % af naturbeskyttelsesbidraget til primært at opkøbe natur, som gøres til fuglereservater med naturpleje, publikumsfaciliteter, fugletårne og observationsskjul. Fugleværnsfonden prøver derigennem at skabe gode fristeder for fuglene. De indsamlede midler går blandt andet til pleje, overvågning, opsætning af redekasser, understøttelse af frivilligt arbejde, fugletælling og guidede ture.

DOF har desuden nedsat en række grupper og udvalg bestående af frivillige eksperter, der løfter forskellige naturbeskyttelsesopgaver og rådgiver organisationen om naturbeskyttelse. Herunder har DOF ansat en medarbejder, der bidrager til DOFs naturpolitiske arbejde.

Som partner i BirdLife International giver vi økonomisk støtte til det internationale naturbeskyttelsesarbejde, der er med til at sikre beskyttelse af vigtige fuglelokaliteter for sjældne og truede fuglearter i hele verden. Et særligt fokus er BirdLife’s samarbejde på tværs af kontinenterne omkring vores fælles trækfugle.

DOF har besluttet at gøre en særlig indsats for Danmarks ynglende ørne. Derfor følger en gruppe frivillige ørnenes udbredelse og trivsel gennem registrering af reder og ynglesucces.

Naturbeskyttelse kræver indgående viden om lovgivning og forvaltning. DOF ønsker, at opgradere indsatsen ved at afvikle opkvalificering og kurser for frivillige, der arbejder lokalt med naturbeskyttelse.