Hvis du ønsker at støtte DOF’s arbejde med et fast månedligt beløb , så ring til os på 3328 3800.
Beløbet skal som minimum svare til 50 kr. per måneden.

Dansk Ornitologisk Forening arbejder hver dag på at sikre, at danskerne også i fremtiden kan opleve et rigt og varieret fugleliv, men vi har brug for din hjælp! DOF indsamler midler til naturbeskyttelse fordi der er hårdt brug for at beskytte fuglene og forbedre deres levesteder. Med dit økonomiske bidrag kan vi styrke indsatsen og gøre et endnu bedre stykke arbejde for fuglene.

Projekt Ørn

DOF har besluttet at gøre en særlig indsats for ørnene. Derfor følger en gruppe frivillige ørnenes udbredelse gennem registreringer af reder og ynglesucces. Takket være DOFs ukuelige arbejde mod forgiftning og nedskydning af rovfugle lykkes det i dag flere havørne at etablere sig i Danmark.

Havorn20150824SdrJyllandTorbenAndersen6

Foto: Torben Andersen

Fuglereservater

Fugleværnsfonden modtager 15 % af naturbeskyttelsesbidraget. Fugleværnsfonden benytter de indsamlede midler til at opkøbe natur til fuglereservater i Danmark og sikre tiltag i den opkøbte natur til fordel for de vilde fugle, for eksempel med optimal naturpleje for specielt sårbare fuglearter. Fugleværnsfonden prøver derigennem at skabe gode fristeder for fuglene – fristeder som også er åbne for besøgende med fugletårne, observationsskjul, gangstier, informationstavler, borde, bænke, bålsteder og shelters. Fugleværnsfonden afholder hvert år mere end 100 gratis guidede ture i fuglereservaterne.

 rbm

Foto: Allan Gudio Nielsen

Tal, der taler

En del af vores medlemmer er aktive i naturen og medvirker til fugletællinger og registrering af fuglene. Vi overvåger og analyserer fugledata, så vi har dokumentation for fuglelivets status i Danmark. Tallene bruges både af myndigheder og af DOF selv som argumentation for fuglenes sag. Senest har DOF peget på, at næsten 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land. En nyhed, som har vakt stor bekymring hos danskerne og skabt debat om hvordan vi bedst får sanglærkerne og viberne tilbage. Tal der taler er derfor en vigtig brik i naturbeskyttelsesarbejdet.

4930 Vibe sommer 2018 03 06 11 42 11

Sådan bliver du Naturbeskytter

Ring til os på 3328 3807 hverdage kl. 11-15 eller send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Værd at vide

Som Naturbeskytter modtager du vores magasin Fugle&Natur  fire gange årligt og får 20% rabat på udvalgte varegrupper i  Naturbutikken.

DOF indberetter automatisk dit bidrag til SKAT, så du kan få skattefradrag. Det er derfor vi beder dig oplyse dit CPR-nummer sammen med indbetalingen.