Hvis du ønsker at støtte DOF’s arbejde med et fast månedligt beløb, så ring til os på 3328 3800.

Når du vælger at støtte Dansk Ornitologisk Forening med et fast månedligt beløb, er du med til at beskytte naturen og fuglene i Danmark og resten af verden.

Som månedlig bidragsyder modtager du vores medlemsblad Fugle & Natur fire gange om året. Du får også 20% på udvalgte varegrupper i Naturbutikken. Aftalen er bindingsfri.

DOF indberetter automatisk dit bidrag til SKAT, så du kan få skattefradrag. Det er derfor, vi beder dig oplyse dit CPR-nummer sammen med indbetalingen.

Det bruger vi pengene på

Danmarks ørne

DOF har besluttet at gøre en særlig indsats for ørnen. Derfor følger en gruppe frivillige ørnens udbredelse gennem registreringer af reder og ynglesucces. Der afsættes 120.000 kr. til projekt Ørn.

Havorn20150824SdrJyllandTorbenAndersen6

Foto: Torben Andersen

Fuglereservater

Fugleværnsfonden benytter de indsamlede midler til at opkøbe natur, som gøres til fuglereservater. Fugleværnsfonden prøver derigennem at skabe gode fristeder for fuglene. Der afsætte 300.000 kr. af de indsamlede midler til dette. Pengene går blandt andet til pleje, opsætning af redekasser, frivilligt arbejde, fugletælling og guidede ture.

 rbm

Foto: Allan Gudio Nielsen

Fuglestationer for forskning og formidling

I 2017 indvies DOF’s bemandede fuglestation i Skagen. Vi har fået tilskud fra Friluftsrådet til halvdelen af naturvejlederens løn og indsamler midler til at kunne dække resten af lønnen, svarende til 250.000 kr. per år. På fuglestationen vil der foregå ringmærkning af fugle, så vi kan opnå en større viden om fuglene. Dertil kommer, at der vil være formidling om fugle og natur på daglig basis ved naturvejlederen og frivillige på fuglestationen. I ringmærkningssæsonen ansættes en ringmærker, som bor på fuglestationen og deltager i den daglige formidling sideløbende med at den videnskabelige ringmærkning gennemføres efter ringmærkningscentralens anvisninger.

DOF ønsker at de to andre fuglestationer i hhv. Gedser og Blåvand også skal have tilført midler til at kunne løfte en større og mere udadrettet formidlingsindsats for det publikum, der kommer på besøg ved fuglestationerne. Til formålet afsættes 150.000 kr. DOF’s naturvejleder i Skagen har også som opgave, at opstarte og dyrke et frivillignetværk af formidlere ved alle DOF’s tre A-stationer. Vi oplever en stigende interesse fra offentligheden for at opleve fuglene under kyndig guidning på fuglestationerne. I forbindelse med ringmærkningsaktiviteterne er der ind imellem mulighed for at opleve ringmærkningen på helt tæt hold. Det er noget som begejstrer publikum og DOF ser dette som en god anledning til at kommunikere om fuglene og tale deres sag for offentligheden.

gaerdesange maal crop

 

Indsamling af viden om fuglene

En del af vores medlemmer er aktive i naturen, hvor de bidrager til fugletællinger og registrering af fuglene. Disse data er altafgørende som dokumentation for fuglelivets status i Danmark og benyttes i mange sammenhænge både af myndigheder og af DOF selv som argumentationsgrundlag. Koordineringen og understøttelsen af de frivillige indsatser med punkttællinger og registrering af fugleobservationer indsamler vi til. Udgifterne til punkttællingerne vil beløbe sig til 170.000 kr. ligesom 375.000 kr. af de indsamlede midler går til at vedligeholde og drive DOFbasen. I 2017 kommer der en indtastnings-App til DOFbasen, som vil lette de frivilliges indsats, når de mere end 1,4 mio. årlige observationer registreres digitalt.

Udover den digitale registrering af fuglene i DOFbasen opgøres der også en årlig status for fuglelivet i Danmark i form af en udgivelse på tryk, Fugleåret. Den forfattes og redigeres af frivillige og DOF ønsker at indsamle 200.000 kr. til at kunne udgive og trykke den.

4930 Vibe sommer 2018 03 06 11 42 11

Børn og unge

DOF har et ønske om at børn og unge skal føle sig velkomne i foreningen og få lyst til at komme med på ture, lejre og begejstres ved fuglene. Det ser vi som en investering i den fremtidige naturbeskyttelse og DOF afsætter 225.000 kr. til formålet. DOF UNG, som er DOF ungdomsafdeling gennemfører en stribe ture og arrangementer for børn og unge. DOF har desuden et formidlingsprojekt, som er rettet mod børn, børnefamilier og bedsteforældre med børn.

UNG chro
Foto: Mogens Timand Kofod

Kurser i naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse kræver indgående viden om lovgivning og forvaltning. I 2017 ønsker DOF at opgradere indsatsen ved at afvikle kurser for frivillige, der arbejder lokalt med naturbeskyttelse. Derfor øremærkes 100.000 kr. til kurser for frivillige.