Udskriv

Nummer 1

The Greylag Geese of Utterslev Mose - A long-term population study of wild geese in an urban setting
-- Kaj Kampp and Niels Otto Preuss

Nummer 2

Aktuelt

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004
-- Timme Nyegaard og Michael Borch Grell (red.)

Yngletidspunktets betydning for produktionen af unger og deres overlevelse hos Spurvehøgen Accipiter nisus i Vendsyssel 1977-97
-- Jan Tøttrup Nielsen

Dovekie response to Glaucous Gull behaviour and approach in North Greenland
-- Kurt K. Burnham and William Burnham

Status for arter udgået af SU-listen - Rosenstær Sturnus roseus (95 fund af 96 fugle)
-- Henrik Haaning Nielsen

Anmeldelser 

Nummer 3

Fugle i Danmark - Årsrapport over observationer
-- Peter Lange (red.)

Anmeldelser

Nummer 4

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004
--Amstrup, Ole, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen & Kasper Thorup

De almindelige fugles bestandsudvikling i Danmark 1975-2004
-- Henning Heldbjerg

Past and present assessments of bird life in Uummannaq District, West Greenland
-- William Burnham, Kurt K. Burnham and Tom J. Cade

Alders- og livstidsproduktion hos Spurvehøgen Accipiter nisus i Vendsyssel 1977-97
-- Jan Tøttrup Nielsen

Anmeldelser