Nummer 1

Aktuelt

Where do Palearctic migratory birds overwinter in Africa?
-- Bruno A. Walther and Carsten Rahbek

Beskydning af Knopsvaner Cygnus olor i Danmark – en sammenligning af forholdene i 1979 og 1996
-- Pelle Andersen-Harrild, Bjarne Clausen og Bent Rye Nilson

Population trends in Baltic passerine migrants, elucidated by a combination of ringing data and point- and summer-count indices
-- Jørgen Rabøl and Carsten Rahbek

Anmeldelser 

Nummer 2

Aktuelt

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001
-- Michael Borch Grell (red.)

Vinterforekomst af Munk Sylvia atricapilla i Danmark
-- Bo Thyge Johansen

Fænologiske og ynglebiologiske undersøgelser af Stær Sturnus vulgaris i Sydvestjylland, med bemærkninger om trækket
-- Peder V. Thellesen

Anmeldelser

Nummer 3

Aktuelt

Fugle i Danmark 1999 og 2000. Årsrapport over observationer
-- Peter Lange, Rene Christensen og Peer Lindballe

Nummer 4

Aktuelt

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001
-- Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Kasper Thorup

Spredning af unge Sortspætter Dryocopus martius i forbindelse med indvandringen til Sønderjylland
-- Hans Christensen

Første fund af Cistussanger Cisticola juncidis i Danmark
-- Lars H. Mortensen og Knud Pedersen

Diet of Kestrels Falco tinnunculus on grazed coastal meadows
-- Niels M. Schmidt, Hanne Bübertz and Henrik Olsen

Første fund af Rødhalset Ryle Calidris ruficollis i Danmark
-- Michael Schwalbe

Overvågning af engfugle i Tryggevælde ådal gennem 30 år
-- Lars Dinesen og Tom Romdal

Mindre meddelelser:
Female Black Woodpecker Dryocopus martius roosting far from its nest
-- Hans Christensen