Nummer 1

Kendte tyske ornitologer fra det 20. århundrede
-- Johannes Erritzøe

Bestanden af Landsvale Hirundo rustica på en gård i Hjortkær i Sydvestjylland, 1971-1998
-- Peder V. Thellesen

Status of the Danish breeding population of Eiders Somateria mollissima 1988-93
-- Peter Lyngs

The relationship between the number of staging Dunlins Calidris alpina and the abundance of their benthic prey: the effect of severe winters
-- Mark Desholm

Bestandstætheder af ynglefugle i Jameson Land, Østgrønland, 1984-88
-- Christian Ebbe Mortensen

Mindre meddelelser:
Tidsbudget hos overvintrende Blishøns Fulica atra på oversvømmede enge
-- Keld Henriksen

Anmeldelser 

Nummer 2

Aktuelt

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999
-- Michael Borch Grell (red.)

Vinterklimaets indflydelse på bestandsudviklingen for overvintrende kystnære vandfugle i Danmark 1987-1996
-- Stefan Pihl

Mindre meddelelser:
Plastic, snor m.m. i reder af Solsort Turdus merula
-- Keld Henriksen

Mindre meddelelser:
Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ectoparasites in nesting boxes in Denmark
-- Per M. Jensen and Jan Martin

Anmeldelser

Nummer 3

Mindre meddelelser:
Kongeørn Aquila chrysaetos som ynglefugl i Danmark
-- Birgit Knudsen, Peter Knudsen og Tscherning Clausen

Anmeldelser

Fugle i Danmark 1998. Årsrapport over observationer
-- Kim Christensen og Erling Søby (red.)

Nummer 4

Aktuelt

Ynglende måger på hustage i Århus og det øvrige Danmark
-- Ole Lilleør

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999
-- Kasper Thorup og Henrik Haaning Nielsen

Første danske fund af Ørkengærdesanger Sylvia curruca, ssp. minula eller jaxartica
- Henrik Haaning Nielsen

Første forekomst af Ringnæbbet Måge Larus delawarensis i Danmark
-- Troels Eske Ortvad

Post-breeding dispersal of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis from Danish breeding colonies
-- Thomas Bregnballe og Tau Rasmussen

Anmeldelser