Nummer 1

Ynglefuglene på Tipperne 1928-1992
-- Ole Thorup

Nummer 2

Aktuelt

Diet of Guillemots Uria aalge in the central Baltic Sea
-- Peter Lyngs and Jan Durinck

Fugle i Danmark 1996. Årsrapport over observationer
-- Kim Christensen og Erling Søby (red.)

Nummer 3

Mindre meddelelser

Aktuelt

Anmeldelser

Endemic Bird Areas – et centralt begreb i arbejdet for at bevare biodiversitet
-- Jon Fjeldså

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997
-- Palle A. F. Rasmussen

Feltstudier af interspecifik konkurrence: Observationer versus eksperimenter
-- Martin Fyhn Lykke Sørensen

Bestandsindeks for ynglende danske skovfugle 1976-1997
-- Erik Mandrup Jacobsen

Star navigation in Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca and Redstarts Phoenicurus phoenicurus
-- Jørgen Rabøl

Bird observations from the head of Danmark Fjord, North Greenland, 8 June - 10 July 1993
-- Thomas Bjørneboe Berg og Christian Moliin Kapel

Nummer 4

Status for de danske rovfuglebestande
-- Hans Erik Jørgensen

Rovfuglene i nogle sydøstdanske undersøgelsesområder 1977-1997
-- Hans Erik Jørgensen

Studier av rovfågelsträcket över Falsterbohalvön, Sverige
-- Nils Kjellén

Duehøgens Accipiter gentilis prædation på brevduer i Vendsyssel
-- Jan Tøttrup Nielsen

Skovhornuglens Asio otus vinterføde i Danmark
-- Annelise Jensen og Birger Jensen

Projekt Havørn. Resultater og perspektiver – en foreløbig status
-- Benny Génsbøl

Projekt Havsörn i Sverige
-- Björn Helander

Gladan i Sverige
-- Nils Kjellén

Slørugleprojekt Als
-- Bjarne Nielsen og Klaus Dichmann