Udskriv

Nummer 1

Feltbestemmelse af Humes Sanger
-- Jan Hjort Christensen og  Mads  Jensen Bunch

Aktuelt 

Perleuglens Aegolius funereus forekomst og fødevalg i Kongelunden på Amager
-- Michael Carlsen

Udviklingen i bestanden af Mellemskarv i Nord- og Mellemeuropa 1960-1995
-- Thomas Bregnballe

A comparative study of bird faunas in conventionally and organically farmed areas
-- Kim Diget Christensen, Erik Mandrup Jacobsen og Henning Nøhr

Effects of oil spills and shooting on Great Northern Divers which winter in Scotland
-- D. N. Weir, R. Y. McGowan, A. C. Kitchener, S. McOrist and M. Heubeck

Mindre meddelelser:
Er Munken Sylvia atricapilla en overset vintergæst i Danmark? Resultater fra DOFs foderbræt-tællinger 1992/93-1994/95
-- Bo T. Johansen

Mindre meddelelser:
Intraspecifik redeparasitisme hos Toppet Lappedykker Podiceps cristatus
-- Keld Henriksen

Anmeldelser 

Nummer 2

Aktuelt

Mindre meddelelser:
Musvitkuld opfostret af Blåmejse
-- Ole Lilleør og Jørn Lykkegaard

Mindre meddelelser:
Sommerforekomster af Lunder Fratercula arctica i vinterdragt
-- Jens-Kjeld Jensen og Kaj Kampp

Fugle i Danmark 1994. Årsrapport over observationer
-- Kim Christensen, Lars Gissing Hansen og Erling Søby

Nummer 3

Aktuelt

Ynglebestanden af Natravn Caprimulgus europaeus i Danmark, 1992-95
-- Niels Odder Jensen og Lars Bo Jacobsen

Koncentrationer uden for yngletiden af Toppet Lappedykker Podiceps cristatus i Danmark
-- Hans Meltofte

Om danske Ringduers Columba palumbus ynglebiologi
-- Kaj Søndergaard

Engfugles bestandsændringer og -tætheder 1976-1995, belyst ved hjælp af punktoptællinger
-- Erik Mandrup Jacobsen

Ringing recoveries of Razorbills Alca torda and Guillemots Uria aalge in Danish waters
-- Peter Lyngs and Kaj Kampp

Anmeldelser 

Nummer 4

Aktuelt

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994
-- Palle A. F. Rasmussen

Capturing Common Ravens Corvus Corax in Greenland
-- Marco Restani, Richard E. Yates and John M. Marzluff

Jagtintensiteten i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994
-- Hans Meltofte, Axel Schäffer og Jan Nielsen

Mindre meddelser:
Jagtudbytte og bestandsudvikling hos Ringdue Columba palumbus gennem 50 år
-- Kaj Søndergaard

Mindre meddelelser:
Allike Corvus monedula angriber Sjagger Turdus pilaris
-- Lars Gissing Hansen