Udskriv

Nummer 1

Ynglende vandfugle på Rågø 1974-2000
HANS MELTOFTE og NIELS OTTO PREUSS
Side 1-44

Nummer 2

Aktuelt
Side 45-47

En kvantitativ analyse af diversiteten af ynglefugle i potentielle danske nationalparker
ANNE-METTE HØEG ANDERSEN, NINA OTTESEN & CHARLOTTE ROSENBLAD RALUND
Side 51-64

Advanced spring arrival of avian migrants on Tipperne, western Denmark, during 1929-2008
TROELS LEUENHAGEN PETERSEN, HANS MELTOFTE & ANDERS P. TØTTRUP
Side 65-72

Anmeldelser
Side 73-76

Nummer 3

Aktuelt
Side 77-78

Effekt af redehabitat, hegning og vejr på ungeproduktion
hos de danske Hedehøge fra 1995 til 2009

MATHILDE LERCHE-JØRGENSEN, LARS MALTHA RASMUSSEN, MICHAEL BØDKER CLAUSEN, CARSTEN RAHBEK & KASPER THORUP
Side 79-86

The status of Canada Goose Branta canadensis subspecies in
Greenland

ANTHONY D. FOX, DAVID SINNET, JOHN BAROCH, DAVID A. STROUD, KAJ KAMPP, CARSTEN EGEVAND & DAVID BOERTMANN
Side 87-92

Overlap in diet and distribution of two goose species
suggests potential for competition at a common
moulting area in West Greenland

KATRINE RAUNDRUP, NETTE LEVERMANN & MICHAEL POULSEN
Side 93-100

Nummer 4

Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord
1983-2010
JENS OVERGAARD CHRISTENSEN & EGON ØSTERGAARD