Udskriv

For 100 år siden samledes 35 fugleinteresserede danskere i ”Wivels Lokaler 15. Oktober, Kl. 8 Aften” og dannede Dansk ornithologisk Forening, der første år havde 128 medlemmer og et årligt kontingent på 4 kr. De første mange årtier var foreningen en lille klub af overvejende københavnske fugleinteresserede, der udgav fagtidsskriftet Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), arrangerede ekskursioner til gode fuglelokaliteter – såsom Sortedamssøen – og afholdt medlemsmøder med foredrag. Medlemstallet var under 1000 helt frem til 1951, men da kom der også gang i en medlemstilgang, som først fladede ud i løbet af 1990erne, hvor foreningen havde udviklet sig til en stærk organisation med et stort sekretariat, tre landsdækkende blade, lokalafdelinger overalt i landet og et væld af medlemsaktiviteter.

I dag udsender vi et festskrift i anledning af jubilæet som et særnummer af DOFT. I festskriftet fortæller vi foreningens historie med vægt på den faglige side af arbejdet. Det er altså ikke hele den 100-åriges organisatoriske historie, men vi har valgt at lade 17 aktive DOFere skrive 17 essays om forskellige temaer omkring foreningens faglige engagement og dansk ornitologi. Det er blevet et flot særnummer på 212 sider, som beretter om sejre og nederlag for naturen, formænd og faglige grupper, projekter, fuglestationer og fuglebøger, opdagelsesrejsende og udlandsornitologer samt ikke mindst det hele som forudsætning for foreningens bemærkelsesværdige politiske indflydelse.

Dette særnummer har du mulighed for at få tilsendt, selv om du ellers ikke modtager foreningens videnskabelige tidsskrift. Du skal blot sende os en adresseret og frankeret kuvert. Kuverten skal måle mindst 17 x 25 cm, og der skal være kr. 21 på i frimærker (B-brev). Skriv din adresse tydeligt på kuverten og send den i en anden kuvert til DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V, så får du jubilæumsnummeret ind ad døren.