Udskriv

2017

29. december

28 medier: Sjælden kongeedderfugl spottet ved Hirtshals Fyr

Fuglekiggere og DOF's artside om kongeederfugl får opmærksomhed i nyhed om kongeederfugl ved Hirtshals. Læs eksempel i Politiken og TV 2 Nord

27. december

42 medier: Den røde glente breder sig herhjemme efter tilbagegang

"Den røde glente breder sig herhjemme efter tilbagegang", "Den røde glente tilbage til Vestjylland", "Bornholm er hjemsted for Den røde Drage" Sådan lyder nogle af overskrifterne i 42 lokale og landsdækkende web-medier og aviser, der skriver om DOF's gode historie om flere ynglepar af rød glente fra DOF's caretaker Per Rasmussen. Artiklerne fortæller også om glentetælling i januar. Læs eksempler i Politiken eller TV 2 Bornholm 

26. december

Jyllands Posten: Havens fugle slæber sygdomme med op på foderbrættet

Fodring tiltrækker mange fugle, som kan smitte hinanden via ekskrementer, forklarer DOF-biolog Knud Flensted og giver gode råd til at stoppe smitte.

20. december

DR: Ministeraftale mellem DOF og Miljøministeriet

DR P4 Nordjylland interviewer Egon Østergaard om ny ministeraftale. Kan høres her, (17.10, man kan desværre ikke klikke sig frem til nøjagtigt tidspunkt, men må høre hele udsendelsen frem til indslaget.)

19. december

Jylll-ands-Posten: Svaner, der ligger stille på isen, er ikke frosset fast

DOF-biolog Knud Flensted forklarer, at det er vigtigt ikke at forstyrre svaner, der sidder stille på isen, fordi de samler energi. Læs her

16. december

Landbrugsavisen: Styrelse afviser ornitolog-kritik

Miljøstyrelsen mener, DOF tager fejl, når formanden i DOF's nyhed siger, at den igangværende justering af Natura 2000-områderne er et angreb på naturen. Læs her

14. december

Radio24syv: Jagt på sølvmåger tillades igen

Formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, argumenterer blandt andet for, at det ikke vil hjælpe byboerne at begynde at skyde sølvmåger igen. Lyt med her

13. december

43 webmedier: Miljøminister vil genindføre jagt på støjende måger

Ritzau skriver om de nye jagttider, at miljøministeren vil tillade jagt på sølvmåger igen. DOF-formand Egon Østergaard giver svar på tiltale. Læs for eksempel hos TV 2 Nyhederne

12. december

altinget.dk: Hvorfor vil regeringen skrumpe Danmarks natur?

At regeringen vil indskrænke den absolut bedst beskyttede del af Danmarks natur, Natura 2000-områderne, er et kæmpe problem, da den største trussel mod naturen er pladsmangel. Det skriver Egon Østergaard, formand for DOF i et debatindlæg. Læs her 

4. december

DR: Stor gråsisken invaderer Danmark

Leder af DOF's Naturafdeling, Mark Desholm, fortæller i P4 København om de spændende vinterfugle stor korsnæb og stor gråsisken på baggrund af DOF’s nyheder om gråsisken og korsnæb

TV 2: Kæmpeinvasion i skovene: Oplev finker i rekordtal

TV Lorry skriver også om stor korsnæb og stor gråsisken med ornitolog Michael Fink fra Fuglenes Hus som kilde og viser DOF's videoer om fuglene.

3. december

Flere medier: Ulovlig fælde politianmeldt

Horsens Dagblad og Århus Stiftstidende skriver på baggrund af DOF's nyhed om endnu en ulovlig fælde.

1. december

Landbrugsavisen: Grøn kritik: Udspil til landbrugsreform fremmer stordrift og svigter naturen

EU ser stort på naturen og tager landbrugets parti i sit forslag til ny landbrugspolitik, skriver avisen og citerer fra DOF's nyhed. Læs her

30. november

altinget.dk: EU-udspil svigter naturen

DOF kritiserer EU's nye udspil til landbrugspolitik ved Henrik Wejdling, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings bestyrelse og naturpolitiske udvalg. Læs her

29. november

altinget.dk: Dårlig naturbeskyttelse i 2017

Heller ikke i 2017 fik Danmark en national strategi for biodiversitet. Nu er spørgsmålet, hvad det kommende år byder på for naturen, skriver Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening. Læs her

28. november

TV 2: Sjælden delfin skyllet i land i Danmark

Naturvejleder Simon Christiansen fra Skagen Fuglestation, filmer en sjælden og død delfin, der er skyllet i land på stranden i Skagen. Læs her

18. november

TV 2 News: DOF mod falkejagt

DOF-formand Egon Østergaard medvirker i direkte interview og redegør for DOF's modstand mod jagt med rovfugle. Interviewet genudsendes frem til søndag.

17. november

Politiken: Ny papegøjefugl set i Danmark

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation, fortæller om krognæb i Danmark på baggrund af DOF's nyhed om fuglen. Trykt i avisen.

Flere medier: Kend dit fuglefoder og få de rigtige gæster i haven

DOF-biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening fortæller om fodring af fugle til Ritzau, at solsikkefrø, hampefrø og æbler er noget, mange fugle godt kan lide. - I behersket omfang kan man også fodre med brød, man skal bare sørge for, at det ikke er i et omfang, så det tiltrækker rotter, tilføjer han. Læs eks. i BT

16. november

Flere medier: Undgå at havens fugle bliver syge af foderbrættet

DOF-biolog Knud Flensted leverer viden om at undgå syge fugle, når man fodrer fugle i haven. Læs i BT og Berlingske

TV Syd: Falkejagt på vej tilbage

DOF får plads til at argumentere imod at gøre jagt med rovfugle lovligt i Danmark. DOF-formandens leder i Fugle & Natur citeres i en artikel, mens næstformand i Folketingets Miljøudvalg Christian Rabjerg Madsen får direkte sendetid i nyhederne til at argumentere imod flertallet fra DF og V

14. november

Politiken: Tusinder af bramgæs på vinterophold hærger markerne langs Vadehavet

Avisen skriver om bramgæs, landmænd, jagt og forvaltningsplan for bramgæs ved Vadehavet. Avisen citerer blandt andre DOF's næstformand, Marco Brodde, og skriver, at DOF er kritisk over for den rundhåndede uddeling af tilladelser til regulering af bramgæs, fordi det kan gå ud over andre fredede arter, som bliver forstyrret. Avisen fortæller, at DOF mener, at en del af løsningen ved Vadehavet kunne være at udlægge nogle forholdsvis store områder, hvor gæssene godt må være, eventuelt med erstatning til ejerne, og så aktivt skræmme gæssene derhen. Læs her

DR: Nordens papegøjer er på vej mod Danmark

Leder af DOF's Skagen Fuglestation Simon S. Christiansen citeres af DR om, at de særprægede krognæb, der også kaldes nordens papegøjer, lander måske snart i Danmark, skriver DR Videnskab på baggrund af DOF's nyhed. Læs her 

12. november

Midtjyllands Avis: Fasanjagten er reddet

Selv ornitologerne og Friluftsrådet godkender udsætninger af fasaner, skriver avisen om nyt forlig fra Vildtforvaltningsrådet. Læs her 

10. november

Sjællandske: Sådan skal du fodre fuglene til vinter

Ornitolog Knud Nielsen fra DOF Vestsjælland giver gode råd til at fodre fugle. Se her 

9. november

Ingeniøren: Dansk landmand giver forskerne uvurderligt datamateriale

Avisen skriver om Peter Tellesens indsamling af datamateriale om ynglende stær gennem 40 år og henviser til DOFT for mere om emnet. Læs her 

TV 2 Bornholm: Nødstedt stork får hjælp

Artiklen henviser til DOF Bornholms Facebookside. Læs her

6. november

Bornholm.nu: Ugler vil ikke spise rotter

Teknik og Miljø har i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening set på bekæmpelse i åbent land. Det er undersøgt, om man ved opsætning af uglekasse kan opnå et resultat med rottebekæmpelse i naturen, hvor man ikke må bruge gift. DOF er i undersøgelsen kommet frem til, at ugler ikke spiser rotter, og derfor vil det ikke gavne på rottebekæmpelsen. Læs her 

4. november

Kristeligt Dagblad: Årets fuglefoto kåret

Vinderfoto i DOF's Årets Fuglefoto vises på bagsiden af avisen.

1. november

TV 2: Årets Fuglefoto

Go'Morgen Danmark har vinderen af DOF's fotokonkurrence Årets Fuglefoto i studiet sammen med Vicky, formand for DOF Ung og dommer i konkurrencen.

30. oktober

Politiken: Papegøjenæb i naturen

Avisen citerer på bagsiden DOF's nyhed om stor korsnæb.

27. oktober

Tv Lorry: Bramgæs på træk

Lorry bringer DOF-optagelser af trækkende bramgæs i nyhedsudsendelsen og på Facebook fredag den 27.10. Se her 

26. oktober

TV 2 Bornholm: Antallet af perleugleunger halveret

Efter rekordåret for perleuglen i 2016 med fem kuld og 22 ringmærkede unger, blev ynglesæsonen 2017 imødeset med spænding fra DOFs lokale uglegruppe. Læs her 

25. oktober

TV 2 Bornholm: Nyt reservat glæder DOF-formand

Fugleværnsfonden har købt størsteparten af Svartingedalen, der fremover skal bruges som naturreservat. Det køb glæder formanden for DOF Bornholm. Læs her 

22. oktober

Midtjyllands Avis: Rovfugledrab skal stoppes

Minister, jægere og ornitologer går sammen mod faunakriminelle, skriver avisen.

21. oktober

DR P4:En lille invasion af korsnæb er på jagt efter danske grankogler

Radioavisen bringer interview med Michael Fink fra DOF/Fuglenes Hus om lille korsnæb efter DOF's nyhed om invasionen.

20. oktober

Sjællandske: Foreninger kritiserer budgettet: Naturen er blevet svigtet

Naturen er langt vigtigere for borgerne, end politikerne aner. Sådan lyder hovedbudskabet fra Danmarks Naturfredningsforening i Køge og Dansk Ornitologisk Forening. De mener begge, at forvaltningen af naturen i Køge Kommune har været »særlig utilfredsstillende« i den seneste valgperiode. de to foreninger henvendt sig til politikerne og Teknik og Miljøforvaltningen i Køge Kommune. Foreningen er kommet med 14 forslag til, hvordan man kan forbedre naturen i kommunen.

JP: 16,5 cm lang dåseåbner bag århundredets største invasion

De seneste måneder er flokke af korsnæb fra fjerne skove mod nordøst fløjet ind over Danmark. Århundredets største invasion af lille korsnæb er i luften, skriver avisen. Læs her

19. oktober

Folketidende: Ørnene fløj højt over naturdag

DOF-projektet Fugle Overalt holdt i samarbejde med Fugleværnsfonden og Dansk Ornitologisk Forening fuglesafari på Lyttesholm Naturcenter. Læs her

18. oktober

Ugeavisen Varde: Fugle fik folk ud af fjerene i ferien

Danmarks mindste fugl, fuglekongen, var en af de arter, der fløj i nettet, da NaturKulturVarde og den lokale afdeling af DOF - Dansk Ornitologisk Forening, havde arrangeret ringmærkning af fugle ved Blåvand Naturcenter. Læs her

13. oktober

JV: DOF Vestjylland inviterer til naturoplevelser og aktiviteter

Omtale af arrangement for børn, forældre og bedsteforældre til en dejlig efterårsdag i Skjern Enge. Læs her 

11. oktober

Flere medier: Minister: Rovfugledrab skal stoppes

DOF , Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer og Dansk Skovforening skal hjælpe med at finde løsninger, så ulovlige drab på rovfugle bliver stoppet, skriver altinget.dk, efter DOF's omtale af seneste sager om ulovlig rovfuglefælde og giftdrab. Også Midtjyllands Avis og TV Midt/Vest omtaler initiativet.

6. oktober

Nordjyske: Kæmpe-invasion af en lille, farvestrålende finke

Fuglen lille korsnæb er for tiden på træk i usædvanligt store antal, fortæller avisen efter DOF's nyhed om det samme. Læs her 

Sjællandske: Ekstrem sjælden fugl cruiser ved kysten

En sortbrynet albatros får opmærksomhed med DOF-biolog Henning Heldbjerg som kilde. Læs her

5. oktober

TV 2: Sjælden fugl filmet ud for dansk kyst

Artiklen om sortbrynet albatros ud for Nordsjælland linker til DOFbasen. Læs her

altinget.dk: Tidligere skytte-elev: Ulovligheder på gods var ikke enlig svale

altinget.dk gentager med citat fra DOF's Facebookside DOF's ønsker om at kunne fratage godsejer retten til udsætning af fasaner til jagt hvis der f.eks. findes ulovlige rovfuglefælder på ejendommen. Læs her

4. oktober

TV Øst: Tidligere skytteelev beskylder Svendstrup Gods for ulovlig jagt i årevis

Svenstrup Gods har i årevis bedrevet ulovlig jagt, siger en tidligere skytteelev. Læs her

3. oktober

Sjællandske medier: DOF: Godsejer kan ikke løbe fra ansvar

Dansk Ornitologisk Forening mener, at det er vigtigt, at ikke blot skytten, men også virksomheden Svenstrup Gods bliver draget til ansvar for det, der er sket på godsets jorder. Det siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted til DAGBLADET Køge. Læs her

Sjællandske: Nyt vidne: Ulovlig jagt på Svenstrup Gods også i 2004

Da politiet i sidste uge konfiskerede en ulovlig rovfuglefælde, var det ikke et enestående tilfælde af lovovertrædelser på Svenstrup Gods. Det fortæller Tim Kristensen, som i 2004 var skytteelev på Svenstrup Gods, skriver DAGBLADET Køge. Læs her

28. september

altinget.dk: Skal EU virkelig redde Danmarks natur?

DEBAT: Der bør afsættes flere kroner på finanslovene, så dansk natur ikke primært skal reddes af EU-landbrugsstøtteordninger og LIFE-bevillinger, skriver DOF-formand Egon Østergaard på altinget.dk. Læs her

27. september

Altinget.dk: Efter rovfugle-sag: Jægere drøfter eksklusions-muligheder

altinget.dk skriver, at Danmarks Jægerforbund er bekymret over den seneste tids forbrydelser mod rovfugle og vil drøfte muligheder for at ekskludere medlemmer. DOF og andre gønne organisationer vil løse problemerne ved at stoppe udsætning af fasaner. DOF's formand, Egon Østergaard, siger, at det viser, at det er problematisk med de store udsætninger af fasaner. Så det vil vi gerne have stoppet. Læs her.

26. september

Flere medier: Ulovlig rovfuglefælde fundet på Svenstrup Gods

DOF's nyhed om en ulovlig rovfuglefælde på Svenstrup Gods giver artikler i TV 2 Nyhederne, Ekstra Bladet, BT, Jyllands Posten og Køge Dagblad. DR P4 Sjælland laver artikel. TV Lorry laver indslag og webartikel. TV Øst laver web-artikel. Biolog Knud Flensted er DOF's kilde og medvirker også direkte i TV 2 News.

22. september

Landbrugsavisen: L&F, DOF og DJ: Vi tager skarpt afstand fra forgiftning af rovfugle

Det er uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle, som det aktuelle fund af fire døde glenter ved Silkeborg. Det mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund, der tidligere har henvendt sig til Miljøministeriet for at øge samarbejdet om at stoppe ulovlige forgiftninger af rovfugle. Læs her

21. september

Information: Amager Fælled – et naturområde truet af løftebrud

Information nævner DOF i sagen om Amager Fælled og et historisk rids af fredningen. Læs her

21. september

Hel glentefamilie dræbt af gift

DOF's egen nyhed bliver startskuddet til en myriade af omtale i mange lokale og landsdækkende medier. Ritzau udsender sin nyhed, som bringes i mange medier som Jyllands Posten. TV 2 Østjylland og TV MidtVest laver indslag. DR omtaler nyheden på web og nyheder som Radioavisen.

14. september

altinget.dk: Har regeringen en strategi for biodiversitet? 

Spørger DOF's formand om i et debatindlæg på altinget.dk, som kan læses her med abonnement eller på dof.dk

JydskeVestkysten: Se fugle på Blåvand Fuglestation

Se trækfugle på Blåvand Fuglestation og andre af DOF's fuglestationer 30. september, lyder det i JydskeVestkysten. Se omtalen her.

10. september

TV 2 News: Regeringen vil tillade jagt med rovfugle

DOF's formand, Egon Østergaard, medvirker direkte i TV 2 News, og redegør for, hvorfor DOF er imod regeringens og Dansk Folkepartis ønske om at tillade jagt med rovfugle. Indslag kan ses her med log-in til TV 2 Play 
Samme dag fortæller Socialdemokratiet i TV 2 News, at partiet er imod forslaget. Det sker efter Ritzaus artikel samme dag i adskillige landsdækkende og lokale medier som Jyllands Posten Adelens falkejagt er på vej tilbage i dansk natur og S modsætter sig falkejagt: Vil ikke organisere dyrekampe. DR P4 har ligeledes omtale i nyhederne.

10. september

Midjyllands Avis: De gådefulde havørne afsløres

DOF's nyhed om GPS-projektet med ringmærkning af havørne-unger får igen spalteplads. Ved hjælp af gps skal danske havørnes liv og adfærd kortlægges, skriver avisen. Læs her.

8. september

JP: DOF: Nej til falkejagt

JP bringer Egon Østergaards debatindlæg om DOF's holdning til jagt med rovfugle i avisen og på web. Læs her.

JV: Dansk GPS-projekt afslører havørnens hemmelige liv

DOF's nyhed om DOF's GPS-projekt med havørne-unger kaster endnu en artikel af sig, denne gang i JyskeVestkysten. Læs her

DR: Digesvaler hos Fugleværnsfonden

DOF's nyhed om svaler i Fugleværnsfondens reservat i Nyord havner i P4 Sjælland, som interviewer Søren Ring fra Fugleværnsfonden. 

7. september

TV 2: Debat om jagt med rovfugle

DOF-biolog Knud Flensted debatterer jagt med rovfugle direkte i Go morgen Danmark på TV 2. Indslag kan ses her med abonnement til TV 2 Play.

5. september

JP: Falkejagten har dybe danske rødder

En tilhænger af jagt med rovfugle i Danmark taler for jagtformen i Danmark og formidler DOF's holdninger til jagtformen ved at citere fra formandens leder i Fugle & Natur i et debatindlæg. Læs her.

2. september

JP: Minister vil give omdiskuteret jagtform comeback i Danmark

Avisen citerer DOF's formand fra lederen i Fugle & Natur. Læs her.

1. september

Flere medier: Livsfarlig gift udlagt i Store Vildmose

DOF's biolog, Knud Flensted, medvirker i flere artikler og indslag i radio og tv i dagens løb. Han er med i medier som Nordjyske og Information via Ritzau, direkte i TV 2 News, på dr.dk, i P4 Nordjylland og i P3 Nyhederne. 

Sjællandske: Ekspert: Meningsløst at skræmme skarver med kanonslag

DOF-biolog Knud Flensted taler endnu engang skarvens sag i sag om bortskræmning af skarv i Holmegårds Mose. Skarven ødelægger ikke naturen, men er en del af naturen. Læs her.

31. august

Berlingske: Falkejagt: Flere rovfugle ender bag tremmer, advarer fuglevenner

DOFs' formand Egon Østergaard advarer om konsevkvenserne for vilde rovfugle ved at tillade falkejagt i Danmark. Læs her.

Fyns Amts Avis: Svaleunger sviner

DOF's formand fortæller, hvad man kan gøre for at begrænse klatter fra svalereder, og at man skal lade dem hænge. Læs her.

29. august

altinget.dk: DOF: LA's naturpakke ligner et korstog mod Naturstyrelsen

Liberal Alliances drømme om en naturpakke 2.0 kan nemt gå hen og blive et mareridt. Partiets bebudede nedskæringer i Naturstyrelsen vil gøre åbenlys skade på den lysåbne natur, skriver DOF-formand Egon Østergaard i et debatindlæg på altinget.dk. Læs her (kræver abonnement) bliver også en del af en artikel om det samme på altinget.dk. Læs den her

28. august

Videnskab.dk: GPS på ryggen af to ørneunger skal beskytte danske havørne

Endnu en artikel om DOF's GPS-projekt med biolog Daniel Palm Eskildsen som kile. Læs her.

24. august

DR: Havørneunger flyver med GPS

DR skriver en artikel og taler med DOF-biolog Daniel Palm Eskildsen direkte i P4 om DOF's GPS-projekt. Historierne lander i medierne via DOF's egen nyhed om GPS-projektet. Radioindslaget kan findes med lidt besvær.

23. august

TV 2: Dansk havn invaderet af tusindvis af svaler

TV 2 rapporterer på tv2.dk og på TV Øst om svaler på træk i Vordingborg. Ekspertkilden er Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm.

16. august

Kristeligt Dagblad: Ternernes konge breder atter sine vinger over Danmark

Mediet skriver en nyhed både i den trykte avis og på web. Artiklen skrives på baggrund af DOF's egen nyhed og med DOF-biolog Thomas Vikstrøm som kilde.

13. august

TV Nord: Ornitologer arbejder med fugle i Skagen

DOF's Skagen Fuglestaion beskrives gennem ornitologer og ringmærkere, som studerer de lokale fugle og guider turister. Se indslaget

9. august

DR og TV 2: Mange storke på Orø glæder mange

DOF's storke-ekspert, Hans Skov, formidler med glæde om de mange storke, der slår sig ned på Orø for en stund på vej sydpå. DR Radioavisen kl. 12 sender direkte fra Orø og har interview med Hans Skov. TV Avisen bringer et indslag samme aften. Læs DR's artikel og TV 2 Nyhedernes artikel. Også TV Øst får glæde af vores storke-ekspert.

30. juli

Skestorken sætter ynglerekord i Danmark

Fire aviser og fem web-medier fortæller om DOF's nyhed om skestorken og når ud til minimum en halv million læsere. DOF's caretaker for skestork, Jan Skriver, medvirker. Læs et eksempel fra TV MidtVest og Berlingske eller i Jyllands Posten, BT eller Ekstra Bladet.

24. juli

Skive Folkeblad: Skive Kommune taget i forbudt drone-flyvning

Skive Folkeblad: Skive Kommune taget i forbudt drone-flyvningBiolog i DOF, Knud Flensted, forklarer, hvorfor det er en dårlig idé for fuglelivet at filme med drone i et Natura2000-område, som Skive Kommune har præsteret. Læs her 

17. juli

TV 2 Lorry: Fiskeørneunger med luft under vingerne

DOF's redekoordinator, Luise Ekberg, fortæller om de næsten flyvefærdige unger hos Sjællands eneste ynglepar fiskeørne. Se indslag

16. juli

TV Syd: Se storkeungen blive ringmærket

Storkeungen fra Smedager bliver ringmærket af Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forening. Læs og se her 

14. juli

TV2 Bornholm: Vandrefalkeunger døde af maveonde

Christian Lau, lokal koordinator for vandrefalke ved DOF Bornholm, fortæller om årsagen til fire vandrefalkeungers død. Læs her 

13. juli

Medier: Ingen kongeørneunger i rederne

36 web-medier, fem radio-nyhedsindslag i DR, samt to trykte aviser fortæller ud fra DOF’s nyhed, at der ikke kommer kongeørne-unger på vingerne i år. Læs f.eks. hos TV 2 Nyhederne og Berlingske

6. juli

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Dværgternen truet ved Hvide Sande

Dagbladet Ringkøbing-Skjern skriver ud fra DOF’s nyhed om dværgternen, som er truet af den masive trafik på vestkysten. Erik Enevoldsen fra DOF medvirker. Læs artiklen her

28. juni

Jyllands-Posten: Danskerne klikker ind på natur-tv i øjenhøjde

Muligheden for at kunne følge med i fuglenes liv hjemme fra stuerne, har vist sig at være populært blandt danskerne. Det viser seertal fra DOF og Naturstyrelsen som livestreamer fra webcams, i rederne hos bl.a. hav- og fiskeørn. Læs mere om det her.

19. juni

Videnskab.dk: Citizen science: Hjælp en biolog

"Hvordan står det til derude, hvor kragerne vender? Hvordan har naturen det – går det godt eller skidt med dyr, planter og svampe?
Det kan biologerne finde ud af, hvis de går ud og kigger. Men der er rigtig meget natur og kun få biologer. Det er et problem, når man gerne vil ud i hver en afkrog af landet og følge mange arter igennem flere år". I DOF spiller de frivillige en kæmpe rolle i indsamlingen af værdifuld viden om vores fugle. Læs hvorfor her.

16. juni

Bortskydning af måger er ikke vejen frem

Som svar til et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 11/6, slår Benny Kurt Andersen fra Greve fast at han ikke mener, det er vejen frem, at skyde måger som er til gene for mennesker i byerne. Foreløbige tal fra DOFs igangværende atlasundersøgelse, viser at vore tre største hjemmehørende mågearter sildemåge, svartbag og sølvmåge, blot har haft en beskeden fremgang. Læs debatindlægget her. I 2013 blev mågerne fredet i Danmark. I denne artikel på BT kan du læse om hvorfor Danmarks Jægerforbund gerne vil have fredningen ophævet, og hvorfor vi i DOF mener det modsatte. 

15. juni

Efter 50 års forbud - falkejagt tillades i Danmark

Meget tyder på at falkejagt igen bliver lovligt i Danmark, da et flertal i Folketinget er for forslaget. DOF mener ikke at falkejagt skal lovliggøres, bl.a. fordi at undslupne fangeskabsfugle risikerer at blande gener med vore vilde falke. Flere medier har omtalt sagen. Læs med på LandbrugsAvisen her og på DR her

13. juni

JydskeVestkysten: Udstilling om fugle i vestjysk natur

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum har DOFs lokalafdeling i Vestjylland arrangeret en udstilling, med malerier og skulpturer af fugle i vestjysk natur. Læs om projektet her.

11. juni

fyens.dk: Vilde heste forbedrer naturen på Langeland

I Fugleværnsfondens reservat på Sydlangeland trives naturen og de vilde heste. Læs om hestene og deres indvirkning på området her.

10. juni

fritidsmarkedet.dk: Sjælden perleugle yngler i Vestjylland

DOF Vestjylland har i samarbejde med Naturstyrelsen opsat 16 redekasser til perleugle på tre vestjyske lokaliteter. I år er der konstateret fem unger af den sjældne ugle, i en af redekasserne på Klosterheden. Læs mere om den glædelige nyhed her.  

7. juni 

TV LORRY: Afspærringer i Gribskov respekteres ikke

DOF's redekoordinator for fiskeørne, Luise Ekberg, opfordrer til at respektere de afspærringer, der skal beskytte Sjællands eneste ynglepar fiskeørne. Se indslag.

7. juni 

Tv Syd: Danmarks ældste stork flytter tilbage til Danmark

En hvid stork i Bolderslev viste sig at være ringmærket i år 1996 og er dermed Danmarks ældste dokumenterede nulevende stork. Læs om det interessante fund her.

JydskeVestkysten: Naturen lige nu

I denne artikel er der omtale af DOFs terneprojekt på Esbjerg Havn, AtlasIII med mere: Læs med her.

Århus Stiftstidende: Jan spottede sjælden fugl - så valfartede fuglekiggere til Odder

Fuglekigger Jan Kahr Sørensen var lørdag d. 3/6 heldig at finde en nathejre fra sit vindue i Odder. Arten er meget sjælden i Danmark, hvorfor mange ornitologer valfartede til Odder i de efterfølgende dage. For at fundet kan figurere på den officielle liste over fuglearter som er truffet i Danmark, skal fundet forelægges DOFs Sjældenhedsudvalg som tager stilling til hvorvidt dokumentation berettiger en godkendelse. Læs om fundet her.

30. maj

sn.dk: Det er nu, du kan høre nattergalen

Ved Flommen tæt på Sorø, kan man netop nu høre nattergalen synge. Rolf Lehrmann fra DOF Vestsjælland fortæller i denne artikel hvornår på døgnet det er bedst at høre nattergalen.

29. maj

Randers Amtsavis: Der er lagt en plan, som bør kunne holde vand

Glenstrup Sø ved Mariager Fjord have optimeret sin økologiske tilstand. I den forbindelse har Mariagerfjord Kommune søgt om forhåndsgodkendelse hos DOF, for at sikre at projektet ikke er til skade for områdets ynglene fugle. Læs med her.  

TV 2 Nyhederne: Døde vandrefalke bjærget på Bornholm

Fire vandrefalkeunger er fundet døde i en rede på Bornholm. DOF's lokalafdeling har indsamlet ungerne, med henblik på at finde ud af hvad de er døde af. Se indslag og læs artiklen her.

28. maj

Viborg Stifts Folkeblad: Morgenfriske fugleentusiaster fejrer Fuglenes Dag

Læs denne reportage fra Fuglenes Dag ved Hald Hovedgård.

Fuglelort ætser billakken: Sådan fjerner du det

DR giver gode råd til hvordan du bedst fjerner fugleklatter fra din bil, så du undgår skader på lakken. I den forbindelse har DOF udtalt sig til DR. Læs med her.

25. maj 

Stå op med fuglene på søndag

Sn.dk bringer reklame for det landsdækkende arrangement Fuglenes dag som i år finder sted søndag d. 28 maj. Læs med her.

24. maj

Økologi&Erhverv: Alt landbrug går ud over naturen

Henrik Wejdling fra DOF's hovedbestyrelse var i debat med seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet, på Naturmødet i Hirtshals. Dagsordenen var landbrugets påvirkning af den danske natur. Læs hvad der blev sagt her.

Jyllands-Posten: Musvågen blev slangetæmmer

Journalist hos DOF, Jan Skriver, var heldig at dokumentere hvorledes musvågen ikke altid vælger byttedyr som gnavere og regnorme. Se med her.

18. maj

Kokasser, biodiversitet og uddøde dronter: I dag åbner naturmødet

DR bringer reklame for Naturmødet i Hirtshals, hvor DOF bl.a. er repræsenteret med en stand. Formand for DOF UNG, Vicky Knudsen er moderator på Roots-scenen og medlem af DOF UNG, Mads Oddershede deltager i debatten "Fuck naturen - jeg har min iPad!". Læs med her

15. maj

fyens.dk: Diplomati skal skabe fred på fjorden

I Holckenhavn Fjord ved Nyborg, er roere og ornitologer uenige om, hvorvidt den lokale roklub skal have lov til at fortsætte med at ro på fjorden, da den er hjemsted for en lang række svømmefugle og havørn. To byrådsmedlemmer er gået i dialog med Dansk Ornitologisk Forening og roklubben, for at finde frem til en fælles løsning. Læs med her.

14. maj

JydskeVestkysten: Mandøprojekt: Man kan ikke detailregulere naturen

Den Danske Naturfond har igangsat et projekt skal som skal forbedre fuglelivet på den lille vadehavsø Mandø. Lokale grundejere frygter at de mange bramgæs som overvintrer i Vadehavet og på Mandø, vil have en negativ indflydelse på øens ynglefugle, når projektet er ført til ende. Næstformand for DOF og medlem af Nationalpark Vadehavets bestyrelse Marco Brodde, mener at man drager forsimplede konklusioner. Læs med her

13. maj

40 år på bagen som fuglekigger 

DOF's atlasprojekt kører på det fjerde og sidste år. Århus Stiftstidende har interviewet lokalkoordinator for Syddjurs Kommune Joy Klein, om atlasprojektet. Læs med her.  

12. maj

Skagen Fuglefestival og åbning af Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle

Den 12. maj lød startskuddet til Skagen Fuglefestival 2017, og samme dag kunne man overvære den længe ventede åbning af Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle, hvori DOF's Skagen Fuglestation spiller en central rolle. Til åbningen mødte mere end 1000 mennesker op, for at høre på taler fra bl.a. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og formand for DOF Egon Østergaard. TV2 NORD har lavet en 37 minutters udsendelse om festivallen, som kan ses her, og en kort artikel med tilhørende indslag som findes her. Arrangementet er desuden blevet omtalt af nordjyske.dk, Naturstyrelsen.dk, og SkagensAvis.dk. 

11. maj

På fugletur ved noret

Fyens.dk bringer reklame for Fugleværnsfondens guidede tur til reservatet Bøjden Nor, som foregår den 14. maj. Læs med her.

10. maj

JyllandsPosten: Find fuglekikkerten frem: Snyltefuglen er vendt tilbage 

Foranlediget af DOF's facebookopslag, bringer JyllandsPosten en kort artikel om gøgen. Læs den her.

9. maj

DR Ultra: Sød, nuttet og i fare  - Isfuglen fra Amager

Denne udsendelse handler om en nødstedt isfugl som bliver reddet af en dreng ved navn Mathias. Naturformidler og formand for DOF UNG medvirker i den sidste halvdel af udsendelsen. Se den her

Politiken: Stjerner i ugle-tv bliver dræbt for åben skærm

Politiken har interviewet biolog i DOF, Knud Flensted og formand for DOF's uglegruppe, Klaus Dichmann, om drabet på den store hornugles unger i DOF's ugle-tv. Læs med her.

7. maj

JydskeVestkysten: Skovens Dag er en gedigen succes

I dag afholdes det landsdækkende arrangement Skovens Dag, som er arrangeret af Skovforeningen og støttet af Nordea-fonden. DOF's frivillige stillede i den forbindelse op flere steder i landet, deriblandt i Søndre Plantage ved Varde. Læs om arrangementet her.

1. maj

Tid for Tårnenes Dag

Dagbladet Ringkøbing-Skjern reklamerer for Tårnenes Dag, som er en fælles nordisk konkurrence, hvor det går ud på at se så mange fuglearter som muligt fra et tårn. I 2016 blev der i Danmark i alt observeret 176 fuglearter, fra 19 forskellige tårne. Læs med her.

26. april

Nordjyske.dk: Par fugl'te hjertet

Flemming Quist og Christel Havmand fra Ishøj er de nye forpagtere i Center for trækfugle i Skagen Grå Fyr. Parret har forladt to fuldtidsjobs til fordel for at drive café og butik i det nye formidlingscenter, som både er en fuglestation, en udstilling og adgang til toppen af fyret. Parret som er ansat af Naturstyrelsen, ser frem til at samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, som driver fuglestationen i fyret. Læs interviewet her.

DR: Nu kommer der fugleskræmmere på "dødens mark"

Der bliver i dag påsat 150 roterende refleksskilte på højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord på Sydsjælland, hvor adskillige svaner er døde i løbet af vinteren. Læs med og se et kort indslag hos DR her og hos Tv2 Nyhederne her.  

25. april

Ritzau: Der er kun 20 kirkeuglepar tilbage i Danmark

Danmarks bestand af kirkeugle er den laveste siden 1970'erne, hvor den ynglede med adskillige par på både Fyn og i Jylland, og med et enkelt par på Sjælland. Uglen er sidenhen forsvundet fra både Sjælland og Fyn, og findes nu kun enkelte steder i Jylland. Tilbagegangen skyldes primært fødemangel, som er et resultat af manglen på små afgræssede arealer. Derfor har Agri Nord i samarbejde Dansk Ornitologisk Forening lanceret et projekt som skal forbedre vilkårene for den lille ugle. Nyheden er bl.a. bragt i InformationBerlingske og Kristeligt Dagblad

24. april

Møllevinger og fugle er en skidt kombination

Dansk Ornitologisk Forening er bekymret for, hvordan fuglelivet bliver påvirket, hvis der kommer 13 nye vindmøller op på Lønborg Hede i Vestjylland. Marianne Linnemann fra DOF's lokalafdeling i Vestjylland har udtalt sig til JydskeVestkysten. Læs med her.

17. april

Politiken: Frivillige tegner fuglenes danmarkskort

I 2014 påbegyndte Dansk Ornitologisk Forening AtlasIII som er det tredje atlasprojekt gennem tiderne, hvor frivillige kortlægger danmarks ynglefugle. Politiken har besøgt kvadratansvarlig og medlem af DOF's hovedbestyrelse Lene Smith, i Borreby Mose på Sydsjælland, til en snak om bl.a. atlasprojektet. Læs med her.

14. april

Gylle.dk: Fuglevenner hjælper Vadehavets terner i akut bolignød

I marts indgik Dansk Ornitologisk Forening, Nationalpark Vadehavet og Bioscience Aarhus et partnerskab om om at skabe en ny bolig for de mange havterner på Esbjerg Havn. I de første dage af april begyndte man at etablere en ny ynglelokalitet på en af havnens moler. Læs med og se billeder fra etableringen her.

13. april

JydskeVestkysten: Fuglesafari på Tipperne

Søndag den 30. april inviterer Dansk Ornitologisk Forening til Fuglesafari på Tipperne. Læs mere om arrangementet her

12. april

DR TV Avisen: Webkamera fra toppen af et træ

Naturstyrelsen har installeret et webcam ved fiskeørnens rede i Gribskov, så man i løbet af foråret kan følge med i fuglenes liv. Luise Ekberg fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Nordsjælland fortæller om fiskeørnene i Tv Avisen. Se med her fra minut 20:11 og følg med i fiskeørnenes liv her. Se desuden dette korte klip bragt på Tv2 Lorry d. 14/4-2017.

9. april

Horsens Folkeblad: Stadig opbakning til vandflyrute på Skanderborg Sø

I 2016 opgav Smukfest at etablere en vandflyverrute mellem Skanderborg og København, da deres ét-årige tilladelse fra kommunen blev påklaget af Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Smukfest har i 2017 søgt om en ny ét-årig tilladelse. Læs med her.

7. april

Vores vejr: Vibens udfordringer

Der bliver færre og færre ynglende viber i Danmark. Derfor er Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer gået sammen om et projekt, der har til formål at forbedre vilkårene for viben i danmark. Se med i DR's Vores vejr. Indslaget starter ca. ved minut 2:30.

Hillerød Posten: Nye redekasser hjælper den sjældne vandstær

Et samarbejde mellem nordsjællandske kommuner og Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland er nu iværksat for at hjælpe den sjældne danske ynglefugl vandstæren. Læs artiklen her.

6. april.

Fælles indsats for mere nordjysk fauna

I Nordjylland er der startet et nyt samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og LandboNord, som går ud på at fremme biodiversiteten ved en implementering af faunastriber på marker. Læs artikel på LandboNord her og fra SæbyAvis her.

5. april

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Naturbydelen tiltrækker fugle

DOF's lokalafdeling i Vestjylland har registreret 84 fuglearter i Ringkøbings nye naturbydel. Læs artiklen her

sn.dk: Styrelse og ornitologer: Rigtig beslutning at skarver ikke må skydes

I Store Vejle Å ved Ishøj har Naturstyrelsen besluttet ikke at give tilladelse til regulering af skarver. DOF bakker op om beslutningen. Læs med her.

4. april 

JydskeVestkysten: Hver fugl synger med sit næb

I denne introduktion til forårets fuglesang bliver der reklameret for Fuglenes dag, som er et arrangement der arrangeres og udføres af DOF's lokalafdelinger. Fuglenes Dag finder sted d. 28. maj på mange lokaliteter over hele landet. Læs artiklen her.

2. april

Landbrugsavisen: Professor: Eksplosion i gæs truer natur og landbrug

Bestanden af bramgås og kortnæbbet gås er vokset stødt de seneste årtier, hvilket nu medfører at gæssene både påvirker naturen hårdt, hvor de yngler, men også hos landbrug i vadehavsregionen, hvor de overvintrer. Her æder gæssene store mængder af landmænds afgrøder. Ydermere udgør bramgåsen en nu større trussel ved Kastrup Lufthavn, hvor flere tusinde gæs hvert år trækker henover. DOF erkender at det er nødvendigt med en kraftigere regulering af ikke mindst bramgæssene, og peger på en international løsning. Læs artiklen her.

30. marts

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Sandheden om Værnengene

I denne uge afsagde Højesteret en kendelse, der fastslår, at Naturbeskyttelsesloven også gælder på Værnengene i Ringkøbing-Skjern kommune. Formand i DOF, Egon Østergaard, har i den forbindelse skrevet et læserbrev. Læs det her.

TV2 Lorry: Danmarks smukkeste fugl afskyr børn og motionister

Byrådet i Fredensborg Kommune har afsat midler som skal bruges til bevarelse af forskellige naturtyper, men også til nye stisystemer og aktivitetszoner i området omkring Nivå. Knud Flensted, biolog i DOF, mener at kommunens planer kan få fatale konsekvenser for områdets isfugle-par, hvis ikke der bliver taget hensyn til dem. Læs med her.

29. marts

DR: Højesteret stadfæster dom: vigtig sejr for sjældne danske fugle

Højesteret har i dag stadfæstet en dom fra Landsretten, der betyder at landmænd ikke må pløje Værnengene ved Ringkøbing for at så nyt græs, som de tidligere har gjort. DOF's formand, Egon Østergaard, har udtalt sig til DR. Læs med her.

Dagbladet Ringkjøbing-Skjern: Tipperhalvøen - naturperlen i Ringkøbing Fjord

DOF har udtalt sig til denne artikel som handler om Tipperhalvøens historie. Læs med her

Randers Amtsavis: Allerede familieplaner for nyankommet stork.

En hvid stork har slået sig ned i Vorup- og Hornbæk Enge ved Randers. Hvis storkehannen er heldig at finde sig en mage, er der en reel chance for at få ynglende storke i området. Storkeekspert i DOF, Hans Skov, har udtalt sig til avisen. Læs med her.

16. marts

JydskeVestkysten: Terror-terner skal lokkes til ny bolig på havnen

Hav- og fjordterner som i årevis har generet ansatte på Esbjerg Havn, skal nu lokkes til en ny bolig på havnen. Dansk Ornitologisk Forening, Nationalpark Vadehavet, Aarhus Universitet og Esbjerg Havn har indgået et partnerskab som skal sikre at ternerne kommer væk fra den centrale del af havnen og forhåbentlig flytter ud på Dokhavnens sydmole. Læs med hos JydskeVestkysten her og her.   

15. marts

TV 2 NORD: Sjælden ørn spottet i Skagen

I tirsdags blev en meget sjælden stor skrigeørn fundet i Skagen. I den forbindelse har DOF udtalt sig til TV2 NORD. Læs med og se indslaget her

13. marts

Video: Musvåge nedlægger råge

Fotograf Per Rasmussen fangede et usædvanligt scenarie på video, da han filmede en musvåge som havde nedlagt en råge. DOFs biolog Knud Flensted har kommenteret videoen. Læs og se med hos ekstrabladet her og hos TV Øst her.

9. marts

TV2: Elledninger har kostet hundredevis af svaner livet - nu er der fundet en løsning

Selskabet Eneriginet.dk, som har ansvaret for højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord, har nu offentliggjort at de vil afmærke ledningerne med blafrende og roterende skilte. Læs med hos TV2 her.

3. marts

Naturstyrelsen: Der ER plads til både mennesker og rovfugle i naturen

Foranlediget af nyheden "Mountainbikere og sportsfolk tvinger rovfugle af rederne" på DRs hjemmeside, kommer Naturstyrelsen med kommentarer og konkrette forslag til, hvordan de vil skabe plads til både mennesker og rovfugle i naturen. Læs med på DR her.

2. marts 

DR: Mountainbikere og sportsfolk tvinger rovfugle fra rederne

Frivillige fra DOF har registreret et stort fald i antallet af ynglende rovfugle, i Store Dyrehave syd for Hillerød. I 2009 var skoven hjemsted for 24 ynglende par rovfugle og i 2016 var tallet faldet til blot 7 par. En ny opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at antallet af mountainbikere i de danske statsskove stiger med 15-20 procent om året. DOF opfordrer til handling, som tilgodeser både fugle og menneskers behov. Læs artiklen på DR her.

28. februar

P4: Populær radiovært tog afsked med sit program efter 17 år – ved at ringe til DOF

Foranlediget af dagens opslag i Naturlommekalenderen fra Rhodos, ringede Hans Otto Bisgaard på P4 Morgenstund for sidste gang til Leif Novrup fra DOF, der tog afsked med den populære radiovært – som selv helt glemte at læse dagens opslag i kalenderen op. Hør indslaget her cirka 38 minutter inde i udsendelsen.

14. februar

TV2 Fyn: Olieudslip ved Fyns Hoved foråsager død blandt vandfugle

Mandag d. 13 februar stødte det portugisiske containerskib Victoria på grund, i farvandet nordøst for Fyns Hoved, hvilket resulterede i et olieudslip. Samme dag registrerede DOFs lokalafdeling på Fyn flere end 20 olieindsmurte fugle tæt på Fyns Hoved. Tirsdag steg tallet til omkring 120 fugle, hvoraf de fleste var havdykænder som ederfugl og sortand. Olien bevirker at fuglenes beskyttende fedtlag bliver opløst, således at vandet trænger ind til huden og forårsager underafkøling. Se artikel og indslag fra TV2 Fyn her og på DR Fyn her.

13. februar

DR: Rekordmange røde glenter i landet denne vinter

Denne vinter har set et rekordstort antal overvintrende røde glenter i Danmark. Takket været en stor indsats fra Dansk Ornitoligisk Forenings frivillige, er det lykkedes at registrere hele 306 røde glenter i januar. Blandt landsdelene blev det Østjylland som løb af med førstepladsen, idet 69 af de store fugle blev observeret i landsdelen. Læs med hos DR her og hos ekstrabladet her

8. februar

DR Sjælland: Mindst 180 svaner dræbt ved Dybsø Fjord siden nytår

Den 8. februar mødtes Dansk Ornitologisk Forening med Næstved Kommune og energinet.dk på en mark nær Dybsø Fjord, hvor adskillige svaner har kollideret med højspændingsledninger. DOF vurderer at mindst 180 svaner er blevet dræbt siden nytår. Se artikel og indslag fra DR Sjælland her. Nyheden er desuden bragt på TV2, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten og Information. 

4. februar

TV ØST: Svanerne flyver lige i døden ved Dybsø Fjord

TV ØST bringer flere indslag om de mange døde svaner ved Dybsø Fjord. Se et indslag fra nyhederne her.

2. februar

Ekstrabladet: Svanerne dør som fluer på ´dødens mark´ ved Dybsø Fjord.

Flere medier viser de makabre billeder af døde og lidende svaner fra Dybsø Fjord. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er markerne ved Dybsø Fjord ved Næstved på top 10 over de steder i Danmark, hvor der dør flest fugle på grund af højspændingsledninger på en kort strækning. Knud Flensted oplyser også, at ca. en tredjedel af alle svaner i Danmark dør hvert år på grund af kollisioner med de livsfarlige ledninger. Læs med hos ekstrabladet her og BT her

1. februar

TV2 Nyhederne: På denne mark dør mellem tre og ti svaner hver dag: Beboere må aflive dem hver aften

Højspændingskabler fra Energinet.dk koster dagligt op mod ti svaner livet. Nogle dør med det samme, mens andre ligger og lider. Indtil videre er det lokale beboere, der har været nødsaget til at aflive de store fugle, som ellers bare er overladt til en lang og pinefuld død.Problemet har stået på i flere år. Knud Flensted, der er biolog ved Dansk Ornitolog Forening, forklarer til TV 2, at han anbefaler, at man graver ledningerne ned ved de særligt udsatte område for at komme problemet til livs. Den anbefaling agter Energinet.dk dog ikke følge, da de synes , det er for dyrt. DOF og Energinet.dk har indgået dialog og ventes at finde en god løsning. Se og læs mere hos TV2 her.

2. februar

Kristeligt Dagblad: Om noget er han fuglemaler

Carl Christian Tofte er en af de mest anerkendte og benyttede fugleillustratorer herhjemme og har tegnet fugle, siden han var dreng. I dag åbner det nye vadehavscenter med en stor udstilling af hans akvareller. Læs et kort uddrag af artiklen her.

31. januar

TV2Sydfyn: Havørne trives på Sydfyn

Danmarks største rovfugl havørnen bygger rede og får unger i 41 af landets kommuner. Det viser en ny opgørelse i Dansk Ornitologisk Forenings medlemsblad, Fugle & Natur. Læs med her.

30. januar

P4: Vintergæstende sangsvaner på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 30. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at vintergæstende sangsvaner nu kan ses og høres, læste P4 Morgen’s Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside om arten; han indledte oplæsningen med at fortælle, at DOF jo gør en masse for fuglene, bl.a. tæller dem, og at DOF for nyligt havde talt 41.000 sangsvaner i landet.

29. januar

Få flere fugle i haven

En lang række lokalmedier fortæller, hvordan man får større fornøjelse af fugle i haven. Biolog i DOF, Knud Flensted, udtaler bl.a: "Man får fuglene tættere på og ser måske nogle fuglearter, man ellers ikke ser. Det er en rigtig god grund til at fodre fugle. Men fuglene skal nok klare sig uden." Læs med hos Rudersdalavis her.

29. januar

Go´morgen Danmark

Søndagens gæst Chili Klaus stilles en række fuglspørgsmål sideløbende med at både videoklip og fotos fra DOF vises. Klippet kræver desværre login.

28. januar

Go´morgen Danmark

Ole Friis medvirker i historien om Danmarks nye ørnerekord på baggrund af ørnetællingen. Klippet kræver desværre login.

25. januar

Radio 24/7: Mere end 400 ørne talt i Danmark

Lyt med her ca. 4 min. inde i udsendelsen, hvor ørnerekorden omtales.

25. januar

DOF: Ny rekord med mindst 409 ørne i Danmark

Mange medier bringer DOF´s glade nyhed om den nye ørnerekord.  Nyheden kan således læses bl.a. hos BT, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, TV2, Politiken, Berlingske, DR, Ekstrabladet, Information, JydskeVestkysten og metroxpres. Du kan læse nyheden hos DOF her.

"I milde perioder som januar i år lever ørnene og deres byttedyr langt mere spredt, end det er tilfældet i vintre med frost og is, hvor rovfuglene samler sig på færre lokaliteter, så de i klart vejr er lette at spotte og tælle. Derfor havde vi ikke forestillet os, at tællingen ville sætte ny rekord", siger Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

Projekt Ørn har til formål at beskytte Danmarks ørnebestande og på samme tid samle og formidle viden om fuglene. 

22. januar

DR: Årets ørnetælling er slut

Tv-avisen bringer et indslag om ørnetællingen. Heri medvirker Karl Erik Kristensen og Eigil Thomasen, som begge deltog i ørnetællingen. Se med fra ca. 11 min. her.

22. januar

P4: Flere ørne i Danmark

P4 bringer i radioavisen et indslag om DOF´s vintertælling af ørne. Formand for DOF, Egon Østergaard, medvirker og udtrykker stor forventning til tællingen. Lyt med her.

22. januar

TV ØST: Ørne blev talt i weekenden

TV ØST bringer et klip med Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen. Han er bl.a. spændt på at se, om denne vinters fugleinfluenza kan ses i tællingen. Se med her.

21. januar

TV ØST: Nu begynder optællingen af ørne i Danmark

 I weekenden er der ørne på dagsordenen. For Dansk Ornitologisk Forening vil for 12. år i træk gennemføre sin vintertælling af havørne og kongeørne i det danske land. Læs artiklen med Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen, her.

20. januar

Weekendavisen: Kattekrige

Weekendavisen bringer en omtale af en ny amerikansk bog om huskattens skadevirkninger på naturen. I artiklen citeres DOF for, at ”der faktisk [er] sket en nedgang i antallet af eksemplarer af helt almindelige fugle; der ’mangler’ i Europa omkring 421 millioner individer i forhold til 1980. De fleste er gået til på træk i Afrika”. Det nævnes også, dog uden at DOF krediteres, at man ”I forrige uge talte ... i Danmark mindst 306 eksemplarer af rød glente; den var udryddet omkring 1925”. Læs med her.

16. januar

Kristeligt Dagblad: Rekordmange røde glenter i januar

BT og Kristeligt Dagblad fortæller, aty DOF´s frivillige i weekenden den 7. & 8. januar var ude at tælle røde glenter. Det blev til en ny rekord, som du kan læse mere om her. 

13. januar

P4: Vintergæstende ørne på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 13. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at Danmark omkring denne tid gæstes nordfra af havørne og kongeørne, der supplerer den danske bestand, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif fortalte bl.a. om DOF’s arbejde med at beskytte ørnene samt om ørnetællingerne.

13. januar

JydskeVestkysten: Ung havørn død af farlig fugleinfluenza

Det første fund af fugleinfluenza er gjort i en vild fugl i Haderslev Kommune. En ung havørn, der lørdag blev fundet i svækket tilstand, er testet positiv. Læs med her.

9. januar

DR: Fuglenørden Sebastian Klein er besat af sjældne fugle.

Udover at lave TV og skrive bøger om dyr og natur medvirker han i år også i #jegkiggerpåfugle. Det er en kampagne sat i verden af Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor bl.a. Vicky Knudsen, formand for DOF UNG, medvirker. Læs med her.

8. januar

Tv2Øj: Truet rovfugl breder sig i Østjylland

Der er ikke nogen tvivl blandt de østjyske fugleentusiaster. Glenten er kommet stærkt tilbage, og de tror på, at det kan blive en almindelig fugl i den østjyske natur igen. Og det er den også ved at vise, at det bliver den rent faktisk. Det har vi et klart bevis på her bag ved mig. Ovre i skoven flyver der jo små 100 stykker rundt, siger Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn i DOF. Læs og se et indslag her.

7. januar

DR: Fugleentusiaster tæller "Danmarks smukkeste skraldemand"

I weekenden skal der tælles røde glenter overalt i Europa. Og det ser allerede nu ud til, at den truede rovfugl går frem herhjemme. Flere og flere af de flotte rovfugle dropper nemlig turen sydpå på grund af den milde vinter.
Lørdag og søndag tæller Dansk Ornitologisk Forening officielt glenterne. Læs mere her.

4. januar

P1, P3 & P4: Flere fuglearter yngler i Danmark

I Danmark har der siden år 1800 været en fremgang i ynglende fuglearter på 29, således at der i dag er registreret 178 forskellige, viser en undersøgelse, som omtales i Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift. Lyt med på P3 ca. 3 min. inde her.

4. januar

DR&TV2: Ung havørn ved Silkeborg kan være død af fugleinfluenza

Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn i DOF, tror, at ørnen er blevet smittet ved at spise en syg and, men inden han tør konkludere det, skal ørnen undersøges for vira. Læs med her.

3. januar

Politiken & JydskeVestkysten:Stadig flere fuglearter slår sig ned i Danmark

En del fuglearter er forsvundet som ynglefugle fra Danmark i de sidste 200 år, men endnu flere er kommet til. Det samlede antal fugle er dog faldende. Læs mere her.

1. januar

Ritzau: Truet asiatisk fugl er mere værd end elfenben

Flere medier - bl.a. metroxpress, Kristeligt Dagblad, JydskeVestkysten, Ekstrabladet og Information - bringer historien om DOF´s engagement i beskyttelsen af den stærkt truede hjelmnæsehornsfugl. Dette foregår i tæt samarbejde med Birdlife International, hvori DOF udgør den danske repræsentation. DOF involverer sig først og fremmest via oplysning. Læs med hos Information her.

1. januar

Fyns Amts Avis: Skovspurve på foderbrættet

Læs en flot omtale af skovspurvens overraskende antal i DOF´s Atlasundersøgelser her og her.

2016

2015