Her kan du se, hvilke medier der omtaler fugle, DOF's arbejde, DOF's formand, frivillige og biologer. Nogle medier kræver log-in for at læse deres indhold. Nogle links kan løbe ud med tiden. Find DOF i medierne 2016 her.

2015 

31. december

Foderbrætsornitologi

I Weekendavisens haverubrik skriver Peter Friis Møller på årets sidste dag om fuglefodring og afslutter med en henvisning til Naturbutikkens hjemmeside, hvor man kan finde hans ”absolut foretrukne foderbræt, et anlæg i klar plast, som fæstnes på ruden med sugekopper”. Peter Friis Møller skriver også, at man så ”godt nok (må) leve med at blive indplaceret på fuglekiggerskalaens laveste kastetrin: ”foderbrætsornitolog”.

28. december

DR: 10 fugle som fik ornitologernes puls i vejret i år

Danske ornitologer registrerede i alt 1.413.767 observationer i år, fortæler dr.dk og lader formand for DOF Ung, Vicky Knudsen, vælge årets mest bemærkelsesværdige fugleoplevelser. Se det her.

23.december

DR: Solsorte synger i december

DOF-biolog, Knud Flensted, fortæller, hvorfor man kan høre solsorte-hanner synge, som var det forår, men midt i december. Historien kommer først i DR P4 København og dagen efter i P4's Radioavis. Intet link.

23. december

Danskerne er blevet dus med havens fugle

I danske haver og altankasser fodres fugle som aldrig før. Det sker ikke blot for at hjælpe fuglene, men også fordi mennesker er fascinerede af fugle og spejler sig i deres frie liv i naturen, skriver Kristeligt Dagblad. Læs her.

22. december

Vi er vilde med havens fugle

I flere fugleforeninger mærker man en markant øget interesse for både havens fugle og for frivilligt at hjælpe til i fuglereservaterne i den frie natur. Udstyr til havens fugle er også populært, skriver Kristeligt Dagblad. Læs her

22. december

4 lokalmedier om enge: Enge er vigtige levesteder for fugle, dyr og planter

Men trist, at regeringen vil slække på beskyttelsen, skriver formand for DOF Vestjylland i et debatindlæg som et led i DOF's kampagne for at bevare de danske enge. Det bliver trykt i fire medier:

Herning Folkeblad
Lemvig Folkebladet
Dagbladet Holstebro-Struer
Dagbladet Ringkøbing-Skjern

18. december

JydskeVestkysten: DOF: Venstre ofrer de danske enge

Venstre sikrer, vi får mest muligt natur og arter, skriver Anni Matthiesen, medlem for Venstre af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i et debatindlæg. DOF's direktør, Sigrid Andersen, svarer på Anni Matthiesens kritik af DOF's engkampagne. Læs her (kræver log.in)

16. december

altinget.dk: DOF vil ikke opgive naturen i landbrugslandet

Kerneområderne for naturkvalitet og biodiversitet skal naturligvis have førsteprioritet i naturbeskyttelsesarbejdet, skriver formand for det naturpolitiske udvalg i DOF, Hans Meltofte, i et debatindlæg. Landbrugsarealerne skal ikke være naturmæssige ørkner. Læs det her

15. december

altinget.dk: Grønne organisationer lancerer ny kampagne mod regeringen

DOF og fire grønne organisationer har lanceret en fælles kampagne, hvor Folketinget opfordres til at stemme imod regeringens vækstpakke, skriver altinget.dk. Læs her

15. december

TV 2: EU-bandlyst hellig ibis på Langeland

DOF-medlem Tommy Jensen fortæller om at finde hellig ibis, som lige er kommet på EU's dødsliste over invasive arter. Læs her.

14. december

DR: Tårnfalke og forgiftning

Gift dræbte tårnfalkefamilie, fortæller DR P1 Natursyn. Natursyn tager med DOF's biolog Knud Flensted ud på cykeltur for at se på tårnfalke (Falco tinnunculus) og for at høre om forgiftede tårnfalke på Lolland. Lyt her.

13. december

Politiken: DOF med i annonce mod regeringens indgreb i naturen

DOF, DN og andre grønne organisationer indrykker annonce for at få et nej til regeringens forringelser i naturen. Se mere her.

4. december

Nordjyske om DOF's kampagne for engene

Mediet skriver, at DOF søsætter kampagne for engene, og at naturen i det åbne land har aldrig været så truet som nu. DOF's formand er kilden. Se det her.

2. december

DR: Omstrejfende bjergirisker på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 2. december i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at bjergirisker nu strejfer om som vintergæst, især langs kysterne, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeide om arten. Hjemmesidens tekst foranledigede Bisgaard til at tilføje, at arten som en vis svensker trives bedst i åbent landskab.

27. november

DR: Vintergæstende stor tornskade på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 27. november i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at den store tornskade, der er en sjælden ynglefugl i Vestjylland, nu også kan ses som vintergæst i Østdanmark, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside om arten.

26. november

Politiken: Bødetrusler får hundeejere til at finde snoren frem

Løse hunde generer gæster og dyr i landets skove og strande. Hans Meltofte citeres i artiklen, som formidler fakta fra nyhed på dof.dk om Hans Meltoftes undersøgelse. Bringes både på tryk i Lørdagsliv og på web. 

23. november

Debatindlæg om enge i Frederiksborg Amts Avis

DOF's HB-medlem Peter Bonne Eriksen skriver i et debatindlæg blandt andet, at det er i sidste sekund, hvis vi skal afbøde Regeringens forslag om forringelser af engbeskyttelsen, og at det er vigtigt, fordi de danske enge er en vigtig del af den danske naturskat. Engene har stor betydning for miljøet og for klimaet, fordi de tilbageholder kvælstof og medvirker til CO2 oplagring. Engene er en meget værdifuld biotop for fuglelivet og for den biologiske mangfoldighed.

20. november

Roskilde Avis: Vores ferske enge er truet

Debatindlæg fra Hans Harrestrup Andersen, som opfordrer politikere til at vise ansvarlighed og afvise regeringens forslag om §3-engene.

19. november 

DOF: Regeringens kulturenge er et vildskud

DOF's formand skriver i et debatindlæg på altinget.dk, at regeringens tilbagerulning af forbuddet mod giftsprøjtning og gødskning af 360 kvadratkilometer enge er et alvorligt selvmål.

18. november

Politisk kritik af DOF-kampagne

Dansk Folkeparti skyder med skarpt mod DOFs kampagne for engene. DOF's formand afviser DF's kritik. Læs her.

13. november

DR: DOF tordner mod regeringen om enge

Egon Østergaard og underskriftindsamling er med i nyhederne på P4. Lyt her ved ca. 2.35. Læs web-nyheden her.

13. november

Politiken: Regeringen ofrer vores danske enge

Egon Østergaard skriver om DOF's kamp for engene i et debatindlæg i den trykte avis. Pt intet link til web-udgave.

12. november

Altinget.dk: DOF starter kampagne mod regeringen

DOF protesterer med en ny kampagne mod regeringens tilladelse af gødskning på § 3-områder, skriver altinget.dk. Læs her.

10. november

TV syd: Regeringen øver overgreb på de danske enge

Dyr og blomster knyttet til de danske enge er stærkt truede. Nu bliver det endnu værre med nyt lovforslag fra regeringen, advarer grøn organisation. Det skriver TV Syd her med næstformand Marco Brodde som kilde. 

9. november

TV 2: Fugleentusiaster jagter yderst sjælden fugl

Bartramskliren er spottet i Værnengene, og det tiltrækker fugleentusiaster fra hele lande, fortæller TV MidtVest i billeder og på skrift. Se og læs her.

8. november

TV 2 Nyhederne: Freja blæste sjælden fugl til Danmark.

Bartramskliren og den lykkelige finder medvirker i denne artikel.

5. november

TV MidtVest: Sjælden fugl i Vestjylland

Flere hundrede ornitologer er valfartet til Vestjylland for at se amerikansk svømmesneppe. Ornitolog og finder af fuglen, Leif Novrup, aflyser lægebesøg af begejstring over den sjældne fugl. Se indslaget her.

5. november

altinget.dk: Er regeringens naturpakke fyldt med varm luft?

Gad vide, om regeringens bebudede naturpakke er fyldt med varm luft, spørger Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening. Læs på altinget.dk eller dof.dk.

3. november

Sjælden hærfugl set på Mols

TV 2 Østjylland skriver om hærfugl. Læs her.

3. november

Ravnen er tilbage i Danmark

Ravnen har især valgt at slå sig ned på Bornholm, efter øens rævebestand døde af skab. Ornitolog fra DOF Bornholm fortæller i artiklen her.

2. november

Giftdræbte tårnfalke

Lokale medier fortæller DOF's nyhed om giftdræbte tårnfalke på Lolland:

Folketidende

TV 2 Øst 

DR P4 Sjælland i nyhederne - fra ca. 01.37.00

28. oktober

DR: Trækkende fiskehejrer på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 28. oktober i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at fiskehejrerne nu trækker til Sydvesteuropa, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeide om arten. Herfra kunne han bl.a. tilføje, at mange fiskehejrer dog bliver i Danmark vinteren over.

24. oktober

Sådan lokker du fuglene ind i din have

Giv fuglene vand, hjemmelavet foder og et rent foderbræt, så får du succes ved foderbrættet. Det er budskaberne om fuglefodring, som Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen, leverer i Politikens lokalaviser både på tryk og på web. Læs her.

23. oktober

DR: Kold sommer har været hård for hedehøgen

Sommeren betød, at færre af den truede rovfugls unger kom på vingerne, skriver DR Syd med ornitolog Michael Clausen som kilde. Historien når også ud i Radioavisen og på tekst-tv. Læs her.

23. oktober

DR: Invaderende nøddekriger på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 23. oktober i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at Danmark på denne tid af året visse år invaderes af nøddekriger nordfra, interviewede Hans Otto Bisgaard på P4 Morgen Leif Novrup fra DOF om emnet.

19. oktober

DR: Naturen skal genoprettes på Fyn

Den fynske natur er usammenhængende og mangelfuld, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening. Derfor skal der investeres i at genoprette den, mener foreningen. Læs her

12. oktober

JP: Golfsporten er blevet grøn

Debatindlæg med blandt andre DOF's formand, som blandt andet fortæller, at aktive i DOF Sydøstjylland fik opsat flere end 150 redekasser på Vejle Golfklubs golfbane, et projekt Pandion også har fortalt om. Læs debatindlæg her.

7. oktober

Sjællandske medier: Træktiden for traner er netop sat ind

DOF-biolog Thomas Vikstrøm fortæller om tranetrækket. Læs her.

6. oktober

DOF's formand om miljøministerens første 100 dage på www.altinget.dk

”Man kan roligt kalde de første 100 dage for et tilbageslag for naturen. Vi mangler i den grad at se nogle positive tiltag for naturen. Regeringen har ikke høje ambitioner for naturen.”
Det siger DOF's formand, Egon Østergaard, på www.altinget.dk som den eneste af de grønne organisationer om miljøministerens første 100 dage med ansvar for vores natur og miljø. Læs her.

4. oktober

DOF's næstformand i Jydske Vestkysten

"Vi er yderst skeptiske over, at man vil gøre indhug i et Natura2000-område, som man selv har udpeget. Hvad er en EU-beskyttelse værd, hvis man bare kan ignorere den, når man har behov for at bygge en vej, siger næstformand Marco Brodde om Esbjerg Kommunes planer om, at en ny omfartsvej udenom Ribe skal føres igennem et beskyttet Natura2000-område i Ribemarsken. Læs her.

3. oktober

Politiken: DOF taler mod falkejagt

I et debatindlæg spørger DOF-direktør, Sigrid Andersen, hvorfor DR 2 så ukritisk reklamerer for falkejagt som i udsendelsen Nak og Æd. Hun skriver, at DOF mener, at hold og opdræt af rovfugle bør forbydes.

2. oktober

TV 2 LORRY: Rovfugle surfer på termik

DOF's video med musvåger på træk kommer på Lorrys web og som en farveller i nyhedsudsendelsen om aftenen. Se det her

2. oktober

DOF's formand i altinget.dk

Under overskriften "Urørt skov må ikke ryge i skraldespanden" spørger DOF's formand i et debatindlæg på altinget.dk, om regeringen er ved at trække i land med hensyn til at lade 20 procent statsskov være til gavn for naturen. Læs det her.

1. oktober

DR: Musvåger på træk

DR Vejret viser korte klip fra DOF's video med musvåger på efterårstræk. Se det her - i start og efter 5 min.

1. oktober

Derfor parrer forskellige fugle sig ikke med hinanden

DOF-biolog, Mark Desholm, er ekspert på videnskab.dk og er med til at svare på, hvorfor forskellige fugleracer ikke parrer sig med hinanden. Læs det her

30. september

DR: Forsinkede fugle flyver over landet

Rolf Lehrmann, bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening i Vestsjælland fortæller om trækfugle her og i Radioavisen.

24. september

Fuglekasser på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 24. september i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at fuglekasser til den kommende ynglesæson med fordel kan hænges op nu, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeide om fuglekasser; ikke mindst syntes han godt om overskriften, ”Det er svært at være fugl”.

23. september

Ankommende knortegæs på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 23. september i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at knortegæssene nu ankommer til Danmark, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeide om arten; desuden foretog han en søgning i DOFbasen efter de seneste observationer – heldigvis var søgefunktionen netop atter OK her til morgen.

16. september

Biæder i TV Syd

DOF's nyhed om biæders ynglesucces får omtale hos TV Syd. De skriver en artikel og lægger på, samt viser nogle af DOF's optagelser. Se og læs her.

15. september

Trækkende røde glenter i DR

Foranlediget af dagens opslag den 15. september i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at røde glenter nu trækker over Danmark, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeide om arten; han lagde især vægt på beskrivelsen af, hvor smuk arten er.

10. september

Sjælden falk spottet i Nordsjælland

En aftenfalk har slået sig ned ved byen Alme i Nordsjælland. Det er en sjældenhed, der tiltrækker de fugleinteresserede.Rasmus Strack fra DOF's Sjældenhedsudvalg fortæller om fuglen. Læs her.

10. september

Hærskarer af ornitologer på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 10. september i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at hærskarer af ornitologer nu samles på Falsterbo for at iagttage fugletrækket, interviewede P4 Morgens Hans Otto Bisgaard Leif Novrup fra DOF herom; bl.a. spurgte han, om ornitologerne kun så på træk, eller om de også snakkede sammen imens, og om de ikke kunne blive uenige om, hvad det egentlig var, der fløj forbi. Leif Novrup kunne ufortøvet bekræfte begge dele.

9. september

Sjælden og totalfredet rovfugl skudt

DOF's nyhed om den anskudte vandrefalk giver historier i disse medier:

DR P4 Midt & Vest

Lyt her - efter ca. 25 minutter

Viborg Stifts Folkeblad:

Sjælden og totalfredet rovfugl skudt i Viborg

Læs her - kræver abonnement

Mystik om død vandrefalk

Læs her - kræver abonnement

Vandrefalk gav liv på sygestuerne

Læs her - kræver abonnement

5. september

Flere lokalmedier trykker en artikel om vibens tilbagegang

Niels Andersen er kilde, DOF's punkttællinger nævnes, vibemanualen og dens 6 gode råd nævnes.
Trykt i for eksempel Frederiksborg Amts Avis

30. august

TV Øst til Hvepsevågens Dag 

30 engagerede fugle-kiggere brugte det meste af søndagen på at spejde efter hvepsevågen, fortæller TV Øst Fugleværnsfondens Allan Gudio samt en frivillig medvirker. Læs artiklen her og se indslag her.

28. august

DOF's formand med debatindlæg på altinget.dk

Regeringens bebudede serviceeftersyn af naturens plan rummer mulige gevinster for både landmænd og natur, lyder det fra DOF-formand Egon Østergaard. Han har dog også sine bekymringer for regeringens endnu uklare planer. Læs det her (kræver log-in).

19. august

DOF's formand på altinget.dk om ministers naturplan

Egon Østergaard medvirker i artikel om grønne organisationers skepsis over for miljøministerens naturplan. Han citeres for at mene, at det er dejligt med en pakke, men tilføjer samtidig, at det er noget, som "alle regeringer lancerer." Og så tæller det ned, at den kommer i kølvandet på, at den tidligere regerings beskyttelse mod gødskning af §3-områderne bliver rullet tilbage.
"Det vigtigste er, hvad indholdet bliver i sådan en pakke. Det er vand på vores mølle, når hun gerne vil have flere incitamenter til, at landmænd laver naturområder. Men lad os nu se, hvad det reelt bliver. Vi har set så tit, at det er varm luft,” siger Egon Østergaard. Læs hele artiklen her (kræver log-in).

19. august

LandbrugsAvisen skriver om DOF's vibemanual

Niels Andersen medvirker i artiklen, som er skrevet ud fra DOF's nyhed. Artiklen linker til vibemanualen på DOF's hjemmeside. Læs artiklen her.

17. august

Spætter i DR P1

Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden fortæller om spætter, sortspætte, mellemflagspætte m.fl. Lyt her.

12. august

DR om fugle og havedamme

DOF-biolog, Nathia Brandtberg, fortæller i DR P4 København om havedamme som en fordel for fugle.

7. august

DR: Sjælden albatros har rykket teltpælene op og er flyttet til Nordsøen

dr.dk skriver om DOF's nyhed om den sjældne albatros, der nu er en hel del mere realistisk at opleve i Danmark. Læs her

7. august

Weekendavisen: Stæretabet

Weekendavisens haveskribent, Peter Friis Møller, omtaler stærens tilbagegang med DOF som kilde.

7. august

Weekendavisen: Fuglekigger, filmskaber, fortæller, farvelægger og fantast

Weekendavisen nævner i et tosiders portræt af Flemming Quist Møller (75), at han har været medlem af DOF siden han var 14 år.

6. august

TV 2: Hyldest til havørne

TV 2 Øst fortæller, at et par trofaste havørne-kamera-fans har lavet en hyldestsang om havørnen. Se indslag her.

4. august

Ynglende viber stopper kommunale maskiner

DOF's vibemanual omtales i Vanløse Bladet i forbindelse med nyt ynglefund af vibe ved Damhussøen ved København. DOF-aktiv, Erik Agertoft, medvirker i artikel.

3. august

DN: Stærene forsvinder

DN skriver på baggrund af DOF's nyhed. at seks ud af 10 stære er forsvundet fra Danmark. Det viser optællinger fra Dansk Ornitolgisk Forening. Årsagen er mangel på føde i landbrugslandet. Læs her.

30. juli

DR: Antallet af ynglende stære er halveret i Danmark

DR Syd og DR tekst-tv skriver på baggrund af DOF's nyhed, at antallet af ynglende stære mere end halveret i Danmark i løbet af fire årtier. DOF-biolog Mark Desholm medvirker i artikel samt et par nyhedsudsendelser på DR P4. Læs her

21. juli

TV 2 Nyhederne om solsorte i regnvejr

Den regnfulde sommer må da være godt for noget, tænker TV 2 Nyhederne og får fat i DOF Ungdom-formand, Vicky Knudsen, som fortæller om, at regn er godt for solsorten. Indslag kan ses på TV 2 Play med abonnement.

16. juli

Troldænders ællinger i TV 2

TV 2 Lorry låner DOF's optagelser af nyudklækkede troldande-ællinger (men glemmer at kreditere os som ellers aftalt). Se det her

3. juli

Syngende vagtler på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 3. juli i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at vagtlens ”plit-plitplit” nu kan høres visse steder, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside. ”Alt dette har jeg naturligvis fra DOF’s hjemmeside”, som han tilføjede.

3. juli

Brystbenets forbandelse

Under denne overskrift handler en helsides artikel i Weekendavisen den 3. juli om kunstneren Gerhard Heilmann og hans skelsættende, om end i dag forkastede, teori om fuglenes afstamning. Heilmann omtales bl.a. som én af stifterne af DOF i 1906.

2. juli

Stæren mere end halveret på 40 år

DOF's nyhed om faldet i stærebestanden koordineres med Ritzau. Det giver en del omtale i trykte lokalaviser, samt på web. Her er et udpluk:

TV 2 Lorry
TV 2 Nyhederne
Fyens Amtsavis
Dagens.dk
Jyllands-Posten
Midtjyllands Avis 

1. juli

DR: Fældende dykænder på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 1. juli i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at dykændernes fældningstræk nu starter, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra en artikel om emnet af Jan Skriver på DOF’s hjemmeside.

30. juni

Rovterne og rørhøg ved Gentofte Sø

DOF-biolog Thomas Vikstrøm fortæller om rovterne og rørhøg ved Gentofte Sø. Læs det her.

25. juni

TV SYD skriver om skestork
DOF's nyhed om skestorkens fremgang som ynglefugl omtales her.

DR Nordjylland om skestork

DOF-biolog Knud Flensted medvirker i radioen om skestorken. Lyt her ved ca. 02.11.10

25. juni

Ophørende nattergalesang på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 24. juni i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at nattergalen nu holder inde med sin sang, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside om ”denne sagnomspundne art”.

12. juni

DOF's nyhed om en skudt rød glente når flere medier i trekantsområdet.

TV SYD 

DR P4 Trekanten, DOF-biolog, Knud Flensted, er med i nyhederne og de skriver denne artikel.

lokalavisen.dk bringer kort interview med den frivillige, der fandt glenten. Læs her.

JyskeVestkysten

11. juni

Rød glente skudt 

Vejle Amts Folkeblad skriver en nyhed ud fra DOF's nyhed. Se det her.

11. juni

Strandskader på hustag

TV 2 Lorry hopper på DOF's Facebook-opslag og laver kort billedreportage. Se det her.

9. juni

ATLAS III-aktiv fortæller

Kerteminde Ugeavis skriver en artikel om Søren Rasmussen. Læs den her

31. maj

Fuglenes Dag 

Mange lokale medier skriver om dagen, enten op til et lokalt arrangement, eller fra selve dage. Her er et udpluk:

Bornholms lokalavis omtaler dagen og lokale aktive interviewes live i P4 Bornholm.

Stor artikel i Ringkøbing-Skjern Dagblad og artikel i Jydske Vestkysten.

Midtjyllands Avis
Netavisen Bornholm
Glumsø Ugeblad
Dagbladet Ringøbing Skjern
TV 2 Bornholm
Vinderup Avis
Lokalavisen Horsens
Sjællandske Medier 

29. maj

DOF's formand vurderer regeringens naturpolitik

www.altinget.dk vurderer regeringens bedste og værste resultater på natur- og miljøområdet. Formand Egon Østergaard nævner blandt andet Naturfond, Natur- og Landbrugskommissionen, bedre beskyttelse af §3-områder som gode resultater. Læs her (kræver log-in).

29. maj

Naturstyrelsen vil fælde flere træer i Gribskov

Politiken trykker en stor artikel om Naturstyrelsens planer om yderligere fældning af et stort areal med flere sjældne ynglefugle i Gribskov. DOF-kilder er formand for DOF Nordsjælland, Louise Ekberg, og biolog i DOF, Knud Flensted. Intet link.

27. maj

2 nye unger i tv-ørnerede

Ritzau skriver en kort artikel om de 2 nyudklækkede unger i havørnerede fra DOF's havørne-tv. Mange lokale aviser trykker den. Ingen links.

26. maj

TV 2 Øst om havørnes 2. unge

Se deres omtale med DOF's video her og et kort indslag i nyhederne med DOF's video

23. maj

TV 2 Øst om havørnes 1. unge

Se deres omtale med DOF's video her og et kort indslag i nyhederne med DOF's video 

20. maj

Havørneunger i Gribskov

TV 2 Lorry fortæller, at et havørnepar for første gang i 100 år har bygget rede og lagt æg i Gribskov. DOF Nordsjælland sender Per og Louise i byen med Lorry. Se indslaget her.

18. maj

Storke i Radio 24/7

DOF-biolog Knud Flensted er med i debat om, hvad vi skal gøre for at få flere hvide storke i Danmark.

20. maj

Ankommende gul vipstjert på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 18. maj i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der – lidt sent - bekendtgør, at gul vipstjert nu ankommer, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside om arten, ligesom han afspillede artens stemme fra hjemmesiden. Bisgaard var i øvrigt fornøjet over at kunne læse, at arten ofte ses på golfbaner; ”vi er et fredeligt folkefærd, vi golfspillere”, som han tilføjede.

15. maj

Gode råd til havens fugle

DOF-biolog Knud Flensted giver gode råd om havens fugle i Fyens Stiftstidende. Intet link.

7. maj

TV 2 Nord: Albatros på havnen i Hirtshals

Sortbrynet albatros er igen i det nordjyske. I indslaget fortæller birdere om hvorfor de tager til Hirtshals for at se den sjældne fugl.

Indslaget får en kortere version i TV 2 Nyhederne samme aften.

Nordjyske medier skriver også en kort artikel med nogle af fuglekiggerne. Læs det her.

7. maj

TV 2 Lorry: Truende grågæs

TV 2 Lorry laver et indslag om grågæs, der er truende i denne yngletid. DOF-biolog Thomas Vikstrøm fortæller om gæssenes adfærd og giver gode råd til at undgå at blive massakreret. Se indslaget her.

Indslaget er en udløber af denne artikel på lokalavisen.dk om et bloddryppende gåseangreb på en løber ved Gentofte Sø. Her medvirker Thomas Vikstrøm også.

7. maj

Drab på havørn i flere medier:

DOF's nyhed om drabet på en havørn på Lindholm bliver til omtale i flere medier:

DR P4 Sjælland bringer nyheden som tophistorie med DOF-biolog, Knud Flensted, som kilde per telefon. Lyt her.

TV 2 Øst skriver på deres hjemmeside og laver nyhedsindslag med Henrik Dahl (nederst). Se det her.

BT skriver også om sagen fra Lindholm. Læs her. BT lægger også deres nyhed på BT's egen Facebook-side med 167.000 følgere.

Ekstra Bladet skriver om sagen. Læs her.

6. maj

Mystisk rovfugledrab på lukket ø

Skamferet ørn uden hoved og ben blev skudt, skriver lokalavisen.dk ud fra DOF's nyhed.

30. april

BT: Havørnes æglægning på video

Efter deling på DOF's Facebook-side spørger BT, om de må dele vores video på deres hjemmeside. Det må de. Se her.  

27. april

TV 2: Storken har brug for enge

DOF-biolog Knud Flensted, fortæller i TV Syd om, hvordan Danmark kan få flere hvide storke. Se det her

27. april

Blå blok svigter naturen

Jyllands-Posten bringer et debatindlæg af DOF’s formand, Egon Østergaard. Læs det her.

24. april

TV2 Nyhederne: Ny sag om ulovlig fælde

DOF’s biolog, Knud Flensted fortæller om endnu en ulovlig fælde, som er fundet, denne gang på Sjælland. Kan ses via Play med abonnement.

23. april

Forgiftet havørn fundet

Flere medier fortæller om, at en havørn er fundet med symptomer på forgiftning ved Møgeltønder. DOF’s biolog Knud Flensted citeres i artiklerne, lige som der henvises til opslaget på DOF’s Facebook-side. Læs for eksempel

Ekstrabladet
JydskeVestkysten

23. april

Husskadens liv

DOF-biolog Knud Flensted fortæller i DR P4 (kl. 17:15-17:20) om husskadens liv på godt og ondt.

21. april

TV Avisen: Flere havørne yngler i Danmark

Projektleder Kim Skelmose fortæller om havørnens fremgang i Danmark. Der vises klip fra videoer på DOF’s YouTube-kanal fra æggerov og nye æg. Se indslaget her ved 22.29.  

17. april

Tv-ørne lægger nye æg efter tyveri

DOF's nyhed om et nyt æg i havørnereden på Lolland bliver til en Ritzau-artikel, der går i mange medier, f.eks.:

TV 2 Øst 
Information 
Ekstrabladet 
Fyens.dk 

15. april

Gærdesmutte-video fra DOF på dr.dk

www.dr.dk/viden skriver om gærdesmutten. De bruger DOF TV's video med syngende gærdesmutte. Se det her.

14. april

Mystisk hjemmerøveri i dansk havørnerede

DR P1 Morgen fortæller om æggetyveriet i havørnereden på Lolland. Uffe B. Nielsen, Naturvejleder, Lolland Kommune, fortæller. Lyt her (sidste indslag). 

13. april

Maltas jægere kan fortsætte forårsjagten på trækfugle

Trækfugle kan fortsat skydes på Malta. Ornitologer glæder sig dog over markant modstand. Det skriver Ritzau på baggrund af hb-medlem, Ole Friis Larsens tekst på Pandion. Artiklen kommer i flere medier, f.eks. Jyllands-PostenInformation, og Fyens.dk

12. april

Trækfugle-guide fra DOF

Formand for DOF Ungdom, Vicky Knudsen, guider DR om fem gode steder at opleve forårets trækfugle. Læs her.

12. april

Malta-afstemning i TV 2 News

Medlem af DOF's hovedbestyrelse, Ole Friis Larsen, fortæller i TV 2 News om resultatet af folkeafstemning på Malta om stop for forårsjagt. Intet link. 

9. april

Fuglene bliver vinderne

Jesper Leegaard, DOF Sønderjylland, citeres i JydskeVestkysten efter DOF-nyhed om, at ny vindmøllepark bliver anlagt med hensyn til fuglene. Intet link.

9. april

Gratis DOF-fugletur i Utterslev Mose

En af DOF's gratis Facebook-ture får kort omtale i NørrebroNordvest-bladet. Side 4 her.

8. april

DOF-biolog om ulvs betydning for hjorte

Ulvens indvandring i Danmark kan få antallet af hjortevildt til at falde til en sjettedel i de områder, hvor ulvene holder til. Det siger DOF's biolog og afdelingsleder, Mark Desholm i denne artikel i Jyllands-Posten.

8. april

Tranens trompet lyder over Danmark

DOF's biolog, Mark Desholm, fortæller i Jyllands-Posten på både tryk og på web om tranens udvikling som ynglefugl i Danmark. Find det her 

30. marts

Gratis DOF-fugleture til alle

De første af DOF's gratis Facebook-ture får omtale lokalt på www.aoa.dk og Jydske Vestkysten 

29. marts

Gratis DOF-fugletur på Møn

Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan, fortæller i DR P4 Sjælland om den gratis fugletur, DOF afholder for alle i anledning af vores Facebook-side.

27. marts

Video afslører æggetyv

DOF's video med måren, der hugger tv-havørneparrets 2 æg, går landet rundt i mange lokale og nationale medier. Her et lille udpluk:

TV 2 Øst tekst og indslag 
Berlingske Nyhedsbureau 
Dagens.dk 
DR
TV2 

26. marts

TV 2 Lorry: Slut med døde svaner i København

Nu skal luftkabler graves ned for at forhindre, at svaner kolliderer med dem. Det sker efter DOF's biolog, Knud Flensted, i flere år har efterlyst det, og efter TV Lorry-indslag for nylig, samt DOF's egen video på DOF's Facebook-side. Se indslaget her 

24. marts

DOF Nordsjælland utilfreds med forslag til Nationalpark i Nordsjælland

Frederiksborg Amtsavis skriver en kort artikel om denne pm fra DOF Nordsjælland.

23. marts

TV-havørnes æg er væk

TV 2 Nyhederne skriver om de to tabte æg i tv-havørnenes rede. Læs her

22. marts

Havørnen har friet til sin udkårne

Jyllands-Posten skriver, at Egå Engsø ved Aarhus præsenterer Nordeuropas mest publikumsvenlige forestilling med ørne i hovedrollerne. Kim Skelmose citeres i artiklen

20. marts

TV-havørnes æg er væk

Kim Skelmose udtaler sig om tabet af de 2 havørne-æg. Historien går landet rundt i lokale og nationale medier via især Ritzau. Læs for eksempel:

Metroexpress
Information  
Ekstrabladet 

TV 2 ØSt fortæller historien i nyhedsudsendelsen her ved 4.16

Folketidende skriver om det her 

20. marts

Mellemflagspætte i Draved Skov

Naturstyrelsen og DOF opfordrer hit-jægere til at stramme op på moralen. DOF's biolog, Knud Flensted, redegør for DOF's syn på fuglekiggere, der afspiller playback i Draved Skov. Find det her (kræver log-in)
En lokal ornitolog mener, Naturstyrelsen overdriver problemer i Draved Skov. Find det her (kræver log-in)

18. marts

Traner på træk

DMI tippes om DOF's nyhed om traner på træk. Det kommer der denne tekst ud af med links til DOFbasen og dof.dk.

Skræmmehøgen populær mod mågerne i byer

DR P4 Midt & Vest fortæller, at en drage med en rovfugl er blevet populær, når måger og andre fugle skal skræmmes ud af byerne. DOF's formand, Egon Østergaard, opfordrer Miljøministeriet til at lave en undersøgelse for at afdække, i hvilke byer og hvor store problemerne med fugle er. Læs artiklen her og hør nyheden her ved ca. 01.25.00

17. marts

Traner trækker over Østdanmark

TV2 Lorry viser billeder fra DOF af traner på træk over København og fortæller kort om trækket. Se her.

13. marts

Duehøg fanget i rovfuglefælde

DOF's nyhed om fund af levende duehøg og lokkeduer i en fælde når nyhederne på DR P4 Midt & Vest. DOF's formand, Egon Østergaard, kalder sagen en grov forseelse. Lyt her.

Også Lokalavisen skriver om emnet: Levende fugle brugt som lokkemad i ulovlige fælder

12. marts

Smuk og mystisk fugl i mosen

Danmark får i disse år flere traner, skriver Kristeligt Dagblad. Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen fortæller om tranen.

12. marts

Havørne har slået sig ned i Egå

To eksemplarer af Nordeuropas største rovfugl har slået sig ned i udkanten af Aarhus. Ornitologer håber, at de vil yngle. Det skriver Århus Stiftstidende med leder af Projekt Ørn, Kim Skelmose, som DOF-kilde. Læs det her.

TV 2 Østjylland laver dette indslag: Se: Havørne ved engsø

9. marts

Kvidrende gråspurve på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 9. marts i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at gråspurvene nu kvidrer i hække og buskadser, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra  DOF’s hjemmeside om arten, ligesom han afspillede artens stemme fra hjemmesiden.

3. marts

Havørne-tv igen på vingerne

DOF's nyhed om, at redekameraet igen er tændt, omtales i flere medier:

TV Øst besøger en 2. klasse, som er glade for at følge med i livet i reden. Se indslag nederst.

DR P4 Østjylland interviewer Kim Skelmose. Lyt her efter ca. 01.34.00

DR P4 Sjælland fortæller i nyhederne om den nye sæson. Lyt her ved ca. 2.27.40

Folketidende skriver her.

Derudover når Ritzaus tekst ud i flere trykte aviser og web-aviser.

3. marts

Tudende skovhornugle på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 3. marts i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at skovhornuglen nu kan høres tudende sit ”Huu” – som ikke kan høres ret langt væk –, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra  DOF’s hjemmeside om arten.

28. februar

Rolf Christensen i Skagen

Farvel familie, farvel kærlighed, farvel børn. Rolf Christensen har ofret alt. For fugle. »Men jeg er nok også Danmarks bedste,« siger den 45-årige mand, der vil leve i yderste klitrække, til han dør. Sådan starter en lang artikel i Berlingske. Læs den her.

27. februar

Sjældne fugle bliver skræmt væk af fuglespottere

Det fortæller TV Syd, se det her.

26. februar

Arrig ugle angriber mennesker i Holland

Det skriver Jyllands-Posten, der bruger en af DOF's videoer fra stor hornugle-reden i 2014 i artiklen.

25. februar

Trækfugle i mild vinter

Henrik Kalckar Hansen, DOF Fyn, fortalte i TV 2 Vejret om vejrets indflydelse på fuglenes træktider/mønster i en mild vinter, hvor lærkerne og grågæssene tidligt er på banen.

24.februar

Vandrefalke mod måger

Vandrefalke er Aalborg Kommunes nye våben mod måger. Kommunen samarbejder med DOF om at sætte kasser op. Det skriver DR i Nordjylland.

22.februar

Ørnens Dag i flere medier

DR’s middagsradioavis 22. februar indeholdt et langt indslag om Ørnens Dag inkl. en reportage fra arrangementet ved Arresø og herunder et interview med redekoordinator Jens Lykkebo. Lyt ca. 9.05 inde.

TV Avisen bringer også et kort indslag 18.30 fra Arresø, se det ca. ved 9 minutter.

TV 2 Østjylland laver 3.26 minutter om Ørnens Dag ved Klostermølle.

P4 Weekend har et indslag 9.40

Arrangementet i Skjern Enge var omtalt både før og efter i Dagbladet Ringkøbing – Skjern, i Skjern-Tarm Ugeblad og i Skjern Ugepost.
Også Viborg Stifts Folkeblad skriver om det lokale arrangement.

19. februar

Territoriehævdende duehøg på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 19. februar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at duehøgen nu besætter sit territorium, havde P4 Morgens Hans Otto Bisgaard på nettet fundet en DOF-tekst om arten fra 2010, som han læste op.

17. februar

Vandrefalken tilbage i Danmark

TV AVISEN fortæller med ornitolog Kim Skelmose som kilde om vandrefalkens tilbagekomst til Danmark og om dens mulige rolle som bekæmper af Århus' omdiskuterede måger. Se her ved ca. 19.15.

17. februar

Børn ser på vandrefalke i Århus

Børnenes TV Avis, Ultra Nyt på DR, laver indslag med Bjarne Golles i Århus Havn om vandrefalken. Se det her.

17. februar

Ornitologer jubler over Åmose-projekt

Det gør de på TV 2 Øst's hjemmeside. Lokal ornitolog fra DOF Vestsjælland mener, at natur- og fugleområdet i Åmosen kan blive helt unikt. Omtalen sker efter tip om denne DOF-nyhed.

12.-16. februar

Ørnens Dag

Ørnens Dag får som sædvanlig flittig omtale i mange lokalaviser landet over efter udsendelse af vores nyhed. Det er for omfangsrigt at linke til alt, men her er er et udvalg fra diverse web-medier:

http://hilleroed.lokalavisen.dk/oplev-danmarks-stoerste-rovfugl-ved-arresoe-/Lokale-nyheder/20150216/artikler/702169999/1030 
http://ugeavisen.dk/artikel/86112:Skaerbaek--oernens-dag-ved-Ballum-Sluse 
http://www.thy360.dk/kalender/oernens-dag-2015.3539.aspx 
http://oplev.vordingborg.dk/oernens-dag-paa-avnoe-soendag-d-222 
http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11293&NewsID=3515 
http://gribskov.lokalavisen.dk/natur-oplev-%C3%B8rnens-dag-/20150216/artikler/702179518/2238 
http://www.naturparkmaribo.dk/ture-uden-for-naturparken.html#.VONBzvlfaG5 
http://kulturrummet.dk/aktiviteter/events/oernens-dag 
http://dagbladetringskjern.dk/skjern-tarm/oplev-rovfuglene-til-oernens-dag 
http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=9380218 
http://gedserfuglestation.dk/index.php/arrangementer/kommende-arrangementer/216-ornens-dag-2015 
http://dagbladetringskjern.dk/ulfborg-vemb/oplev-rovfugle-ved-nissum-fjord 
http://mja.dk/artikel/danmarks-strste-rovfugl-ved-tange-s 
http://lyttesholm.dk/naeste-arrangement.html 
http://naturguide.dk/oplev-oerne-den-16-februar/ 
http://sn.dk/Kalundborg/Oplev-oernenene-ved-Tissoe/artikel/468119 
http://dinby.dk/ugebladet-skanderborg/havoernen-kommer-i-fokus 
http://apps.vocast.com/r/pressframe/bp6s8a/view/6917f39d02831751 
http://www.e-pages.dk/bjerringbroavis/471/ Side 15 

11. februar

25 døde svaner ved Næstved

En henvendelse på DOF's telefon i Fuglenes Hus om døde svaner ved lige øst for Dybsø Fjord fører til indslag og web-artikel i TV 2 Øst på Sjælland. Henrik Dahl, DOF Storstrøm, medvirker i indslaget, og DOF's biolog, Knud Flensted, opfordrer i den tilhørende web-artikel til, at man graver luftledningerne ned.

11. februar

Mindre forurening halverer antallet af edderfugle

Berlingske Nyhedsbureau skriver en artikel ud fra DOF's nyhed, og den bringes på blandt andre bt.dkberlingskes hjemmeside samt JydskeVestkysten.

10. februar

Døde svaner i København

TV 2 Lorry laver et indslag om, at der hvert år dør mellem 10 og 20 svaner ved søerne i indre by, fordi de flyver ind i luftledninger. DOF's biolog Knud Flensted medvirker.

10. februar

Havørn på morgenkvisten i DR

Foranlediget af dagens opslag den 10. februar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der handler om havørnen, fortalte Hans Otto Bisgaard på P4 Morgen om arten, især om DOF’s havørnekamera, som han meget håbede ville være aktivt igen i år.

9. februar

Miljøministeren og DOF: Venstre har ingen naturpolitik

"Jeg synes, at den borgerlige fløj i den grad svigter naturen, og det er desværre et tegn på, hvad der er i vente, hvis magten skifter," siger formand DOF's formand Egon Østergaard blandt andet. Artiklen kan læses her (kræver log-in). Artiklen handler om, at Venstre har afvist at støtte Naturplan Danmark, og det får kritik af miljøministeren og DOF. DOF's kritik er en opfølger på dette debatindlæg, som JP har bragt tidligere.

9. februar

Plads til 1000 røde drager i Danmark

DOF's artikel i Fugle & Natur om rød glente omtales i Kristeligt Dagblad med biolog Iben Hove Sørensen som kilde. Andre medier som for eksempel Frederiksborg Amtsavis har også historien.

6. februar

Ny rapport: Danske rovdyr er fyldt med dødelig rottegift

DOF's biolog, Knud Flensted, citeres i artiklen i Metroxpress: - Det er virkelig triste nyheder det her, men desværre helt, som vi forventede. Det understreger vigtigheden i at stoppe brugen af gift uden for bygninger, siger biolog Knud Flensted og fortæller, at der flere gange er fundet døde rovfugle og ugler, hvor der ikke har været andre forklaringer end et meget højt indhold af muse- og rottegift.

2. februar

Ørnetælling gav 342 havørne

Kim Skelmose, projektleder af DOF's Projekt Ørn, fortæller i TV Avisen om resultatet af DOF's store ørne-vintertælling. Se her ved 24.29 

1. februar

Magasinet Samvirke skriver om fuglekiggere, der ser på den sjældne dværgværling i København. Desuden er der tips til at komme i gang med at se på fugle. Læs her side 28.

28. januar

Isfuglen kåret som Danmarks flotteste fugl

DOF’s afstemning på Facebook førte til et indslag i TV Lorry (fra 6.30 inde i programmet). DOF's kommunikationschef, Tine Stampe, fortæller om isfugl, afstemningen og DOF's brug af Facebook.

26. januar

TV Øst: Grågæs dropper turen sydpå

Den milde vinter får trækfugle til at blive her i landet hele året, fortæller TV Øst på Sjælland i et indslag med Hans Lind, som er leder af DOF's Gedser Fuglestation.
- Jeg har noteret, at der er cirka 200 grågæs. Det er pænt mange, siger han blandt andet.
Indslaget fortæller om DOF's årlige fugletællinger og er en udløber af denne nyhed på dof.dk

25. januar

Isfuglen kåret som Danmarks flotteste fugl

DOF’s afstemning på Facebook blev en stor succes, både på vores Facebook-side og målt på, hvor mange danskere, der har hørt, set og læst om den og fuglene. Via denne Ritzau-artikel fik læserne af flere medier mulighed for at læse om fuglene. Derudover har Politiken samt Berlingske historien i deres trykte udgaver, Berlingske også på web
DR bringer ligeledes historien her.

25. januar

Ørne tælles i Danmark

Hvordan tæller man ørne i Danmark? Det spørgsmål kunne DR P4’s lyttere få svar på til formiddagskaffen, da Erik Ehmsen fra Projekt Ørn var igennem på en telefon i P4 Weekend. Lyt her efter ca 02.41.00
TV Avisen fortæller via en af DOF's aktive ørnetællere om weekendens ørnetælling. Se her ca. 10.51

25. januar 

Hvad vil oppositionen med naturen i Danmark?

Sådan lyder spørgsmålet fra DOF i et debatindlæg, som Jyllands-Posten bringer, efter førstebehandlingen af regeringens lovforslag om Naturplan Danmark. Forfatteren er fejlagtigt blevet DOF's journalist, men skulle have været DOF's formand, Egon Østergaard. Læs det her 

19. januar

Skævnæbbet ny fugl har en skør lyd

Natursyn på DR P1 er taget med Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden, ud for at finde en af de nye ynglende arter, som DOF-projektet, ATLAS III, har registreret i første sæson. Lyt til programmet her
Programmet er kommet i stand efter denne nyhed på dof.dk Danmark har fået otte nye ynglefuglearter  

19. januar

Jagende mosehornugle på morgenkvisten

Hans Otto Bisgaard læste op fra DOF’s hjemmeside Danmarks Fugle i P4 Morgen om mosehornuglen. Det var foranlediget af dagens opslag i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at mosehornuglen, der jager om dagen, kan ses om vinteren i Danmark. Han hæftede sig især ved, at DOF skriver, at arten har gule, stikkende øjne.

13. januar

Fugle på DR P3

DOF Ungdoms Vicky Knudsen er i studiet på P3, hvor hun gør ordet twitcher til sejt ord på linie med twerke, taler om tælling af rød glente og svarer på lytternes spørgsmål. Lyt her , efter en time og ca. tyve minutter. 

12. januar

Vi skal glæde os over ulven i Danmark

En video af en vild ulv i Danmark får DOF's formand, Egon Østergaard, i TV Midt/Vest i sin egenskab af medlem af Vildtforvaltningsrådet. Se indslaget her

10. januar

Rød glente tælles i Danmark

TV Øst skriver en webnyhed og laver et indslag med DOF's artskoordinator for rød glente på Sjælland og Bornholm, Clausjannic, og andre af DOF's aktive, der er ude at tælle overvintrende rød glente. Indslaget er inspireret af denne nyhed på dof.dk: Danmark finkæmmes for glenter nær rovfuglens sovegemakker

 

 

2014

20. november

Danmark har fået otte nye ynglefuglearter, ATLAS III

DR kørte massivt på vores nyhed om, at vores mange aktive i ATLAS III allerede i første sæson har registreret 8 nye ynglende fuglearter, siden sidste ATLAS, der sluttede i 1996. Vores biolog, Iben, var i P1 Eftermiddag og leverede et fremragende indslag (ved tiden 01.12.58) med to veloplagte værter. Historien var på dr.dk, i Radioavisen og endda i børnenes tv-nyheder på DR Ultra samt på deres hjemmeside 
Derudover skrev mange medier, trykte aviser og webmedier, historien, f.eks.www.jp.dk

18. november

Fuglefodring på TV 2 Fri

TV Fri bragte et langt indslag i programmet Frihuset med Knud Flensted fra DOF, der forklarer om, hvorfor og hvad man skal være opmærksom på, når man fodrer fugle.      

13. og 15 november

Landmænd hjælper truet rovfugl

Jydske Vestkysten bragte en enslydende artikel om hedehøgene den 13. november. Iben Hove Sørensen er citeret i artiklen som ansvarlig for ”Projekt Hedehøg”. Artiklen kan læses her.

DR Syd bragte den 15. november denne artikel, der handler om Hedehøgens gode ynglesæson i år, samt landmændenes opmærksomhed, der opdagede mindst syv af året ynglepar på rede i markerene. Iben Hove Sørensen fra DOF er citeret i artiklen, som kan læses her.

Den 15. november var Iben Hove Sørensen i DR’s radioavis, hvor hun fortalte om hedehøgenes gode ynglesæson.   

November 2014

Forhold med ring på

Forsvaret har netop udgivet dette års nummer af Forsvaret og Naturen, hvori der er bragt en artikel om DOF’s overvågningsprojekt af de danske vandehalse på Borris Hede (Borris Skydeterræn). DOF’s formand Egon Østergaard er citeret i artiklen. Hele dette års nummer af Forvaret og Naturen kan læses her.

November 2014

Kontakt med kongen af jagtmarken

Bladet Skoven bringer i denne måneds udgave en artikel om, hvordan kongeørnen er blevet lettere at se på tæt hold, fordi den er blevet mere tillidsfuld. Knud Flensted fra DOF er citeret i artiklen.  

7. november

Rottegift i landskabet truer ørne og ugler

TV Øst bragte den 7. november et indslag om rottejagten på Lolland. Ole Friis Larsen udtalte sig i indslaget om hvorfor rottegiften i naturen truer bl.a. ørne og ugler. Indslaget kan ses her.   

Folketidende.dk bragte lige ledes den 7. november en artikel om rottejagten, og de trusler den bringer med sig på Lolland. Ole Friis Larsen er citeret i artiklen, som kan læses her.  

7. november

Natugler i haven

I Weekendavisens haverubrik fortalte Peter Friis Møller den 7. november om natuglen; bl.a. at man kan købe uglekasser i Naturbutikken.

3. og 4. november

Naturplan Danmark

Den 3. november fortalte Miljøministeren Kirsten Brosbøl på DR P4’s Natursyn om Naturplan Danmarks langsigtede 6 årige plan. Radioprogrammet kan høres her.

Den 4. november bragte Altinget DOF’s formands, Egon Østergaard, et debatindlæg om Naturplan Danmark.   

1. november

På fugletur som nybegynder

Kan man som absolut nybegynder få noget ud af at deltaget i en fuglekiggertur, spørger Ugebladets journalist, som skriver om en fugletur med Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen. Læs artiklen her

23. oktober

Danmark har fået en helt ny fugleart

En undselig fugl med karamelfarvet bryst og det beskedne navn gråstribet drossel er for første gang fundet i Danmark og registreret som fugleart nr. 470, skriver DR P4 Sjælland.

22. oktober

1 million fugle dør hvert år ved at flyve inde i ruder

DOF efterlyser handling fra arkitekter og bygherrer for at forebygge rudedøden, som hvert år koster omkring 1 million fugle livet. Knud Flensted er kilde i DR Radioavisen, DR P4 Trekanten samt i diverse webmedier som tv2.dk.
- Det er tiltaget i de senere årtier i kraft af, at vi får flere haver, hvor der findes glasruder, og fordi man bygger kontorbygninger som nærmest er en slags glaspaladser. Og så laver man også støjskærmere ved vejene af glas, siger Knud Flensted blandt andet.
- Man kan bruge særligt UV-reflekterende glas, når man bygger. Det er det, vi håber, at man vil gøre fremadrettet. Det er ikke noget, vi som mennesker kan se, men for fuglene vil det gøre en stor forskel.

14. oktober

Fuglekonger dør på stribe i København

Flere borgere kontakter DOF via telefon og på Facebook fortæller mange, at de finder døde og halvdøde fuglekonger på jorden foran bygninger eller på deres altan.Det bliver til en historie, hvor Knud Flensted citeres:
- Amager ligger på en vigtig del af trækruten fra nord mod syd. Fuglene er i afkræftet tilstand nødlandet her, og mange af fuglene er i desorienteret tilstand fløjet ind i enten ruder eller bygninger, siger biolog Knud Flensted via Ritzau på diverse netmedier som dr.dkeb.dk og politiken.dk 
Han kommer desuden i DR P4 København i nyheder og i selve sendefladen om eftermiddagen og TV 2 Lorry laver indslag

12. oktober

Fuglefængere er stadig på fri fod 

Det er endnu ikke lykkedes at pågribe gerningsmænd bag ulovligt fangst af vilde fugle til burhold.
- Vi vil gerne gøre opmærksom på problemet, for nogle kunne jo fange fugle i den tro, at det er tilladt, men det er det altså ikke. Det er brandulovligt, siger Knud Flensted til Vejle Amts Dagblad.
Læs her

11. oktober 

Tusindvis af ynglende duer skydes uden for jagttiden - på dr.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at der skydes alt for mange duer, der har unger.
- Der er jo noget galt med systemet, når der skydes så mange duer i yngletiden. Det ligner jo maskeret jagt, siger DOF’s formand Egon Østergaard.
Læs hele historien på dr.dk

8. oktober

Grøn jubel: Nu leverer regeringen - på altinget.dk

- Det var nødvendigt, at vi råbte 'vagt i gevær' for et år siden. Vi har været utålmodige, men nu kan vi se, at regeringen begynder at levere konkret lovgivning. Det er i 11. time, men de når det måske, siger Egon Østergaard til altinget.dk, der fortæller, at de grønne organisationer glæder sig over Regeringens fokus på natur.
Find artikel her (kræver log-in)

8. oktober

Ulovlig fangst af danske fugle

- Vi har kendskab til fænomenet fra et par hændelser på Amager de senere år. Desværre er det ikke lykkedes at pågribe de illegale fuglefængere. Det er vores erfaring, at det primært er stillitser, grønirisker og dompapper, der er i høj kurs blandt fuglefængere som Nordens kulørte svar på kanariefuglen. Men det er brandulovligt at fange vilde fugle i EU til burhold. Når vi oplever problematikken, må vi sige, at der er tale om et stort tilbageskridt til tidligere tider og en tankegang, hvor man ikke tog hensyn til vilde fugle og natur, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening. 
Historien om, at personer har fanget stillits for at sælge dem som burfugle, er bragt af flere medier, blandt andre TV SYD, som du kan se her samt DR P4 og Vejle Amts Folkeblad.