Ellen Hansen

Frivillig

+45 3328 3813
ellen.hansen@dof.dk

Siden 2006 har jeg arbejdet som frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat 2 dage om ugen. Mine arbejdsopgaver er indtastninger af frivillige bidrag og gavebrevs-bidrag til FVF i medlemsdatabasen, vedligeholdelse af diverse databaser samt øvrige forefaldende administrative opgaver. Efter indførelsen af nye fradragsregler for frivillige bidrag til velgørende foreninger har jeg arbejdet med disse regler og fungerer som rådgiver for såvel Fugleværnsfonden som DOF. Ligeledes er reglerne om ejendomsbeskatning af FVF’s reservater et emne jeg arbejder med.

Ved udgangen af 2005 blev jeg pensioneret efter mere end 40 år i statens tjeneste. De sidste 21 år var jeg ansat i Rektorkollegiet bl.a. som sekretariatsleder.

Min fugleinteresse går tilbage til 1975, hvor jeg blev medlem af DOF og begyndte at deltager i ture og rejser. En af mine særlige fugleoplevelser var registrering af en rosenstær under en ferie på Samsø i 1984. Observationen blev godkendt af sjældenhedsudvalget.