Allan G. Nielsen

Naturvejleder

+45 3328 3816
allan.nielsen@dof.dk

Jeg afholder fugleture på Fugleværnsfondens reservater, både offentlige ture for DOFs medlemmer, og for de skoleklasser som har "adopteret" et af vores reservater. Jeg er desuden ansvarlig for den indirekte formidling på fondens arealer i form af foldere, plancher m.m. Fotograferer også en del - primært fugle og insekter.

Spætter er nok den fuglegruppe som har min største interesse - og det er vel nok de utallige timer i selskab med "mit" sortspættepar ved ødegården i Sverige, som hører blandt mine bedste fugleoplevelser. Og så er jeg konstant rastløs i træksæsonen, når fugletrækket går sydover - hvad går man mon nu glip af nede ved Hyllekrog?