Varsel om generalforsamlinger i DOF's lokalafdelinger i en tid med corona

20. januar 2021

I skrivende stund er det usikkert, hvornår det atter bliver muligt at forsamles til fysiske møder.

Derfor er DOF's lokalafdelinger udfordret med hensyn til afvikling af ordinære generalforsamlinger, som ifølge vedtægterne skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Der er tale om force majeure, er lokalafdelingernes bestyrelser derfor bemyndiget til at beslutte, om de vil afvikle generalforsamling via e-mail, via digitalt møde eller om de vil vente med at afvikle generalforsamling til corona-reglerne atter gør det muligt af mødes fysisk. Sidstnævnte vil forventeligt medføre at generalforsamlingen bliver forsinket og lokalafdelingen skal i så fald indsende sit regnskab for 2020 til DOF hurtigst muligt og efterfølgende indsende det generalforsamlingsgodkendte regnskab.

Sigrid Andersen, direktør