Nyhedsoversigt

         


Så er den her - DOFbasen som app til din Iphone

torsdag 16. maj 2019
Det er maj måned, og der venter en forlænget weekend lige rundt om hjørnet, så du skal da helt sikkert i felten. Med dig kan du nu tage den længeventede DOFbase-app.

Fuglefolket er på den grønne gren i Skagen

fredag 10. maj 2019
Med vejret som den store flyveleder holder ornitologerne på Skagen Fuglestation øje med trækket og fanger fugle i videnskabens tjeneste. De er hver dag i felten på Nordeuropas bedste fugletræksted om foråret. På denne årstid er titusinder af fugle i transit over Skagen-halvøen med afgang fra klitterne og krattene nær Grenen

Festival for fugle og folk på toppen af Danmark

fredag 10. maj 2019
Med Det Grå Fyr og Skagen Fuglestation som base er Skagen Fuglefestival åbnet, og den har luft under vingerne til og med søndag. Dagsordenen står på forårstræk og fællesskab for folk med hang til vilde fugle. Og hvem ved: Måske dukker der en ulv eller en flok spækhuggere op

Fugle taber terræn efter regeringens angreb på beskyttet natur

torsdag 11. april 2019
Et 200 hektar stort solcelleanlæg på Sydsjælland kan blive bygget i et område, der for et år siden var beskyttet af hensyn til internationalt betydende forekomster af fugle. Da regeringen i 2018 fjernede beskyttelsen på ti procent af Danmarks Natura 2000-områder, fik industri, landbrug og skovbrug forkørselsret i flere fuglerige områder

Danmarks ørne trak et tusindtalligt publikum

onsdag 3. april 2019
Rundt regnet 4.500 danskere var af huse for at få øje på havørne og kongeørne, da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) bød velkommen til Ørnens Dag under åben, blå himmel. Dagen bød på i alt 48 ørne ved 22 ud af de 23 lokaliteter, hvor DOF formidlede viden om ørne

Unge havørne flyver til fællesspisning med stenbidere på menuen

onsdag 13. marts 2019
De seneste uger er der observeret tocifrede antal af havørne på østkysten af Himmerland. Her stimler særligt unge ørne sammen for at æde levninger efter garnfiskeri af stenbider i Kattegat. Når fiskerne har taget rognen ud af fiskene, bliver levningerne ofte smidt over bord og driver ind på holme, revler og kyster som mulig ørnemad. Den unge havørn Svend, der har en GPS-sender på ryggen, er også til ædegilde ved de nordjyske østkyster

Populær havørn skudt med haglgevær

onsdag 6. marts 2019
En undersøgelse har afsløret hagl i kroppen på hunnen fra DOF BirdLife Danmarks havørne-tv på Sydlolland. Hun blev fundet død et par kilometer fra den populære rede, få dage efter at hun blev set i fuld gang med at forberede sig på at yngle sammen med sin faste mage

ØrneTV er i luften med en ny ørn

fredag 22. februar 2019
Dansk Ornitologisk Forening har netop åbnet for en ny sæson med live-tv fra en havørnerede i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Det bliver med en ny hun, efter at den kendte hun med skævt ben for få dage siden blev fundet død.

Danmarks mest frugtbare kongeørn er død

søndag 3. februar 2019
I perioden 2006-2018 var fuglen den maskuline part i kongeørneparret i Hals Nørreskov nord for Limfjorden. Ørneparret fik 15 unger på vingerne i løbet af 13 år. Nu er kongeørnehannen død udmagret af en svampeinfektion. Her på trappen til en ny ynglesæson er der to enker og en tredje enlig hanørn i den danske bestand af kongeørne, der er sårbar og skrøbelig, når de erfarne falder fra

310 ørne blev talt trods tæt tåge over ørnelandet

torsdag 31. januar 2019
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte i weekenden for 14. år i træk sin nationale midvintertælling af naturens største flyvende jægere, havørnen og kongeørnen. Facit blev 303 havørne og 7 kongeørne. Der var formentligt langt flere derude, de kunne bare ikke ses i tågen

1  |  2  |  3  |  ...  |  35     NÆSTE