Next stop Skagen: Sjælden høgeørn fra Sydeuropa sender GPS-signaler fra Nordjylland

mandag 20. april 2020
En af Europas mest sjældne rovfugle, høgeørnen, ventes mandag ved middagstid at vise sig i luftrummet over Skagen. Fuglen bærer en GPS-sender, som den fik på i Sydfrankrig. Derfor kender ornitologerne ørnens præcise position. Den strejfende ørn har overnattet to gange på Mors og senest syd for Frederikshavn
Af Jan Skriver

Hogeorn 2sorenrostockHøgeørnen, der primært yngler i Sydfrankrig og Spanien, er kun set seks gange i Danmark. Foto: Søren Rostock

Det hører til sjældenhederne, at ornitologer ligefrem står klar til at tage imod sjældne trækfugle på strejftog til Danmark.

Men sådan forholder det sig mandag 20. april, hvor en høgeørn ventes at vise sig over Skagen, når varmen kommer op ad dagen med opadstigende luftstrømme, som bredvingede rovfugle kan udnytte på deres træk.

Sagen er den, at høgeørnen, der kan få et vingefang på over halvanden meter, er udstyret med en GPS-sender, som den fik på, da den som redeunge blev ringmærket i Camargue i Sydfrankrig.

Sjælden ørn brugte weekenden på mors

Høgeørnen, der er en sjælden ynglefugl i Frankrig, er med i et projekt, der skal kortlægge rovfuglens færden som led i en bedre beskyttelse af arten.

Og GPS-signalerne viser, at ørnen natten mellem søndag og i dag mandag har overnattet mellem Jyske Ås og Frederikshavn, efter at den fredag og lørdag gik til ro i skovområdet Højriis på Mors i Limfjorden.

Da den lettede herfra og trak mod nord, blev den observeret af et større antal ornitologer, som vidste, at den var i nabolaget.

- Der er al mulig grund til at tro, at høgeørnen vil lette fra sit nattesæde sydvest for Frederikshavn og benytte sig af termikken og svæve til Skagen, hvor sandsynligheden taler for, at den vil vende om, når den kommer til Grenen og ser havet, siger Simon S. Christiansen, der er leder af Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Skyfri himmel kan give udfordringer

- Erfaringer med høgeørne fortæller, at den næppe vil flyve ud over Kattegat eller Skagerrak, men vende om og trække sydpå igen. Ornitologer er allerede på plads på Flagbakken og Storklit syd for Skagen by, hvor der vil være realistiske chancer for at opdage høgeørnen. Jokeren i spillet om at få øje på rovfuglen er den klare, blå himmel, som vi har netop nu. I den slags vejr sker det, at rovfugle trækker så højt, at de er meget vanskelige at spotte”, siger Simon S. Christiansen.

Den aktuelle høgeørn er det kun sjette fund af arten i Danmark. Fire gange har Skagen om foråret haft besøg af et eksemplar af denne sjældne ørn, som har sine nærmeste ynglepladser i Sydfrankrig og Spanien.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation.
Tlf. 40 21 73 14.