Vindmøller er farlige for store rovfugle

torsdag 6. juni 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fuglerige områder bør friholdes for et farligt naboskab af snurrende vindmøller. Planlæggerne skal blive bedre til at tænke fuglene ind i sammenhængen, når vindmølleparker placeres, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver

 Havorn draebt af vindmollevinger ved Vejlerne i april 2016

I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ærgrer man sig over tabet af den unge GPS-havørn på Falster. Dødsfaldet er med til at sætte fokus på betydningen af hensigtsmæssige placeringer af fremtidens vindmøller.

”I DOF går vi ind for vindkraft som en fornuftig vedvarende energikilde, men vi er modstandere af uhensigtsmæssige placeringer af store vindmøller i områder, hvor man ved, at der foregår et massivt fugletræk, eller som tiltrækker større ansamlinger af rastende fugle”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

68 møller gav 49 døde ørne

I Norge er det dokumenteret, at store vindmøller er livsfarlige for havørne. I løbet af syv år fra 2005 krævede 68 vindmøller i Smöla Vindpark på vestkysten af det mellemste Norge 49 døde havørne, der kolliderede med de snurrende møllevinger.

Havørnenes manglende frygt for vindmøller betyder, at der før eller siden vil ske kollisioner i de områder, hvor ørne og møller deler luftrummet.
Et studie fra Tyskland viser, at der i perioden 2002-2017 blev dræbt 137 havørne ved sammenstød med vindmøller i den nordøstlige del af Tyskland, der huser en meget stor bestand af havørne.

Konklusionen i den tyske analyse lød ikke overraskende: jo tættere vindmøller placeres på gode havørnehabitater, desto større risiko er der for kollisioner mellem ørne og møllevinger.

Havorn klovet af vindmollevinge i Skagen i maj 2013 foto Knud Pedersen

Livsfarlig leg i luften

Lederen af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, Kim Skelmose, påpeger, at der altid vil være en risiko for sammenstød mellem ørne og vindmøller, fordi rovfuglene undervurderer farten på de snurrende møllevinger. Der er derfor al mulig grund til at placere mølleparker i god afstand til de vigtigste fugleområder, mener han.

”Det er flere gange set, at ørne leger i luften tæt på vindmøller, men de har tilsyneladende svært ved at vurdere, at en møllevinge nær spidsen har en fart på omkring 200 kilometer i timen. Fra Sydeuropa er det også set, at gribbe kan lege i luftrummet nær vindmøller og overvurderer sig selv, hvorefter de bliver ramt” siger Kim Skelmose.

I takt med den voksende danske bestand af havørne vil risikoen for uheldige dødsfald naturligt nok stige. Der er kommet rundt regnet 1.000 havørne på vingerne i Danmark siden 1996, da arten genindvandrede som dansk ynglefugl.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for DOF.
31 16 20 30.

Kim Skelmose
leder af DOF’s Projekt Ørn.
27 73 40 70.