Udskriv

Tale ved udnævnelsen af Benny Gensbøl til æresmedlem af DOF den 17. april 2004

Kære Benny

For otte år siden bad HB dig om at være formand for det nystiftede hædersudvalg. Det var et indlysende valg,  for du står om nogen for det positive og opmuntrende i samværet og fællesskabet i DOF.

Som alt andet du påtager dig, har du passet den opgave til punkt og prikke, og du har selv været forfatter til rigtig mange af hyldesttalerne.

Gennem årene er 31 DOF´ere blevet meget glade og stolte, når du ringede til dem og fortalte, at de var udvalgt til at modtage DOF´s hæderspris.

Men DOF har i sine love også en anden hædersbevisning. Udnævnelse til æresmedlem. Den bruges kun ved den helt ekstraordinære og ypperlige indsats for foreningen og for dansk ornitologi. I de seneste 32 år er den kun uddelt to gange. Lige nu har DOF ingen æresmedlemmer, men det ændrer vi på.

For i aften skal du selv hædres – med foreningens højeste udmærkelse – udnævnelse til æresmedlem.

Vi hædrer den kyndige ornitolog, den fremragende fuglebogsforfatter og  naturformidler og den uvurderlige næstformand.

Ornitologen på rejse

Fuglebogsforfatteren, fotografen og formidleren.

Som forfatter og formidler har du gjort en uvurderlig indsats for at bringe glæden ved naturen og fuglene ud til danskerne - og du er nået ud til en lang række europæiske lande.

En har engang sagt, at dit motto synes at være: "Jeg formidler, altså er jeg". Det bør bemærkes, at du aldrig har sat dig selv i første række. Du er nærmest beskeden, når det gælder egne bedrifter.

Du lever efter reglen ”Gør ikke stor væsen af egne store bedrifter, men gå straks videre til  den næste”.

Du er en af de gennem tiderne allerstørste formidlere af dansk natur. Den position har du bygget op gennem mere end 30 år. Din indsats har varig værdi.

Din karriere i DOF

Du har været medlem af DOF siden 1955 – altså i næsten 50 år.

Det kan man se i medlemsfortegnelsen fra 1966, der blev trykt i anledning af foreningens 60 års jubilæum.

Her kan man også læse, at du da var formand for Feltornitologisk Udvalg for Bornholm. Og det var jo nærmet hele det udvalg, der stod bag Bornholms Fugle – med dig som drivkraft.

Også derfor og samlet set er du en særdeles værdig modtager af DOF´s højeste udmærkelse.

Bevis og en havørn – skabt af kunstneren Hanne Qurinus

Christian Hjorth