Udskriv

Webbanner v4

EU-Kommissionen har lanceret sit udspil til en ny EU-skovlov som skal forbyde import af varer til det europæiske marked, som ødelægger tropisk skov. Men vi får ikke stoppet skovbrandene og ødelæggelsen af natur, medmindre de kommende politiske forhandlinger om EU-Kommissionens udspil trækker det i en langt mere ambitiøs retning.

Kommissionens udspil indeholder mange gode initiativer og vil være med til at sikre, at europæiske virksomheder tager et større ansvar for deres forsyningskæder og bliver stillet til ansvar for den potentielle afskovning deres import eller eksport medfører.

Desværre er der stadig en række smuthuller i aftalen, som bør lukkes, hvis EU vitterligt vil leve op til de løfter, de har givet igen og igen om at stoppe afskovning globalt.

Danmarks miljøminister, Lea Wermelin, har lige nu en enestående chance for sammen med sine kollegaer i EU at vedtage en stærk skovlov, så vi i fremtiden trygt kan købe ind uden at frygte at få skovrydning med hjem i indkøbskurven!

Vi opfordrer miljøminister, Lea Wermelin, til at arbejde for:


FRA 1990-2016 ER DER FÆLDET 1,3 MIO. KM2 SKOV

Hvert andet minut ryddes der skov svarende til et område på størrelse med en fodboldbane og sammen med træerne forsvinder også truede dyre- og plantearter samt håbet om at nå Parisaftalens målsætning.​

Verdens tropiske skove er hjemsted for millioner af planter, dyr og mennesker. De har stor betydning for både det lokale og globale klima og beskytter os mod sygdomme og vira.

Alligevel ryddes de tropiske skove med alarmerende hast for at skabe plads til landbrug, som producerer fødevarer og dyrefoder til de europæiske markeder. Fra 1990 til 2016 er der fældet 1,3 millioner kvadratkilometer skov.

​Forskere mener, at regnskoven i Amazonas er ved at nå et ’tipping point’, som vil ændre dens evne til at regenerere sig som skov. Den vil i stedet langsomt blive omdannet til tør savanne. Det sker når 20-25% er fældet eller brændt. Vi er i dag på 17%.

Afskovning ændrer det lokale klima og forstærker risikoen for naturkatastrofer. Den får de lokale temperaturer til at stige og nedbørsmængden til at falde, fordi fordampning fra skoven er med til at skabe nedbør. Der bliver mere udtalt vandmangel i mange områder, og i andre kommer der modsat større oversvømmelser. De stigende regnmængder i disse områder fører til jordskred og dermed udvaskning af næringsstoffer.

Den europæiske import af blandt andet oksekød, palmeolie og soja bidrager til presset på de tropiske skove! EU-landene er blandt verdens største importører af skovrydning fra troperne og er tilsammen ansvarlige for 16 procent af al skovrydning forbundet med international handel af varer som oksekød, soja, palmeolie, gummi, kakao og kaffe. Mens EU’s egne skove også lider og biodiversiteten er truet.

​Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons soja, og en stor del kommer fra netop områder, hvor skovene er blevet ryddet til landbrug. Godt halvdelen af den importerede soja bruges til svinefoder.

 

BAG OM KAMPAGNEN

I dag har vi ingen EU-lovgivning, som regulerer import af skov-ødelæggende produkter til Europa. EU-kommissionen igangsatte derfor i 2020 en proces frem mod en EU-Skovlov, der skal forhindre den massive fældning af tropisk skov og den 17. november 2021 kom Kommissionen endelig med et udspil.

Offentliggørelsen af lovforslaget kom efter et massivt pres fra Europa-Parlamentet, miljøgrupper og over 1 million borgere fra hele Europa, der sendte et klart signal til Europa-Kommissionen, om at de ønsker en stærk skovlov, da de deltog i Kommissionens høring om loven som en del af #Together4Forests-kampagnen i efteråret 2020.

Også I Danmark har opbakningen været stor. I 2021 kunne vi således overrække 18.000 danske underskrifter til Fødevareminister Rasmus Prehn (S), med en opfordring til den danske regering om at lægge pres EU for at gøre skovloven så ambitiøs som overhovedet muligt.