FB Cover 4

Mellem den 23.-26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet i alle EU’s 27 medlemsstater. Danskerne skal til stemmeurnerne den 26. maj for at vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

For niende gang skal den stemmeberettigede del af unionens 508 millioner borgere til stemmeurnerne for at sætte deres kryds ved én af de mange kandidater, som kæmper om en plads i EU-parlamentet.

EU og naturen – hvad mener kandidaterne?

VIGTIGSTE VALG I 40 ÅR

Talsmand for parlamentet Jaume Duch Guillot har blandt andet udtalt: ”At valget er det vigtigste i 40 år”. Han peger selv på store geopolitiske emner som brexit, falske nyheder, Rusland og Tyrkiet.

For DOF BirdLife er tilbagegangen i biodiversitet - som af forskere betegnes ‘den sjette masseuddøen‘ - en af de mest presserende udfordringer EU's medlemslande står overfor.

Heldigvis eksisterer der konkrete løsninger, som kan sikre vores fælles natur til fremtidige generationer, men det kræver strukturelle og systemiske løsninger.

Det kan EU tilbyde i form fælles retningslinjer for naturbeskyttelse og etablering af store sammenhængende naturområder – og det er der brug for. Særligt fuglene nyder gavn af Europas beskyttede natur, når de hvert år trækker mellem yngleområder og vinterkvarterer.

Politiske grupper i Europa parlamentet

LANDBRUGET DEN HELT STOR SYNDER

BirdLife’s europæiske partnere har sammen formuleret et manifest med anbefalinger og værktøjer til de kommende parlamentsmedlemmer. En af de helt centrale anbefalinger er fuld finansiering og implementering af EU’s naturdirektiver, som udstikker retningslinjer for standarder for naturbeskyttelses i hele EU.

I forhold til landbruget anbefaler DOF BirdLife at:

  • Der afsættes midler til finansiering af omstilling til miljø-, klima- og naturvenligt landbrug og foranstaltninger, som kan understøtte bevarelsen af arter og natur.
  • Alle landbrugsbedrifter, som modtager EU-støtte, skal udlægge mindst 10% af landbrugsarealet til natur.
  • Landbrugspolitikken skal indeholde ambitiøse biodiversitetsmål, som bidrager til implementeringen af EU’s naturdirektiver.

BirdLife EP Election manifesto

EU map

SKÆBNEVALG FOR NATUR, KLIMA OG MILJØ

EU’s medlemslande er splittede mere end nogensinde før. Især migrantkrisen har skabt meget markante skillelinjer mellem europæiske politikere. Og ser man på de europæiske vælgere, så vokser skaren af borgere, som forventer handling. Skæver vi til de sidste målinger, vinder de yderliggående partier vinder frem, mens de traditionelle partier skrumper, og de grønne politiske grupperinger står til en tilbagegang ved parlamentsvalget ifølge EU’s egne prognoser.

Hvorvidt Europa skal opleve en grøn fremtid, kan kun sikres ved et kryds i stemmeboksen. Der venter således et skæbnevalg for naturen, klimaet og mijøet den 26. maj.

Godt valg!