Artskoordinator for Havørn i Projekt fokuseret fugleforvaltning.

Født i det sønderjyske, bosiddende på Sydfyn med udsigt til den fjerde havørne-rede, der blev bygget i Danmark. 3 børn, 2 børnebørn, alle bosat i Odense. Læreruddannet og nu naturskoleleder på Svendborg Natur- og Miljøskole. 

Involveret i arbejdet omkring d-base3, der senere blev til DOF-basen. Aktiv i opstart af Fugelværnsfondens reservat i Bøjden Nor. Tidligere lokalitets-caretaker for Arreskov Sø og Brændegård Sø. Jeg var først artscaretaker for hedehøg, men da en lokal i Sønderjylland gerne ville overtage den art, fik jeg mulighed for at blive artskoordinator for havørnen.

Ud over fugleinteressen har jeg nørdet inden for insekter, først med dagsommerfugle, så bredtæger og nu båndfluer! Endvidere er vi nogle stykker her i lokalområdet, der forsøger at kortlægge alle arkæologisk interessante områder omkring Arreskov Sø.

Arbejdet omkring havørnen er organiseret således, at Lennart Pedersen og jeg styrer projektet, til hver rede er der så knyttet en redekoordinator, der enten alene eller sammen med hjælpere tager sig af det daglige arbejde. Dette arbejde indebærer kontakt til lodsejer, kommune, naboer m.m. Gennem møder har jeg et netværk rundt i Europa omkring havørnene. Den tætteste kontakt har jeg med folkene i Slesvig- Holsten.

Jeg har skrevet artikler om blandt andet havørnen i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT). Endvidere har jeg sammen med fotograferne Helge Sørensen og Mogens Hansen skrevet bogen ”Havørnens Danmark”.

Publikationer:
Ehmsen, E., Pedersen, L., Meltofte, H., Tscherning, C. & Nyegaard, T. 2011: The occurrence and reestablishment of White-tailed Eagle and Golden Eagle as breeding birds in Denmark. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, 105, s. 139-150. Læs artiklen her

Ehmsen, E. 2009: Mindre meddelelser. Successful breeding by a three-year old female White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, 103, s. 93-94. Læs meddelelsen her

Ehmsen, E., Hansen, M. & Sørensen, H. 2009: Havørnens Danmark. Gyldendal.