DOF har fået støtte fra Klima og Miljøpuljen til et projekt, der har til formål at gøre BirdLife partnere i Asien og Afrika bedre til at arbejde for, at hensynet til biologisk mangfoldighed bliver integreret i forskellige sektorer i deres lande, f.eks. landbrug, skov eller fiskeri. Projektet udføres i samarbejde med BirdLife's globale sekretariat i Cambridge, de regionale sekretariater i Asien og Afrika og tre partnere, Bird Conservation Nepal, Nature Kenya og NatureUganda. De vigtigste aktiviteter er træningsworkshops for mere end 10 partnere i hhv. Singapore og Nairobi. For at støtte processen er der blevet lavet en side på BirdLife's extranet med vigtige dokumenter og andre ressourcer for projektet og dets formål. En træningsmanual og andre materialer er ved at blive udarbejdet af BirdLife, der også vil tilbyde et webinar, som alle BirdLife partnere får adgang til. 

Du kan læse ansøgningen her.

Projektet følger op på et af Biodiversitetskonventionens 2020 mål og støtter op om BirdLife's engagement heri. Projektdokumentet kan læses her. En kortere beskrivelse findes i dette Project snapshot