Nature Uganda er DOF's partner i People Partner with Nature programmet, der udføres i to IBA'er, hhv. Echuya i det sydvestlige hjørne af Uganda og Kasyoha-Kitome i den vestlige del. Det har fokus på bæredygtig deltagende skovforvaltning. Nature Uganda har dokumenteret resultaterne i en rapport  om skovforvaltning fra programområderne. Læs også om resultater i slutrapporten fra fase I. 

Udover at støtte lokalsamfund i bæredygtig skovforvaltning, deltager Nature Uganda også i det politiske arbejde for at fremme biodiversitet. Læs Ugandas biodiversitetsrapport for informationer om, hvordan naturen har det der. 

Uganda har 34 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), hvoraf 22 har en en eller anden form for beskyttelse, og 1061 fuglearter, hvoraf 2 er endemiske. Skovene og dyrelivet trues bl.a. af voldsom befolkningstilvækst, overudnyttelse af ressourcer og illegal træhugst.

Læs mere om fuglearter på BirdLife datazone

 Kontekst

Uganda dækker et område på 236,040 km2 og har en befolkning på 37.5 millioner fordelt på mere end 40 forskellige etniske grupper. Landets bruttonationalprodukt er på 1168 USD per person (2011), og selvom der er sket visse økonomiske fremskridt, er især landbefolkningen i de mere isolerede områder meget fattig. Mange af dem er afhængige af skoven for deres overlevelse og degraderingen af naturressourcer har bl.a. negativ påvirkning af deres levevilkår som følge. Ugandas skove omfatter ca. 3,600 hektar, bestående af 17% skovreservater, 18% nationalparker og vildtreservater og 64% privat og fællesejet skov. På trods af, at Uganda har udviklet en skovpolitik, der lægger vægt på bæredygtig forvaltning også af privat land, er skovene under stadigt pres og fortsætter med at degraderes. Mange lokalsamfund er afhængige af skovene, der også bidrager væsentligt til den nationale økonomi. Brændsel fra skovene er stadig den vigtigste kilde til energi for landbefolkningen.

De 2 programområder

Echuya Forest Reserve er Ugandas måske vigtigste skovområde med stor biodiversitet. Det er et internationalt vigtigt fugleområde (IBA) med omkring 152 kendte arter, hvoraf 18 er endemiske. I de sidste årtier har skoven og den oprindelige batwabefolkning (pygmæer) været under stigende pres fra bl.a. illegal indtrængen i skoven. Der bor ca. 42.000 mennesker i området, hvoraf 300 er batwafamilier, der traditionelt har levet i og af skovene. Langt størstedelen af den resterende befolkning er bønder. DOF har samarbejdet med Nature Uganda om bæredygtig forvaltning af Echuya siden 2011. Det tidligere projekt blev indfaset i programmet. Læs Nature Ugandas rapport om biodiversitet og den sociale kontekst i Echuya

Kasyoha-Kitome blev indfaset som nyt projektområde i programmets første fase. Det består af et ca. 40.000 hektar skovområde i det vestlige Uganda. Det har stor biologisk mangfoldighed. Der bor omkring 175.000 i området, mens 50.000 lever direkte ved skoven. Der har været stor tilflytning udefra, og tilflytterne udgør størstedelen af befolkningen i de skovnære landsbyer og har bidraget til et voksende befolkningspres og overudnyttelse af ressourcer.Læs Nature Ugandas rapport om biodiversitet  og den sociale kontekst i Kasyoha-Kitome

Læs mere på http://natureuganda.org