Udskriv

 Foto: Jan Ejlsted - Lokal baseret monitering af biodiversitet i Echuya skoven

I juli 2011 påbegyndte DOF med støtte fra Danida et fire årigt projekt i Uganda med det overordnede formål at fremme bæredygtig skovforvaltning i og omkring Echuya skoven i den sydvestlige del af landet. Echuya er Ugandas måske vigtigste skovområde med stor biodiversitet. Det er et internationalt vigtigt fugleområde (IBA) med omkring 152 kendte arter, hvoraf 18 er endemiske. I de sidste årtier har skoven og den oprindelige Batwa befolkning været under stigende pres fra bl.a. illegal indtrængen i skoven. Der bor ca. 42.000 mennesker i området, hvoraf 300 er familier fra den oprindelige batwabefolkning (pygmæer), der traditionelt har levet i og af skovene. Langt størstedelen af den resterende befolkning er bønder.

Se de to videoer fra Echuya nedenfor

 Ugandas regering har udviklet en ny national politik om participatorisk skovforvaltning(CFM), der har til formål at beskytte ressourcerne og økosystemet og samtidig bidrage til forbedrede levevilkår hos lokalbefolkningerne. DOF arbejder på baggrund heraf og i tæt samarbejde med den lokale BirdLife partner NatureUganda at forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen i de 9 sogne omkring Echuya og at fremme bæredygtig skovforvaltning gennem udmøntning af participatoriske skovforvaltningsaftaler. Projektet vil sikre både kvinder og mænd aktiv deltagelse i relevante beslutningsprocesser, styrkelse af civilsamfundet samt nye og forbedrede indtægtskilder. Det forventes, at processen vil føre til formulering af en ny forvaltningsplan for Echuya, og at lokalbefolkningen omkring Echuya-skoven bliver et godt eksempel for Uganda på, hvordan man opnår bæredygtige indtægtskilder gennem skovforvaltningsaftaler.

Projektets umiddelbare mål er at forbedre både lokalbefolkningens, statsskovvæsenets og NatureUganda’s kapacitet til at administrere naturressourceforvaltningsprojekter samt kommunikere og være fortalere for skovforvaltningsaftaler, indkomstskabende initiativer og national erfaringsopsamling.  Et andet og integreret mål er, at både kvinder og mænd i lokalsamfundene får bedre levevilkår og forbedret adgang til sociale serviceydelser gennem uddannelse og støtte til indkomstskabende aktiviteter samt naturressourceforvaltning. Endeligt skal projektet søge at øge den miljømæssige integritet ved at sikre naturressourcer, miljø og biodiversitet i Echuya-skoven på lang sigt.

Echuyaprojektet bliver integreret i DOFs program 'Integrating Livelihoods and Conservation - People Partner with Nature for Sustainable Living', der begyndte i starten af 2015 med bl.a. NatureUganda som partner. 


Foto: Nature Uganda - Blue Breasted Kingfisher

En ekstern konsulent gennemførte en midtvejsevaluering af projektet i september. Hans rapport kan læses her. Timme Nygaard besøgte Echuya projektet for at evaluere LKM/lokalt baseret monitering. I kan læse herom på: http://pandion.dof.dk/artikel/overraskende-uglefund-i-uganda-ny-art-landet, hvor Timme også beretter om et uglefund. 

 Læs også mere om projektet på Nature Ugandas hjemmeside.

Opdateret februar 2015