Tono


  Foto: Alex Rosendal

Tono River har et opland på 650 km2 overvejende i Burkina Faso. Floden blev stemmet op i 1975-85 med en 3,4 km lang dæmning vest for Navrongo, der danner et reservoir på op til 1860 ha. med et volumen på netto 83 mio. m3, der gennem 42 km kanaler anvendes til at overrisle et netto 2490 ha stort område (brutto 3860 ha). Langs kanalerne er der en række mindre reservoirdamme. Kanalerne er ført langs siden af floddalen, således at de fleste arealer kan overrisles uden brug af pumpe med afløb til det gamle flodleje. Reservoiret ligger 5-11 km fra grænsen til Burkina Faso og har en 100m bred dyrkningsfri zone omkring som består af woodland. Dæmningen ligger med koordinater (UTM WGS84) N 10o 52,099 W 01o 09,010.

Områderne udenfor det opdyrkede var domineret af højt (2,5m) og frodigt græs med enkelte træer omkring det gamle flodleje som bruges til afstrømning. Det omliggende land er kulturlandskab med ekstensivt dyrkede arealer og større træer indimellem (meget sekundært woodland!). Vandfuglene er koncentrerede omkring de to konstruerede vandreservoirer samt en mere naturlig mindre sø under udtørring på ydersiden af overrislingsområdet.


Damongo


Foto: Alex Rosendal

Damongo Scarp Forest Reserve (IBA GH026) + mindre opdæmmet sø langs den vestlige udkant. Selvom området kaldes et forest reserve, så er der tale om et woodland som ligger langs med hovedvejen umiddelbart øst for byen Damongo og bredder sig nordpå på et plateau, som bliver tydeligt i den østligste del med nøgne klippeskrænter.

I den sydlige del dukker der dog også åben klippe frem flere steder og laver store lysninger. Det er tydeligt at dette woodland bliver brændt af årligt, da der udover mange forkullede stubbe osv. kun er få små/unge træer i opvækst og en klar overvægt af store gamle træer. Under inspektionsbesøget i november 2008 var græsset begyndt at visne, men ellers var der forholdsvis frodigt, hvilket skyldes, at der var faldet den største mængde nedbør i området i 20 år. Desuden fandtes en lille teak-plantage et godt stykke inde i området og vi fik oplyst at der også græsses dyrehold, dyrkes forskellige afgrøder, indsamles brænde, building poles osv.