DOF gennemførte sammen med den lokale BirdLife-partner Nature Kenya (www.naturekenya.org) fra 2008-2012 et projekt med ’caretaker’-grupper i og omkring i alt 15 vigtige fuglelokaliteter (Important Bird Areas – IBAs) i Kenya. Danida støttede projektet med 2.8 millioner kroner.’Caretaker’-grupper er grupper, der er etableret i samarbejde med den nationale Birdlife partner i de lokalsamfund, der befinder sig omkring eller i et IBA. I Kenya kaldes de Site Support Groups (SSG). 3 ’caretaker’-grupper (for South Nandi Forest, Mt. Kenya og Kinangop Grasslands) var involveret i hele spektret af aktiviteter, mens 6 andre caretaker-grupper (for Kakamega Forest, Dunga Swamp, Kikuyu Escarpment Forest, Malindi, Cherangani Hills og Mukurweini Valleys) og 6 nystartede caretaker-grupper (for Arabuko-Sokoke Forest, Taita Hills Forests, Dakatcha Woodland, Sabaki River Mouth, Tana River og Yala Swamp) på forskellig vis var engageret i det overordnede formål at fremme bæredygtig forvaltning af naturressourcerne i disse IBAs på længere sigt. Projektet var baseret på erfaringer fra et tidligere lignende projekt.  


Foto: Martin Holm - indkomstskabende aktivitet i Kinangop

Kenya spiller med mere end 1100 kendte fuglearter, hvoraf 9 er endemiske, og 60 IBA’er en vigtig rolle for fuglebeskyttelse. Mange af Kenyas vigtige fugleområder, der huser adskillige sjældne og truede arter, nyder dog ikke samme beskyttelse som de velkendte nationalparker med større pattedyr. Der er et stort og voksende pres på Kenyas naturressourcer, der bl.a. skyldes befolkningstilvækst, fattigdom, manglende implementering af lovgivning vedr. biodiversitet, kommerciel udnyttelse, turisme, og korruption. Et af projektets formål var at skabe opmærksomhed omkring nødvendigheden af at forvalte naturens ressourcer på en sådan måde, at de kan vedblive at eksistere og måske endda blive forbedret.


Foto: Erik Ehmsen – solfugl

Det var en central aktivitet i projektet på alle 15 IBA’er at styrke lokale civilsamfundsorganisationer og selvhjælpsgrupper, de såkaldte caretaker-grupper som i Kenya kaldes Site Support Groups (SSGs) og at styrke lokalsamfundenes kapacitet til at indgå i fælles forvaltning, regulering og overvågning af udnyttelsen af naturressourcerne såvel som fortalervirksomhed for bæredygtig forvaltning af IBA’erne. Projektet støttede ligeledes fattige familier i lokalsamfundene i South Nandi Forest, Mt. Kenya og Kinangop Grasslands i at engagere sig i indkomstskabende aktiviteter, der både kunne bidrage til at forbedre deres levevilkår og samtidig var baseret på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne f.eks. via produktion af honning, træplantning, og økoturisme. Projektet forsøgte ligeledes at inddrage kvinderne i alle aktiviteter og har haft en vis succes med at hæve andelen af kvinder i indkomstskabende aktiviteter til omkring et gennemsnit på 35 % med stor variation mellem de forskellige projektområder.

DOF samarbejder med Nature Kenya om at påbegynde et program 'Integrating Livelihoods and Conservation - People Partner with Nature for Sustainable Living' i begyndelsen af 2015. I Kenya omfatter programmet tre områder Taita Hills, Dakatcha Woodland og Arabuko-Sokoke skoven. 


Opdateret oktober 2014