Udskriv

NEPAL
birdlifenepal.org

Nepal har i alt 37 særlige fuglelokaliteter (IBA’er) som tilsammen dækker 18% af landet. Nepal har et rigt fugleliv med 887 kendte arter svarende til 8% af verdens samlede antal kendte fuglearter. Kun den nepalesiske larmdrossel (på engelsk Spiny Babbler) er endemisk, det vil sige, har en udbredelse som er begrænset geografisk til ét bestemt naturlig område.

Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone.

I Nepal samarbejder DOF BirdLife med den lokale BirdLife-partner Bird Conservation Nepal om beskyttelse af to skovområder:

Programmet hjælper 1.500 familier i Nepal til en bedre og mere bæredygtig tilværelse til gavn for både skovene og lokalsamfundene.KENYA
naturekenya.org

Kenya har i alt 67 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), der tilsammen dækker ca. 10% af landet. 58% af IBA’erne er under en eller anden form for beskyttelse, mens resten har status som truet. Kenya har et rigt fugleliv med 1.100 kendte arter, hvoraf 8 er endemiske, og 43 er globalt truede.

Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone.

I Kenya samarbejder DOF BirdLife med den lokale BirdLife-partner Nature Kenya om beskyttelse af tre skovområder:

Programmet hjælper 6.500 familier i Kenya til en bedre og mere bæredygtig tilværelse til gavn for både skovene og lokalsamfundene.

 

UGANDA
natureuganda.org

Uganda har i alt 34 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), hvoraf 22 er under en eller anden form for beskyttelse, mens resten har status som truet. Uganda har et rigt fugleliv med 1060 kendte arter, hvoraf  29 er globalt truet og 1 er endemisk.

Læs mere om status for fuglearter i de forskellige lokaliteter på BirdLife datazone.

I Kenya samarbejder DOF BirdLife med den lokale BirdLife-partner Nature Kenya om beskyttelse af to skovområder:

Programmet hjælper 3.632 familier i Uganda til en bedre og mere bæredygtig tilværelse til gavn for både skovene og lokalsamfundene.